IFF lokátor
Beszerzés Hírek

Lokátor- és rakéta-technika javítás, felújítás, fenntartás (2020–2022)

A Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság közbeszerzési eljárást írt ki „Lokátor- és rakéta-technika javítás, felújítás, fenntartás (2020–2022)” beszerzése tárgyban, 2.999.999.999 forint keretösszegben. Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2020.04.30. 10:00.

objektumok hálózatai
Beszerzés Hírek

MH Objektumok alhálózatainak javítása

A Signal Telefontechnika Kft. nyerte – más ajánlattevő mellett – összesen 47.244.094 forintos ajánlatával a „Magyar Honvédség távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszereinek javítási és átalakítási (áthelyezési) munkálatai” elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki.

Távközlésivonal
Beszerzés Hírek

Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások

A Signal Telefontechnika Kft. nyerte – más ajánlattevő mellett – összesen 47.244.094 forintos ajánlatával a „Távközlésivonal-javítási és -karbantartási szolgáltatások” elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki, az alábbi tartalommal. Távközlési és informatikai gyengeáramú alrendszerek folyamatos üzemképességének biztosítása érdekében azok szükség szerinti javítása és a meglévő alhálózatok, hálózati elemek átalakítása, módosítása, esetleg bontása olyan […]

Üzemanyag
Beszerzés Hírek

Üzemanyag töltő gépjárművek szakfelépítményeinek karbantartása 2019-2021

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal közbeszerzési eljárást írt ki „Üzemanyag töltő gépjárművek szakfelépítményeinek karbantartása, kisjavítása 2019-2021” tárgyban. A részvételre jelentkezés határideje: 2019.03.14. 10:00.

Ingatlan tetőfelújítás
Beszerzés Hírek

Előre nem tervezhető ingatlan felújítási, karbantartási feladatok

A HM EI Zrt. nyerte – másik ajánlattevő mellett –  összesen 1.358.267.717 keretösszegre vonatkozó ajánlatával az „Előre nem tervezhető ingatlan felújítási, karbantartási feladatok”  elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki.

Radar javítási munkák
Beszerzés Hírek

Fegyverekkel és fegyverrendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. nyerte – egyetlen ajánlattevőként –  összesen 865.000.000 forintos ajánlatával a „Fegyverekkel és fegyverrendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások” elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki.

Katonai fejlesztések
Beszerzés Hírek

Katonai járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal közbeszerzési eljárást írt ki „Katonai járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások” tárgyban. A beszerzendő szolgáltatás 30-35 darab haditechnikai eszköz központi javítása, felújítása, 13-16 darab eszköz szükség szerinti javítása. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség és típusösszetétel a tárgyidőszak során konkréten jelentkező javítási igényektől, valamint a javításokra benyújtott árkalkulációktól függ. Részvételre jelentkezési határidő: 2018.12.18.