Adatvédelem és információszabadság

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ jön létre a vendégadatok monitorozására

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

A szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából hamarosan egy új informatikai rendszer, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ jöhet létre a nemrég benyújtott, T/3375 számú törvényjavaslat alapján. A rendszernek azonban egy kissé kacifántos előtörténete van, úgyhogy arról is írnék pár gondolatot.

Egy tavalyi törvényjavaslat szerint ugyanis a szálláshely-szolgáltatóknak saját informatikai rendszerükkel, közvetlenül kellett volna a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz csatlakozniuk, melyen keresztül az ügyfeleik személyes adatait továbbították volna. Ráadásul, a szálláshely-szolgáltatóknak a személyazonosító okmányokat is le kellett volna másolniuk.

A törvényjavaslatot a társadalmi vitát követően végül nem nyújtották be. Később, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy másik ügyben kiadott állásfoglalása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az adatvédelmi hatóság jogértelmezésébe aligha férne bele a személyes okmányok másolatának megőrzése, ha azt még az oktatási intézmények esetében is aggályosnak tartotta.

Pár hete azután ismét megjelent a tavalyi belügyi salátatörvény tervezete, azonban abban már nyoma sem volt a szálláshely-szolgáltatók adatmegőrzési és továbbítási kötelezettségének. Most viszont úgy tűnik, hogy a T/3375 számú törvényjavaslat reflektál az előző koncepció valamennyi problémájára:

 • az okmányok lemásolása (mert a jelenlegi adatvédelmi gyakorlattal ellentétes),
 • a közvetlen adattovábbítás a nemzetbizonsági szolgálatok felé (mert a rendőrség feladatrendszerével inkább összefüggő adatszolgáltatás),
 • a saját informatikai rendszer kifejlesztésének kötelezettsége a szálláshely-szolgáltatóknál (mert a kisebb szálláshely szolgáltatókra nagyobb teher lehet az informatikai fejlesztés).

Az új koncepció szerint ugyanis a szálláshely-szolgáltató, az igénybevétel kezdetekor, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében az alábbi adatokat fogja rögzíteni és tárolni:

 • az igénybevevő családi és utónevét,
 • születési családi és utónevét,
 • születési helyét és idejét,
 • anyja születési családi és utónevét,
 • nemét,
 • az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító
  adatait,
 • a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező
  időpontját.

A szálláshely-szolgáltató az adatokat a rögzítéstől számított egy évig kezeli, méghozzá úgy, hogy azokat a bejelentkezéskor, a szálláshely-kezelő szoftver útján rögzíti. Magát a személyazonosító okmányt a szálláshely-szolgáltatónak elegendő lesz bemutatni. Azonban az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szolgáltatást köteles lesz megtagadni.

A rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében a szálláshely-szolgáltató által rögzített adatokból – az adatkérés céljának megjelölésével – a szálláshely-szolgáltatótól adatszolgáltatást kérhet.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja majd a használandó szoftvert az olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosít szálláshelyként. Az adatokat ténylegesen tároló (kormány által kijelölt) tárhelyszolgáltató nem ismerheti meg a tárhelyen tárolt adatok tartalmát.

Az adatkezelési feladata csak azok tárolására terjed ki, valamint biztosítja majd, hogy a szálláshely-szolgáltató az adatokhoz szükség esetén hozzáférjen. Abból adatot csak a szálláshely-szolgáltató útján lesz lehetséges igényelni, igaz a rendőrség közvetlenül is kereshet majd az adatokban.

Az egy éves adatmegőrzés alól kivétel, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek adatait az idegenrendészeti hatóság a tárhelyszolgáltatótól közvetlenül, informatikai alkalmazás útján átveszi és azokról nyilvántartást vezet, az adatokat pedig öt évig kezeli.

A rendszer lépcsőzetes jelleggel lép hatályba, első körben tesztüzem jelleggel 2019. január 1-jétől a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által befogadott szervezetek használhatják, ezt követően önkéntesen lehet csatlakozni, majd a Kormány rendelete fogja meghatározni a további csatlakozások kötelező időpontjait.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom