Illegális szemét
Beszerzés Hírek

Illegális nem veszélyeshulladék-lerakó rekultivációja és utógondozása

A Geohidroterv Kft. nyerte – egyedüli ajánlattevőként – összesen 177.104.060 forintos ajánlatával a „Nagyvázsony, 0328 hrsz. alatti ingatlanon található illegális nem veszélyeshulladék-lerakó rekultivációja és utógondozása” elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki.