Honvédelem és nemzetbiztonság

Százmilliókat kaptak a minisztériumok honvédelmi felkészülésre

Benkő Tibor

A címet most szó szerint kell érteni, ugyanis a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat alapján több száz millió forint került szétosztásra a különböző minisztériumok között.

A kiadások forrása egyrészt a „XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai” jogcímen rendelkezésre álló 497. 000.000 forint, másrészt az ugyanott, de „2. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása” jogcímen rendelkezésre álló 1.200.000.000 forint.

Az utóbbi, nagyobb összeg felhasználásának jellege egyértelmű, hiszen HM szervezetek kapnak dologi kiadásra 875.000.000 forintot, illetve a Belügyminisztérium kapott a K-600 hírrendszer működtetésére 325.000.000 forintot.

Sokkal érdekesebb a mintegy félmilliárd forint szétosztása a különböző minisztériumok között. Méghozzá azért, mert egyfelől nem feltétlenül triviális, hogy a különböző minisztériumok mivel vesznek részt a honvédelmi igazgatási feladatok során a védelmi teendőkben, másrészt pedig azért, mert szokatlanul részletes, hiszen a célokhoz rendelten akár 1 millió forintos tételek is szerepelnek benne.

Kiemelnék ezért néhány érdekesebb tételt a kiadási listából:

MTVA – Az MTVA védett stúdiói képességeinek fenntartása, informatikai, technikai fejlesztésének támogatása (10.000.000 forint)

MTVA – A TV és rádió stúdiók működőképességének szinten tartása, fejlesztése (5.000.000 forint)

Országos Bírósági Hivatal – Válságkezelő szoba kialakítása (3.000.000 forint)

Pénzügyminisztérium – Műveleti központ fejlesztése, honvédelmi feladathoz elengedhetetlen eszközök, felszerelések beszerzése (5.000.000 forint)

Agrárminisztérium – Felületi szennyezettség mérők beszerzése (7.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A Belügyminisztérium részére a Nemzeti Helyzetértékelő Központ informatikai fejlesztésére (17.800.000 forint)

Belügyminisztérium – A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére kiberbiztonsági, honvédelmi szakmai nap szervezésére (2.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A terrorizmust elhárító szervnek a védett személyek CBRN mentesítésének elősegítésére (5.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A büntetés-végrehajtás személyi állománya bőr- és légzésvédelmi eszközeinek bevizsgálása, illetve cseréjére, amortizálódott és elavult védőkészletek, gázálarcok, vegyvédelmi ruhák részbeni cseréjére (4.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A Rendőrség különleges jogrendi vezetési pontja és a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek folyamatos biztosításában részt vevő személyi állomány infokommunikációs eszközrendszerének modernizálására (8.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére regionális szintű információbiztonsági tudatosító kampány megrendezése a felhasználók információbiztonsági érzékenységének növelése érdekében a védelmi igazgatás, valamint a megyei és helyi közigazgatás szereplői részére (2.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére CyberSec nemzeti kiberbiztonsági konferencia megszervezésére az Európai Kibervédelmi Hónap keretében (9.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére kiberbiztonsági tudatosító anyagok és interaktív tudásfejlesztő programok megvalósítására, tudatosító eszközpark bővítésére (6.000.000 forint)

Belügyminisztérium – Az Alkotmányvédelmi Hivatal tartalék vezetési pontja kialakítását támogató informatikai beszerzés és a műszaki fejlesztés előkészítésére (3.200.000 forint)

Belügyminisztérium – A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ügyeleti rendszerének védelmi igazgatási felkészítésére, értesítési rendszerének fejlesztésére (1.000.000 forint)

Belügyminisztérium – A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ részére a különleges jogrend időszakában, a polgári légiközlekedés zavartalan és biztonságos lebonyolítását elősegítő Utasadatinformációs rendszer védelmi igazgatási szempontú felkészítésére, a kommunikációt és az alapfeladatok ellátását biztosító informatikai, technikai eszközök beszerzésére, szakmai továbbképzésekre (1.000.000 forint)

Innovációs és Technológiai Minisztérium – Honvédelmi célú gyakorlatok, honvédelmi igazgatási feladatrendszer támogatása (kommunikációs és informatikai képesség fejlesztése) (8.500.000 forint)

A fenti listában, ami egyébként nem teljes, a véleményem szerint egészen meglepő információk is olvashatók, de ettől függetlenül is érdekes, hogy milyen védelmi területek kerülnek fejlesztésre, illetve, hogy milyen kiadások nem terveződnek (vagy legalábbis forrásra várnak) egy adott minisztérium, saját költségvetésében.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom