Honvédelem és nemzetbiztonság

Szabályozták a katonák Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásának rendjét

Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás

Megjelent a honvédelmi miniszter 61/2020. (X. 30.) HM utasítása, amely a külföldön szolgálatot teljesítő személyi állomány Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásával kapcsolatos feladatokról szól.

Az utasítás a következő személyek Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásával kapcsolatos feladatokra vonatkozik:

– a béketámogató műveletekben részt vevő személyi állomány,
– a béketámogató műveletek közvetett támogatását külföldről, nem hadműveleti területről végző személyi állomány és családtagjaik,
– a nemzetközi szervezetek hivatalainál, parancsnokságain és katonai szervezeteiben, továbbá a más ország védelmi minisztériumában, katonai parancsnokságán, illetve alakulatánál Magyarország részére biztosított
beosztásban szolgálatot teljesítők és családtagjaik,
– a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és a külföldön működő nemzeti szervezeteinél szolgálatot teljesítők és családtagjaik,
– a pályázat alapján nemzetközi szervezetekben szolgálatot teljesítők és családtagjaik,
– a külföldi katonai tanintézményekben tanulmányokat folytató személyi állomány, valamint családtagjaik és
– az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő vagy ideiglenes külföldi képzésben részt vevő személyi állomány.

Az utasítás célja a honvédelmi szervezet politikai döntést követő Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos feladatainak meghatározása, az érintett állomány biztonságának szavatolásával, védelmével és biztonságos területre vagy Magyarországra szállításával kapcsolatban, különösen a következő esetekben:

– a biztonsági helyzet jelentős romlása,
– természeti vagy ember okozta katasztrófa,
– ha az egészségügyi helyzet indokolja.

A HM védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VPHÁT), a KNBSZ főigazgatója és az MH PK egymással együttműködve biztosítja az érintett állomány biztonsági helyzetének folyamatos elemzését, értékelését a következők szerint:

– a HM VPHÁT biztosítja a nemzetközi politikai környezet, valamint a nemzetközi szereplők és a stratégiai környezet folyamatos elemzését, értékelését,
– a KNBSZ folyamatosan elemzi és értékeli a stratégiai, műveleti környezet biztonsági helyzetét, valamint az érintett állomány fenyegetettségét, és
– az MH PK biztosítja az érintett állomány feladat végrehajtásának körülményei, illetve közvetlen környezete, valamint a műveleti terület egészségügyi, járványügyi helyzetének folyamatos elemzését, értékelését.

A kivonási terveket 2021. január 31-ig kell elkészíteniük és kapcsolattartókat kijelölniük. A HM, a HM szervezet, a KNBSZ és az MHP együttműködik a stratégiai vészhelyzeti kivonási tervek és eljárásrendek kidolgozása során. Az utasítás hatálybalépését követően indított műveletekben történő részvétel tervezésének része az adott műveletből történő vészhelyzeti kivonás tervezése.

A HM VPHÁT, a KNBSZ főigazgatója és az MH PK, a HM KÁT egyidejű tájékoztatása mellett, javaslatot tehet a HM HOÁT útján a miniszter részére a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás elrendelésére. A KNBSZ tartós külszolgálaton lévő személyi állománya Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásának elrendelését a KNBSZ főigazgatója közvetlenül kezdeményezheti a miniszternél.

A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást a HM és a HM szervezet érintett állománya vonatkozásában – ha szükséges, közjogi felhatalmazás alapján – a HM KÁT, az MHP alárendelt érintett állomány vonatkozásában az MH PK, a KNBSZ főigazgatójának alárendeltségébe tartozó, érintett állomány vonatkozásában a miniszter a KNBSZ főigazgatójának kezdeményezésére rendeli el.

Az MH PK – a KNBSZ személyi állománya esetében a KNBSZ főigazgatója az MH PK-val együtt – a vészhelyzeti kivonás vezetése, végrehajtása és nemzeti támogatás vonatkozásában intézkedik:

– a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonásnak az érintett honvédelmi szervezetekkel, valamint a nemzetközi válságkezelő, válságreagáló, illetve béketámogató műveletet vezető nemzetközi parancsnokságokkal folyamatos koordinációban történő előkészítésére és vezetésére,
– a harcászati, hadműveleti vészhelyzeti kivonásnak, a műveletet vezető műveleti parancsnoksággal koordinálva, azok előírásait és vészhelyzeti terveit figyelembe véve történő előkészítésére és végrehajtására,
– a vészhelyzeti kivonás során a műveletbiztonsági feladatok végrehajtásának, különösen a kritikusan fontos információk illetéktelen személyek általi megszerzésének megelőzése, valamint elhárítása, továbbá az érintett szervezetek műveletbiztonsági intézkedései harmonizálásának koordinálására, valamint a szükséges szabályozás megvalósítására,
– a vészhelyzeti kivonás során az érintett állomány folyamatos egészségügyi biztosításának koordinációjára és szükség esetén a stratégiai egészségügyi kivonás megszervezésére,
– a vészhelyzeti kivonás időszakában az érintett állomány hozzátartozóinak informálása céljából a családtámogató rendszer aktivizálására,
– a Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás alatti időszakban a vezetés folyamatosságának fenntartása érdekében az érintett kontingens, valamint az érintett katonai külképviseletek, illetve személyi állomány részére
a szükséges kommunikációs eszközök biztosítására és
– a meghatározott vészhelyzeti kivonási terv, eljárásrend végrehajtására.

A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonást követően az érintett állomány egészségügyi visszaszűrésének és pszichológiai visszaillesztési tréningjének végrehajtására az MH PK, a KNBSZ személyi állománya esetén a KNBSZ főigazgatója intézkedik.

A Stratégiai Vészhelyzeti Kivonás esetére kommunikációs tervet kell készíteni. A HM sajtófőnök az MHP Parancsnoki Irodával együttműködve felelős a kommunikációs terv kormányzati irányelvek alapján történő elkészítéséért. A HM sajtófőnök felelős a kommunikációs terv kormányzati szinten történő jóváhagyásáért.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom