Adatvédelem és információszabadság

Szerteágazóbb jogi védelmet kap a nemzeti adatvagyon

nemzeti adatvagyon kibertámadások

Jelenleg a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 267. §-a tartalmazza a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény tényállását. A bűncselekmény elkövetési magatartása az adatnak az adatkezelő részére való hozzáférhetetlenné tétele. Egy törvényjavaslat új elkövetési elkövetési cselekményre, az akadályozásra is kiterjesztené a bűncselekményi tényállást.

A módosítást követően, az adatok mellett, magának az állami nyilvántartásnak a fokozottabb védelmét is biztosítani kívánja a jogalkotó azzal, hogy az információs rendszer vagy adat megsértése tényállás mintájára a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás működésének akadályozását is büntetni rendeli. Ez a kiegészítés azt is rendezi, amikor az adatállomány, az adatok tényleges sérelme nélkül válik érdemben hozzáférhetetlenné.

A javaslat új minősített eseteket is bevezet, egyrészt: a jogtalan haszonszerzési célból történő elkövetést. Másrészt a hatályos szabályozás a fokozott érdeksérelmet a jelentős érdeksérelem megjelenítésével írja le. Elképzelhető azonban ezt meghaladó, fokozott érdeksérelemként meghatározni, amikor a cselekmény következtében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásban kezelt valamennyi adat az adatkezelő részére tartósan hozzáférhetetlenné válik.

Egy másik módosító rendelkezés az egységes kormányzati üzemeltetés megvalósítása érdekében azt is rögzíti, hogy a cégnyilvántartás, mint a nemzeti adatvagyon szempontjából kiemelt nyilvántartás is az egységes kormányzati felhőben kerül üzemeltetésre. A javaslat alapján a kormány rendeletben határozza meg, hogy a Kormányzati Adatközpont mely szolgáltatásait köteles a cégnyilvántartás igénybevenni.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom