Honvédelem és nemzetbiztonság

Véleményezhetők a honvédelmi törvénytervezetek

vélemény

A Honvédelmi Minisztérium egyike azon minisztériumoknak, akik aktívan használják a kormany.hu dokumentumtárát. Azonban az még ebben a körben is ritka, hogy nyílt társadalmi véleményezésre bocsátották a két új jogszabályukat.

Az egyik jogszabálytervezet „A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény” tervezete, a másik az „Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló törvény” tervezete. A két tervezet 2021. december 3-ig lehet véleményezni, a véleményeket a hm.jf@hm.gov.hu e-mail címen vágja a jogalkotó.

Az előbbiről már írtam részletesebben, a másikból pedig így hirtelen azt emelném ki, hogy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) módosítása is napirendre került.

Az új szöveg alapján a nemzetközi együttműködés keretében végrehajtott katonai művelet, kiképzési feladat, haditechnikai bemutató és haditechnikai eszköz, hadfelszerelés alkalmazása, karbantartása, javítása során az érintett, minősített adatot kezelő Magyarországon települő honvédelmi szervezet a birtokában lévő és ezen tevékenységéhez feltétlenül szükséges minősített adatot és minősített adatot tartalmazó technikai eszközt külföldön is felhasználhatja.

A minősített adatot kezelő honvédelmi szervezet vezetője gondoskodik a fent meghatározott esetben külföldön felhasználásra kerülő minősített adat és minősített adatot tartalmazó technikai eszköz védelméhez szükséges személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági intézkedések megtervezéséről és alkalmazásáról.

A Mavtv. módosításának célja az indokolás szerint, hogy – a különböző, külföldön végrehajtandó haditechnikai eszköz szervizelésén-javításán, haditechnikai bemutatón, műveleti feladatban, törzsvezetési vagy hadgyakorlaton történő részvételhez – a magyarországi minősített adatkezelő honvédelmi szervezet a birtokában lévő (bárki által) minősített adatot külföldi feladat végrehajtása során magával vigye és ott felhasználja, majd a hazai települési helyére a feladat végeztével visszahozza.

A jelenlegi haderőfejlesztési feladatokban kifejezetten jellemző a minősített adatokat tartalmazó haditechnikai eszközök beszerzése, rendszerbe állítása, ezáltal számolni kell az eszközök rendszeres, külföldön történő igénybevételével és külföldi szervizelésével is.

A fentiekre figyelemmel tehát indokolttá vált a Mavtv. módosítása, annak érdekében, hogy az elismerje a honvédelmi szervezetek nemzetközi együttműködés keretében végrehajtott katonai művelet, kiképzési feladat, haditechnikai bemutató és haditechnikai eszköz, hadfelszerelés karbantartása, javítása során az érintett honvédelmi szervezet birtokában lévő és ezen tevékenységhez feltétlenül szükséges minősített adata külföldön történő felhasználását.

Ha e külföldön történő minősített adatfelhasználáshoz – annak ellenére, hogy nem klasszikus szállítási feladatról van szó – a minősített adat külföldre szállításához kapcsolódó engedélyezési eljárást kellene alkalmazni, úgy ez a gyors döntéshozatalt ellehetetlenítené, mert a feladathoz szükséges minden egyes minősített adat minősítőjétől kellene írásos engedélyt beszerezni.

Itt jellemzően nem a hagyományos, papír alapú minősített adatokról van szó, hanem az adott haditechnikai eszköz egy-egy berendezéséről, szerkezeti eleméről, illetve elektronikus minősített adatkezelő rendszerekről (amelyek gyakran az adott haditechnikai eszköz integráns részét képezik) és az azokban tárolt elektronikus adatokról.

A jövőre vonatkozóan prognosztizálható a honvédelmi szervezetek birtokában lévő minősített adatok minősítői körének további szélesedése, hiszen az érintett minősítő szervezetek és országok köre folyamatosan bővül a haderőfejlesztés előre haladtával. Az ilyen jellegű minősített adatfelhasználás alapvetően a Magyarországon települő honvédelmi szervezetekre jellemző.

Esetükben minősített adat felhasználási sajátosság, hogy a minősített adatkezelő szervezet mindvégig birtokában tartja a minősített adatot, azt a működéséhez szükséges mértékben használja fel külföldön, akár több ország területét is érintve, úgy hogy nem kerül átadásra más szervezet vagy személy számára.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom