Adatvédelem és információszabadság

Utasításba foglalták a Rendőrség közösségi média használatát

kozossegi

Az országos rendőrfőkapitány ugyanis – 41/2019. (XII. 13.) számmal – ORFK utasítást adott ki a közösségi média és az internetes felületek rendőrségi használatáról. A szabályozó részletesen leírja a rendőrségi közösségi médiatartalom létrehozásának szabályait, így például rögzíti azt is, hogy a közösségi médiában profilt az Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti egységei és szervezeti elemei, valamint a Rendőrség területi és helyi szervei kizárólag a hivatali működésükkel és tevékenységükkel összefüggésben hozhatnak létre.

A közösségi médiában profil létrehozását az országos rendőrfőkapitány engedélyezi. A Rendőrség munkájába vetett közbizalom növelése és társadalmi presztízsének erősítése érdekében a profilok működése felett a kommunikáció szempontjából a szakmai irányítást a az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata gyakorolja majd.

A közösségi médiában az üzemeltetőnek a profil jellemzőinek megadásakor fel kell tüntetnie, hogy az nem a lakosság és a Rendőrség közti hatósági kapcsolattartás céljából jött létre, így különösen, hogy a felület nem panaszfelvételre, feljelentés, illetve bejelentés megtételére szolgál, valamint közzé kell tennie a felsoroltak megtételének lehetséges módjait, a telefonos és az egyéb elérhetőségeket.

Törekedni kell arra, hogy a közösségi médiában a Rendőrség szervei által létrehozott tartalom ne egyezzen meg teljes egészében a Rendőrség honlapjának tartalmával. A közösségi médiában közzétett információk alapja lehet a rendőrségi közlemény, felhívás vagy sajtótájékoztató anyaga, azonban az ilyen célú másodközlés esetén törekedni kell arra, hogy a tájékoztatás nyelvezete, hangvétele és szövege közvetlenebb, kötetlenebb megfogalmazású, a közösségi oldal arculatához, szellemiségéhez illeszkedő legyen. A Rendőrség honlapjának tartalma a közösségi médiában megosztható. Azonban az ilyen megosztások mellett törekedni kell az önálló bejegyzések létrehozására is.

A közösségi médiában profilt üzemeltető a szerkesztett tartalomhoz fűzött felhasználói véleményeket köteles moderálni. A profil tárgyköréhez, arculatához nem illeszkedő, trágár, szexuális tartalmú, fenyegető, gyűlöletet keltő, rágalmazó, becsületsértő, politikai tartalmú, kereskedelmi jellegű hozzászólást és termékmegjelenítést, reklámot tartalmazó bejegyzést, illetve azokat, amelyek szerzői jogokat sérthetnek, vagy egyéb módon jogsértők, indokolatlan késedelem nélkül, a tudomásszerzést követően törölni kell.

A hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott az internetes felületen magánszemélyként történő megnyilvánulásakor vagy magánvéleménye kinyilvánításakor (néhány, az utasításban részletezett kivételtől eltekintve):

a Rendőrség állományába tartozásának tényét;
– a beosztását;
– hivatásos állományú tag esetében a rendfokozatát, valamint
– a Rendőrség állományába tartozásra utaló felvételt nem hozhatja nyilvánosságra.

Az utasítás alkalmazása szempontjából a fenti adatok internetes felületen történő nyilvánosságra hozatalának kell tekinteni azt is, ha azokat a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott az internetes felületen történő regisztrálásakor mások számára is hozzáférhető módon rögzíti. Ha a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott ezeket az adatokat internetes felületen már nyilvánosságra hozta, és az érintett internetes felületen magánszemélyként kíván megnyilvánulni, vagy a magánvéleményét kívánja kinyilvánítani, úgy ezt megelőzően köteles a fenti adatok internetes felületről történő törléséről gondoskodni, vagy azokat mások számára hozzáférhetetlenné tenni.

A hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott minden esetekben köteles magánszemélyként úgy megnyilvánulni, vagy a magánvéleményét úgy kinyilvánítani, hogy az összhangban álljon az utasításban foglaltakkal. A Rendőrség személyi állományába tartozó munkavállaló a közösségi médiában magánszemélyként történő véleménynyilvánításkor köteles tiszteletben tartani a Rendőrség jó hírnevét és szervezeti érdekét.

Az új szabályozással hatályát veszti hatályát veszti a hivatásos állomány tagjának az internetes felületen a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalának szabályozásáról szóló 11/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom