Honvédelem és nemzetbiztonság

Új szabályozást kapott az inkurrens harcfelszerelések értékesítésének rendje

inkurrencia

A kormány egy új rendeletet alkotott a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről.

A témában a legnagyobb figyelmet az utóbbi időszakban az kapta, amikor a rendszerből kivont, magyar MiG-29-eseket próbálták meg értékesíteni. Ez a folyamat lényegében már 2011 óta tart, és mint arról korábban már írtam, több alkalommal megpróbálták már a  hadrendből kivont, inkurrens vadászgépeket eladni, különböző csomagokban.

Az inkurrens hadfelszerelés értékesítésére most – a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján – honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésére az állam 100%-os tulajdonában álló ügynökséget jelölte ki a kormány.

Az értékesítésben való közreműködés nem terjed ki a HM vagyonkezelésében lévő hulladék, veszélyes hulladék körébe tartozó ingó vagyonelemek értékesítésében, a HM vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló HM utasítás alapján selejtnek minősülő ingó vagyonelemek értékesítésében, és az inkurrens eszközök cseréjében való közreműködésre.

Emellett az ügynökség feladatai is rögzítésre kerültek a rendeletben. Az ügynökség a magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaság. Az Ügynökség munkáját nemzetközi irodák, képviseletek segítik, nemzetközi irodái révén folyamatos piackutatási tevékenységet végez, összeköti a külpiaci keresletet és a hazai kínálatot, továbbá együttműködik a kormányzati és a védelmi ipari szereplőkkel.

Az ügynökség a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri majd az állami és magán védelmi ipari vállalatok, a startup vállalkozások termékeit, publikált kutatási eredményeit, potenciális szolgáltatási képességeit, valamint tanácsadással segíti termékfejlesztésüket, piacra lépésüket.

A kommunikáció folyamatos biztosítása érdekében a HM inkurrencia értékesítésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége és az ügynökség kapcsolattartó személyt jelöl ki. Ha a közreműködői tevékenység során minősített adat átadása válik szükségessé, és az informatikai rendszer a minősített adat továbbítására nem alkalmas, az adattovábbítás a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint más módon történik.

A honvédelemért felelős miniszter a honvédelmi célra feleslegessé minősítésről szóló határozatot  – a határozat keltétől számított tizenöt napon belül – megküldi az ügynökség részére. Az értesítésben a HM megjelöli az inkurrencia megnevezését, darabszámát, az inkurrencia tárolási helyét, az értékesíteni kívánt inkurrencia vonatkozásában hat hónapnál nem régebbi értékmeghatározását, értékbecslését, amennyiben az rendelkezésre áll, és az adatok minősítésére vonatkozó tájékoztatását.

Az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ügynökség tájékoztatja a honvédelemért felelős minisztert az inkurrencia értékesítési eljárás tervezett lefolytatásáról, vagy az értesítésben megjelölt vagyonelem értékesítésének visszautasításáról. Az értesítésben megjelölt vagyonelem értékesítésének visszautasítása esetén az ügynökség a döntését indokolni köteles.

Az inkurrencia forgalmi vagy piaci értékének megállapítása érdekében az ügynökség értékmeghatározást végez. Ha az ügynökség nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és a pályázati felhívás közzétételének időpontjában nem áll rendelkezésre hat hónapnál nem régebbi értékbecslés, az értékmeghatározáshoz független vagy eseti szakértő közreműködését veheti igénybe.

Ha az értékesíteni kívánt inkurrencia a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodásal érintett, az ügynökség kezdeményezi a hozzájárulás megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételét.

A HM tájékoztatja az ügynökséget arról, ha az értékesíteni kívánt inkurrencia korlátozott forgalmú vagyonelemnek minősül, így különösen annak a Conventional Armed Forces (Hagyományos Fegyveres Erők) Szerződés vagy más nemzetközi fegyverzetkorlátozási szerződés hatálya alá tartozásáról. Az ügynökség a biztonsági kockázat minimalizálása érdekében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot jogszabályban előírt feladataival összefüggő szakvéleményének beszerzése érdekében megkeresheti.

Az ügynökség a rendeletben foglaltak szerint előkészített, jóváhagyott adásvételi szerződés és a kapcsolódó dokumentáció megküldésével teljesíti a  kötelezettségeit, és – amennyiben a Nemzetbiztonsági Kabinet az értékesítést jóváhagyta – jogosulttá válik a díjazásra. Az értékesítésben való közreműködésért az ügynökséget megillető díjazás mértékét az adásvételi szerződés tervezetében feltüntetett nettó vételár sávos összege és annak százalékos aránya alapján kell meghatározni. A HM a díjfizetést a szerződéses vételárból köteles teljesíteni.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom