Belügyminisztérium
Hírek Informatika Kiemelt

Megállapodásba foglalják a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjét

Egy új rendelet jelent meg a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről. A szabályozás az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja.

információbiztonsági kódex
Hírek Informatika

Információbiztonsági kódexet kaptak a belügyi szervek

Információbiztonsággal összefüggő kódexet bocsátott ki a Belügyminisztérium (BM), amelynek hatálya kiterjed majd a BM hivatali szerveire, az önálló belügyi szervekre, illetve a Nemzeti Szakértői és Kutató Központra is. A kódex hivatalos elnevezése “Az elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódex” lett.

Kádár rendszer
Honvédelem és nemzetbiztonság

Titkos iratok eltűnése a Kádár-rendszer mindennapjaiban

Közismert, hogy a kommunizmus megszilárdulásának éveiben, különösen az 50-es évek elején rendkívül nagy számban titkosítottak – gyakran teljesen feleslegesen – különböző dokumentumokat az állami hivatalok és szervezetek Magyarországon. Ennek jogszabályi hátterét a 3245/1957. (VI.12.) Korm. határozattal módosított 2058/1955. (II.19.) MT. határozat jelentette, mely a titkos ügykezelés (TÜK) részletes szabályairól szólt.