Honvédelem és nemzetbiztonságZrínyi 2026

Részletesebb ütemezést kap a Zrínyi 2026 program

Zrínyi 2026

Eddig váratott magára a Zrínyi 2026 Program részletesebb leírása, illetve a prioritások pontosabb meghatározása, azonban pénteken egy HM utasítás jelent meg a közeljövő feladataival összefüggésben. Az utasításból kiderül az is, hogy a Zrínyi 2026 Programot szakaszolták, és az egész program vonatkozásában a Zrínyi 2026 Program Hosszú Távú Tervéről, míg 2018–2020. időszak tekintében Zrínyi 2026 Program Rövid Távú Tervről beszélhetünk.

A jogaszabály ezen belül is három főbb szakaszra bontható: a honvédelmi szervezetek 2018. évi kiemelt feladatairól (19 pont) szóló, a honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatairól szóló (64 pont) és a honvédelmi szervezetek 2019–2020. évi tevékenységének fő irányairól szóló (24 pont) részekre. Ezekből emelnék most ki néhány pontot, illetve feladatot.

A honvédelmi szervezetek 2018. évi kiemelt feladatai:

– Magyarország fegyveres védelmére való felkészülés érdekében – az aktuális biztonsági kihívások tükrében – a vonatkozó nemzeti, valamint Észak-atlanti Szerződés Szervezete tervek periodikus felülvizsgálata,

– a nemzeti fejlesztési célok függvényében részvétel az EU Állandó Strukturált Együttműködése keretében folyó döntéshozatalban és a kapcsolódó képességfejlesztési, illetve műveleti feladatokban,

a honvédelem ügyének fontossá és népszerűvé tétele a társadalomban, a bizalom és a támogatás növelését elősegítő programok megvalósítása, valamint az MH tagjaiban az elköteleződés erősítése, a katonai pálya presztízsének növelése,

– a NATO-val folytatott védelmi tervezési egyeztetés eredményeivel, valamint a nemzeti képességfejlesztési irányelvekkel összhangban a HM 2018–2026. időszakra vonatkozó Zrínyi 2026 HTT-vel, valamint az érvényben lévő Zrínyi 2026 RTT-vel összhangban és figyelembe véve a NATO képességfejlesztési célkitűzéseket, a HM 2019–2022. időszakra vonatkozó Zrínyi 2026 RTT-nek kidolgozása, a HM védelmi tervezési rendszerének korszerűsítése,

– a gazdálkodást támogató információs rendszerek fejlesztése a növekvő források hatékony felhasználása érdekében,

a felesleges vagyonelemek gyors, gazdaságos és bevételorientált, illetve a HM költségeit csökkentő hasznosítása.

– a Zrínyi 2026 katonai egészségügyet érintő fejlesztéseinek végrehajtásával a magas színvonalú katona-egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása, az igényjogosult állomány és a területi ellátásra kötelezettek alap-, járó- és fekvőbeteg-ellátása színvonalának javítása, a hazai és nemzetközi feladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatok beépítése a betegellátásba.

A honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatai:

– az új Nemzeti Biztonsági Stratégia elfogadását követően, annak alapján a Nemzeti Katonai Stratégia és a hozzá kapcsolódó doktrínák, tervek átdolgozása,

– az iraki, koalíciós kiképző és tanácsadó műveleti szerepvállalás bővítésének végrehajtása, a romló biztonsági környezethez igazított feltételrendszer szükséges mérvű átalakításával,

az ENSZ ciprusi, nyugat-szaharai, libanoni, valamint az EU Szomáliában, Maliban, Grúziában, Bosznia-Hercegovinában, a Közép-afrikai Köztársaságban folytatott műveleteiben a szerepvállalás fenntartása,

– a 2018–2020. időszaki Zrínyi 2026 RTT részarányos végrehajtásával a Zrínyi 2026 HHP keretében biztosítani kell a felajánlott erők teljes harci, együttműködési és túlélési képességének, kiképzettségének, fenntarthatóságának, mobilitásának és magas fokú készenlétének megteremtéséhez szükséges eszközöket, összhangban más kötelezettségekkel,

– az MH vezetési, irányítási, felderítő információ feldolgozó rendszer fejlesztése, a kibervédelmi képességek fejlesztése,

– a Katonai Egységes Felderítő Rendszer (a továbbiakban: KEFR) fejlesztésére indított programok keretében a felderítő és technikai felderítő szervezeti elemek és technikai eszközök modernizálása, a nemzeti képi felderítőképesség kialakításának folytatása, valamint a NATO Összhaderőnemi Információ-feldolgozó, Megfigyelő, Felderítő Rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek kialakítása,

– a véderő, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer előző években megkezdett átalakításának folytatása,

új hadrend kiadása az MH katonai szervezetek részére, a haderő alkalmazásával kapcsolatos tervek naprakészen tartása,

– a Zrínyi 2026 megvalósításának érdekében a Honvéd Kadét Program beindítása és működtetése, honvéd középiskola és kollégium indításának előkészítése,

– az inkurrens ingóvagyon hasznosításának, értékesítésének, továbbá a honvédelmi célra felesleges ingatlanvagyon továbbhasznosításának folytatása,

– a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású fejlesztése, az MH kezelésében lévő repülőterek infrastrukturális fejlesztése,

– a Zrínyi 2026 célkitűzéseinek megfelelően a magyar hadiipar fejlesztésének támogatása, a katonai műszaki K+F projektek megvalósítása, a hadfelszerelési együttműködés fejlesztése regionális és szövetségesi kereteken belül,

– az integritásfejlesztés alapjaként az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása,

– a honvédelem ügyének fontossá és népszerűvé tétele érdekében a HM tevékenységének stratégiai kommunikációja, valamint a belső kommunikáció erősítése.

A honvédelmi szervezetek 2019–2020. évi tevékenységének fő irányai:

– a fegyverzet-ellenőrzési feladatok végrehajtása, a szakmai képesség fenntartása és fejlesztése, beleértve a meglévő Nyitott Égbolt képesség fenntartását is,

– a fejlesztési programok megvalósításának folytatása, figyelemmel a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a minősített összeköttetés biztosítására, a honvédelmi ágazati szintű kibervédelmi képességfejlesztésre és a KEFR fejlesztésére,

– az állami légiközlekedési balesetek vizsgálatával kapcsolatos hazai és nemzetközi együttműködés kiszélesítése, szakmai vizsgálók szakmai továbbképzése.

Ezek természetesen csak kiragadott pontok a teljes programból, illetve utasításból, amik között a kiemeléssel megpróbáltam rámutatni néhány – szerintem – érdekes tervre, programra, fejlesztési irányra, vagy egyszerűen csak a megfogalmazásra.

Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom