határozat
Honvédelem és nemzetbiztonság

Nemzetbiztonsági okból sem mellőzhető egy közigazgatási határozat indokolása

Legalábbis, ha azt egy kormányrendelet teszi lehetővé. Sommásan így lehetne összefoglalni az Alkotmánybíróság határozatát, amely egyedi normakontroll eljárásban megsemmisítette a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet egyik bekezdését.

Ellenőrzés
Honvédelem és nemzetbiztonság

Nem feleltek meg a bíráknak a nemzetbiztonsági ellenőrzés rájuk vonatkozó szabályai

Egy érdekes alkotmánybírósági döntés született pár nappal ezelőtt, amely – utólagos normakontroll eljárásban – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességének megállapításával járt. Az ügy még 2015-ben indult, méghozzá a Kúria elnökének az indítványával.