MNVK-2
Honvédelem és nemzetbiztonság

300

Háromszáz doboz. A legutóbbi Felderítő Szemlében jelent meg Dr. Okváth Imre cikke, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az MNVK 2. Csoportfőnökség tevékenységét illetően jelenleg is rendelkezik a titokgazda(?) több mint 300 dobozzal, bár úgy fogalmazott, hogy ezek kutatási értéke nem éri el az elhárítási iratokéit. Írása kimondva is egyfajta reflexió a lábjegyzetben nevesített ÁBTL tudományos munkatárs […]