Honvédelem és nemzetbiztonság

Nemzetbiztonsági és Honvédelmi mozaik 2016/4

Ideiglenes határzár

Igazán pörgős nap lehetett tegnap a Magyar Közlöny kiadójánál, hiszen rengeteg új jogszabály jelent meg a legutóbb kiadott két számban. Ilyen például a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozat, mely közvetlenül érinti a Honvédelmi Minisztérium működését.

A kormány emellett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került, ideiglenes biztonsági határzár fejlesztését, továbbá egy speciális eljárásrend lesz alkalmazandó a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére során.

A Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter által véghezvitt kormányzati racionalizáció eredményeként számos háttérintézmény kerül integrálásra a Honvédelmi Minisztériumba. A Honvédelmi Minisztérium (HM) irányítása alatt álló HM Hatósági Hivatal, a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal és a HM Védelmi Hivatal jogutódlással, a Honvédelmi Minisztériumba történő beolvadással megszűnik. A HM Beszerzési Hivatal jogutódlással a HM Védelemgazdasági Hivatalba történő integrációval szűnik meg, míg a HM Hatósági Hivatal hatósági feladatait a Honvédelmi Minisztérium látja majd el. A szervezeti átalakítások határideje 2016. szeptember 1. lesz.

A kormány nemzetgazdasági (!) szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került, ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló fejlesztések megvalósításával összefüggő, közigazgatási hatósági ügyeket. A fejlesztéssel összefüggőnek kell tekinteni mindazokat az ügyeket, amelyek a megvalósításhoz és a használatbavételhez szükségesek.

Ilyen, egyszerűsödő ügyek például a környezetvédelmi hatósági eljárások, a természetvédelmi hatósági eljárások, az általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, vagy épp az erdővédelmi hatósági eljárások is (összesen mintegy 22 féle eljárás).

A tegnapi jogszabály-cunami honvédelmi szempontból talán legérdekesebb alkotóeleme szerint a Magyar Honvédség terrorellenes intézkedéseinek megvalósításához szükséges beszerzéseit a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint kell lefolytatni. Eszerint a kormány egyedi döntésének megfelelően, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke alapján, egyedi eljárásban lehet majd a beszerzéseket lebonyolítani, méghozzá oly módon, hogy a kormányrendelet szerint egyébként kötelező egyedi feltételeket sem kell meghatározni.

Ha tetszett az írás, akkor ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom