Honvédelem és nemzetbiztonság

Összedolgozik a TIBEK és az Ügyészség

EDR ügyészség OS4K

A napokban a Hivatalos Értesítőben jelent meg a 27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás, amely a Legfőbb Ügyészség és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) közötti együttműködés részleteit szabályozza. Korábban is volt a területet érintő utasítás, amely még a TIBEK elődjéhez, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz (SZEBEK) köthető.Amikor most az új szabályokat akartam összevetni a korábbiakkal, akkor furcsa módon nem leltem fel az interneten a korábbi szabályozás tényleges és hatályos szövegét. A 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás szövegét több alkalommal is módosították, azonban az Ügyészi Közlöny 2001. évi 12. számát sem sikerült fellelnem.

Érdekesség, hogy a Legfőbb Ügyészség honlapján elérhető, 2017. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzékében még a 2001-es norma is feltüntetésre került, mint hatályos utasítás, noha a SZEBEK helyét már 2016. július 17-én átvette a TIBEK, részben megegyező, de összességében kibővítettnek tekinthető működési területtel.

Ettől függetlenül vélhetően a 27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás hatályba lépéséig is biztosított volt a Legfőbb Ügyészség és a TIBEK között az együttműködés. Másrészt érdekes, hogy a nyilvánosság számára eddig szinte fellelhetetlen utasítás helyett most a Hivatalos Értesítőben jelent meg az utasítás szövege, amiből kiderül, hogy rendkívül jelentős mértékű, elektronikus adatátadás történik az új utasítás nyomán.

Az Ügyészség, a TIBEK számára, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8/A. §-ában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a Legfőbb Ügyészség elektronikus úton tájékoztatást ad, ha az ügyészi szerv nyomozást rendelt el, tekintet nélkül arra, hogy azt az ügyészség végzi vagy azzal más nyomozó hatóságot bízott meg.

Tájékoztatást ad továbbá, ha a nyomozás során hivatalból vagy jogorvoslati eljárásban a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény minősítésére vonatkozó megállapítását megváltoztatta, ha a nyomozás teljesítését elutasította, a nyomozás részbeni mellőzéséről döntött, a nyomozást bármely okból felfüggesztette vagy megszüntette, tekintet nélkül arra, hogy azt mely nyomozóhatóság folytatta le, vagy az ügyben vádat emelt vagy a vádemelést elhalasztotta.

A rendelkezésre bocsátandó iratokból ki kell tűnnie a felderítés során felmerült, illetve a gyanúval érintett bűncselekménnyel, az elkövetés módszerével és eszközével összefüggő adatoknak, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható tényállásnak. Amennyiben a rendelkezésre bocsátandó iratból mindez nem állapítható meg, a hiányzó adatokat feljegyzésben kell rögzíteni, és a feljegyzést csatolni kell a megküldendő irathoz.

A TIBEK részére történő tájékoztatás azonban nem minden bűncselekmény esetén kerül majd átadásra, a releváns tényállások az utasítás mellékletét képezik. Összességében azonban a TIBEK jelentős segítséget kaphat az Ügyészség részéről a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcához.

Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom