Portálszabályzat

Amennyiben a jogalappal.hu portál tulajdonosa tudomást szerez bármely információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést biztosításának megszüntetéséről.

Ennek érdekében a portál az alábbi elektronikus levelezőcímet működteti, amelyen az ilyen természetű információkat fogadja: info kukac @ jogalappal.hu. A jogalappal.hu tulajdonosa egyúttal kijelenti, hogy csakis a saját szerverén tárolt adatok hozzáférhetőségéről van módja intézkedni, azaz bármilyen tartalom eltávolítása a jogalappal.hu portálról nem jelenti annak (egyidejű) végleges elérhetetlenné válását az interneten.

A jogalappal.hu tulajdonosa nem vállal felelősséget a közzétett hiperhivatkozások tartalmáért, azok esetleges megváltozásáért. A jogalappal.hu nem nyújt jogi tanácsadást, továbbá nem vállal felelősséget az jogalappal.hu oldalon megjelenő információk alapján meghozott üzleti, jogi, vagy egyéb döntésekért.

A jogalappal.hu portálon közzétett információk a tartalom elkészültének időpontjának megfelelő környezetben értendők. Az egyes cikkek megírása óta eltelt idő alatt az információk irrelevánssá válhatnak, például a jogszabályi környezet időközbeni megváltozása miatt.

A jogalappal.hu betöltésével, megtekintésével a felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a fentiekben meghatározott Portálszabályzat rendelkezéseit.