Honvédelem és nemzetbiztonság

Új törvény születik a honvédelemről és a Magyar Honvédségről: autonóm fegyverrendszerek, elektromágneses ellentevékenység megjelenése várható

Mesterséges intelligencia

Meglehetősen kevés figyelmet kapva születik meg egy újabb kulcsfontosságú törvény a honvédelem területén. A szabályozási kényszert többek között a megváltozott biztonsági környezet (és az erre reflektáló új stratégiák) okozza, összefüggésben természetesen azzal is, hogy az Országgyűlés az elmúlt időszakban több ponton módosította a honvédelem közjogi szabályrendszerét, aminek következtében a Magyar Honvédség feladatrendszere bővült.

Messze meghaladná egy bejegyzés kereteit a tervezett normaszöveg elemzése, akit érdekel itt elolvashatja a majdnem száz oldalas irományt, vagy esetleg áttekintheti az Országgyűlés Hivatalának jegyzetét. Viszont kiemelnék belőle egy igazán érdekes szabályozást.

A törvény szabályozni fogja az autonóm fegyver- és védelmi rendszereket, melyek „olyan támadó vagy támadás megelőzésére, elhárítására hivatott eszközrendszerek, amelyek részben vagy egészben automatizált működési megoldásokkal, közvetlen emberi beavatkozás nélkül képesek meghatározott célok semlegesítésére, illetve meghatározott technikai eszközök, támadó tevékenységek megelőzésére, elhárítására.”

Az autonóm fegyver- és védelmi rendszer honvédségi rendszeresítése, telepítése és alkalmazása során mind a rendszerek kialakítása, mind pedig azok üzemeltetése tekintetében elvárás, hogy a fegyverrendszerek automatizált működése keretében a célpontot megsemmisítő tűz vagy ezzel egyenértékű hatás alkalmazása csak a más módon el nem hárítható fenyegetések esetén és lehetőleg emberi beavatkozás lehetőségét biztosítva valósuljon meg.

Az autonóm fegyver- és védelmi rendszer működtetésének ténye és az ezzel összefüggésben követendő szabályok – a Magyar Honvédség alkalmazását, illetve külföldi missziós feladatellátást ide nem értve – a folyamatos védelmi jellegű feladatellátás kapcsán a hatásterületen tartózkodók számára ismertek legyenek és a rendszerek védelmi jellegű alkalmazása – a követendő szabályok betartása esetén – ne okozzon a hatásterületen élők számára aránytalan hátrányt.

A normaszöveg indokolása szerint „a haditechnikai eszközök fejlődésére tekintettel szükséges az újgenerációs fegyverrendszerek használatára vonatkozó általános jellegű szabályozás kialakítása. A javaslat ennek a kötelezettségnek tesz eleget. Az autonóm fegyver- és védelmi rendszer honvédségi rendszeresítése, telepítése és alkalmazása során mind a rendszerek kialakítása, mind pedig azok üzemeltetése során törekedni kell arra, hogy a célpontot megsemmisítő tűz csak a más módon el nem hárítható fenyegetések esetén és lehetőleg emberi beavatkozás lehetőségét biztosítva valósuljon meg.”

A Magyar Honvédség fegyverhasználati jog nélküli feladata lesz a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető támadás esetén az élet, az anyagi javak és az objektumok oltalmazása érdekében az elektromágneses spektrumot kihasználó támadó, információszerző, felderítő eszközök elleni aktív elektromágneses műveletek végzése, passzív védelmi rendszabályok alkalmazása.

Az aktív elektromágneses műveletek végzésére létrehozott erői a gyakorlatok, felkészítések során felkészülnek majd az aktív elektromágneses műveletek valós műveleti környezetben történő végrehajtására,  a gyakorlatok, felkészítések előtt tájékoztatják a tervezett tevékenységről a Magyar Honvédség spektrum használatért felelős szervezetét.

A Magyar Honvédség aktív elektromágneses műveletek végzésére kijelölt erői külföldi szolgálat alatti szakfeladatukat a hadszíntér spektrum használatáért, illetve az aktív elektromágneses műveletek tervezésért és vezetésért felelős szervezet feladatszabása alapján végzik.

Ezen feladatok – mint a Katonai Egységes Felderítő Rendszer résztevékenységének – tervezéséért és vezetéséért, illetve a feladatok szakmai koordinációjáért a Magyar Honvédség vonatkozásában a KNBSZ felel majd. Az aktív elektromágneses műveletek végzése tekintetében a közvetlen fenyegetéssel időben, térben, frekvenciában arányos fellépés a cél, indokolatlan zavar okozása nem megengedett, biztosítani kell az összhangot a kapcsolódó műveleti, nemzetbiztonsági, diplomáciai érdekekkel és törekvésekkel.

Feladata továbbá a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető, katonai jellegű kibertér műveletek (per definíció alapján műveleti területnek fog számítani), kibertérre ható cselekmények vagy kibertámadások elleni fellépés, illetve az ezekkel összefüggő szövetségi, illetve nemzetközi együttműködési keretben megvalósuló feladatok ellátása.

A Magyar Honvédség katonai kibertér műveleti erői jogszabályban meghatározottak szerint folyamatosan ellátják a honvédelmi szervezetek kibertérből érkező fenyegetésekkel és támadásokkal szembeni védelmét, az arra történő felkészülést és a kapcsolódó biztonsági feladatokat, a folyamatban lévő, kibertérből érkező támadás megszakításához szükséges intézkedések végrehajtását, vagy annak kezdeményezését, valamint a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit, illetve szövetségesi kötelezettségeit sértő vagy fenyegető rendszerekkel szembeni katonai kibertér műveleti fellépést.

Az alkalmazott intézkedésnek a folyamatban lévő támadással arányosnak kell lennie és az a támadás megszakításán túli eredményre, sérelemre nem vezethet, a szükséges intézkedések végrehajtásáról azonnal tájékoztatni kell a honvédelemért felelős minisztert, a Magyar Honvédség parancsnokát, valamint a KNBSZ kibertér műveleti szakfeladatokra kijelölt szervezeti egységét, a támadás megszakítását követően meg kell vizsgálni a védelem fokozásához szükséges további intézkedések körét, illetve az ország védelmével összefüggő további döntések szükségességét a Magyar Honvédség parancsnokának történő egyidejű jelentéssel.

Külföldről érkező jelentős támadás esetén a megtett intézkedésekről és azok okairól – katonadiplomáciai úton, a külpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – értesíteni kell a támadók helye szerinti államot – érintettség esetén a NATO-t, az Európai Uniót, és a két vagy többoldalú megállapodás alapján együttműködő feleket –, vagy kezdeményezni kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknál a támadók felelősségre vonásához szükséges eljárásokat.

A feladatok ellátásához szükséges műveleti információkat a Magyar Honvédség kibertér műveleti erői a kibertérre irányuló önálló felderítő tevékenység, valamint a katonai egységes felderítő rendszer útján szerzik be. A  feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az állami szervek és az állami szervnek nem minősülő, honvédelemben közreműködő szervek együttműködnek, a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági társaságok együttműködhetnek a Magyar Honvédség katonai kibertér műveleti erőivel.

A katonai kibertér műveleti erők ügyelnek arra, hogy eljárásuk vagy intézkedésük lehetőség szerint minél kisebb zavarkeltéssel és károkozással járjon. Ha az intézkedések során vagy azzal összefüggésben a katonai kibertér műveleti erők kárt okoznak, de az intézkedés elmulasztása feltehetően sokkal súlyosabb következménnyel járt volna, az így okozott károkért a katonai kibertér műveleti erőket nem terheli felelősség, kivéve, ha azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozták.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

 

Ajánlott tartalom