Informatika

Ügyintézésnél a személyes jelenléttel egyenértékű lehet majd a webkamera felvétele

személyes webcam

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény felhatalmazása alapján a kormány rendeletben határozhatja meg az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait. Ennek egyik elemének tekinthető a minap megalkotott, „a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről szóló” kormány rendelet.

Ez a jogszabály pedig azért különösen érdekes, a mert bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert, egyéb azonosítási módszerek között sorolja fel a videotechnológiát biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján történő azonosítást is.

Videotechnológiás azonosítás esetén a bizalmi szolgáltató élő telekommunikációs kapcsolat során videofelvétel útján képmást készít az ügyfélről, majd összeveti az ügyfélről készített fényképet és az azonosításhoz felhasznált, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányban szereplő képmást.

Az azonosítás akkor megfelelő, ha a bizalmi szolgáltató által egyértelműen megállapítható, hogy az okmányban szereplő személy azonos a videofelvételen szereplő ügyféllel. A bizalmi szolgáltató a szolgáltatási szabályzatában meghatározza a videótechnológiás azonosítás igénybevételének feltételeit, különösen a videókapcsolat minőségének minimális követelményeit.

A bizalmi szolgáltató a szolgáltatási szabályzat bemutatásával és a videofelvétel során biztosítja, hogy az ügyfél a videotechnológiás azonosítás feltételeit részletesen megismerhesse, és azok betartásához kifejezetten hozzájárult, aszerint jár el.

A sikeres videotechnológiás azonosítás feltétele, hogy a videotechnológiás azonosítást lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas legyen az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére, valamint az ügyfél:

  • úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető, rögzíthető legyen, valamint azonosítható legyen az általa bemutatott okmányon látható arckép alapján,
  • érthető módon közölje a videotechnológiás azonosításhoz használt okmány azonosítóját,
  • úgy mutassa az okmányát, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetőek, rögzíthetőek és ellenőrizhetőek legyenek, valamint
  • okmányán megtalálható adatok megfeleltethetők az ügyfélről a bizalmi szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal, és az ügyfél a képmása alapján az okmányon felmutatott képmással azonosítható.

A videotechnológiás azonosítást végző bizalmi szolgáltató köteles megbizonyosodni arról, hogy az okmány alkalmas és megfelel videotechnológiás azonosítás elvégzésére, így:

  • az okmány megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,
  • az egyes biztonsági elemek – különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági elemek – felismerhetőek és sérülésmentesek, és
  • az okmány azonosítója megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.

Az élő telekommunikációs kapcsolatnak megfelel az is, ha a feltételek vizsgálatát a bizalmi szolgáltató gépi úton vagy a telekommunikációs kapcsolat megszűnését követően végzi el, de meggyőződik arról, hogy az ügyfél az azonosítás során élő kapcsolatban van.

Nincs helye szerződéskötésnek vagy a tanúsítvány kibocsátásának, ha a videotechnológiás azonosítás a fenti feltételeknek nem felelt meg, illetőleg az ügyfél által megadott és bemutatott adatok közhiteles nyilvántartásban történő egyezőségének vizsgálata eredménytelen. Ebben az esetben a szolgáltató jogosult felajánlani az ügyfélnek a személyes jelenléttel történő azonosítást.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom

Továbbiak:Informatika