Adatvédelem és információszabadság

Okosmérővel figyelte meg fogyasztóját a közmű, a NAIH szerint jogellenes adatkezelés történt

Áramszolgáltató

Bejelentés érkezett ugyanis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amelyben a panaszos az áramszogláltatójának az okos mérőeszközökhöz kapcsolódó adatkezelését kifogásolta.

A panaszos arról tájékoztatta a NAIH-t, hogy az áramszolgáltató (az nem derül ki, hogy pontosan melyik társaságról van szó) szakemberei 2017. február 11-én okosmérőt helyeztek el az ingatlanán, amelyhez azonban nem kérték a hozzájárulását. Az adatvédelmi hatóság a bejelentés nyomán vizsgálatot indított.

Az eljárás során az áramszolgáltató arról tájékoztatta a hatóságot, hogy az okosmérő a villamosenergia-felhasználásához szükséges, aktuális kWh mérőállást és az elfogyasztott villamosenergia mennyiségét rögzíti, méhozzá 15 perces felbontásban.

Technológiailag elmondható, hogy az okosmérővel rögzített adatok a mérőben tárolódnak, ahonnan zárt és titkosított GSM APN kapcsolaton keresztül kerülnek kiolvasásra az áramszolgátató tulajdonában lévő IT rendszer segítségével.

A kiolvasott adatokat az áramszolgáltató a saját szerverén tárolja, amelyhez csak a társaság megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá. Az aktuális mérési adatok alapján történik a számlázás, tahát ezért továbbítják az adatokat a számlázást végző kereskedő részére, SFTP kapcsolaton keresztül.

Az áramszolgáltató szerint az okosmérő felszerelése egyelőre nem általános, mivel az ilyen mérőt általában a felhasználók további szerződésszegő magatartásának megelőzésére érdekében használják, vagy jelentős károkozás történik, illetve ha mindezek veszélye fennáll.

A későbbi esetleges mérőbefolyásolás ténye a terhelési görbe adatainak elemzésével és a mérő regisztereinek elemzésével felderíthető. A hagyományos mérőóra lecseréléséról és az okosmérő felszereléséről a konkrét ügyben nem tájékoztatták a fogyasztót.

Az Adatvédelmi Munkacsoport a 12/2011. számú véleményében már foglalkozott az intelligens fogyasztásmérés adatvédelmi követelményeivel. Az okosmérők alkalmazása ugyanis a háztartásoktól történő nagy volumenű adatgyűjtést tesz lehetővé.

Lehetőséget ad például annak nyomon követésére, hogy mit csinálnak egy háztartás tagjai saját otthonukban, és így otthoni tevékenységeik alapján az egyénekre vonatkozó részletes profilok kidolgozása is lehetségessé válik.

Az első fontos kérdés, hogy a fogyasztásmérő adatai személyes adatnak minősülnek-e? Az Általános adatvédelmi rendelet alapján személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(érintettre) vonatkozó bármely információ.

Mivel a fogyasztót rendszerint egy egyedi azonosító azonosítja, amihez a fogyasztó energiaprofilja kapcsolódik – és amely alapján az adott egyént közvetlenül érintő döntések is megszületnek -, így az intelligens fogyasztásmérő által rögzített adatok a felhasználók személyes adatainak minősülnek.

Bár az áramszolgáltató jogszabályi engedélyre hivatkozott az adatkezelés jogalapja tekintetében, az adatvédelmi hatóság szerint nincs olyan jogszabály, amely az intelligens fogyasztásmérők felszerelését, és a használatuk során keletkező személyes adatok kezelését kötelezően előírná az áramszolgáltatók számára.

Az adatvédelmi hatóság szerint az áramszolgáltatónak kell megfelelő jogalapot találnia a személyes adatok kezelésére és ennek megfelelően alakítani az adatkezelési gyakorlatát. Megfelelő jogalap mellett is kérdéses azonban, hogy valóban szükséges-e a 15 perces mintavételezés (vagyis a szükségesség elve még megfelelő jogalap mellett is sérülhet).

Másrészt problémát jelent az is, hogy a fogyasztót nem tájékoztatta az áramszolgáltató az okosmérő használtatáról, továbbá a segítségükkel megvalósított adatkezelés céljáról sem. Sem az alkalmazott üzletszabályzat, sem jogszabály nem nevesíti ugyanis az okos mérőműszer felszerelését, mint a szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményét.

Márpedig az intelligens mérőműszerek az áramszolgáltató szerint épp ezért kerülnek felszerelésre. Az adatvédelmi hatóság a fent részleteszett problémák miatt felaszólította az áramszolgáltatót, hogy vizsgálja felül az okosmérőkkel kapcsolatos általános adatkezelési gyakorlatát, és szüntesse meg

a jogellenes adatkezelést,

illetve az okosmérő alkalmazását a panaszos vonatkozásában és törölje az okosmérő alkalmazása révén kezelt személyes adatokat.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom