Belügyminisztérium
Hírek Informatika Kiemelt

Megállapodásba foglalják a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjét

Egy új rendelet jelent meg a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről. A szabályozás az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja.

Távközlésivonal
Beszerzés Hírek

Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások

A Signal Telefontechnika Kft. nyerte – más ajánlattevő mellett – összesen 47.244.094 forintos ajánlatával a „Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások” elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki, az alábbi tartalommal. Távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszerek folyamatos üzemképességének biztosítása érdekében azok szükség szerinti javítása és a meglévő alhálózatok, hálózati elemek átalakítása, módosítása, esetleg bontása olyan […]

EDR ügyészség OS4K
Beszerzés Hírek

EDR terminálok és licencek beszerzése (2018-2019)

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal közbeszerzési eljárást írt ki „EDR terminálok és licencek beszerzése (2018-2019)” tárgyban. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése szerint az EDR rádióterminálok és a végkészülékek használatához szükséges EDR licencek beszerzése kizárólag a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-n (székhelye: 1107 Budapest, Száva u. 3-5.) keresztül történhet.