Honvédelem és nemzetbiztonság

Nemzetbiztonsági jogszabálydömping

Jogszabály mozaik

Elképesztő mennyiségű jogszabály jelent meg az elmúlt napokban, amelyeknek honvédelmi vagy nemzetbiztonsági relevanciája van. Az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi a külföldi befektetések ellenőrzését. A honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szerv részére szükséges kézi lőfegyver igényt a honvédség a gazdasági társaságain keresztül biztosítja. Felülvizsgálatra kerül a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés is.

További forrást kap a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ. 30 fős kontingenst küldünk a NATO Iraki Missziójába. 839.000.000 forintból elindul a térfigyelő kamerák integrálása. A TEK a jövőben közreműködik külföldön a magyar sportolók és sportszakemberek személyvédelmében is. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat lett az eseménykezelő központ, de nem minden területen.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a törvény szerinti ellenőrzést az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi. Az ellenőrzésbe azonban a törvényben meghatározott feladatköre szerint érintett állami szerv – az Alkotmányvédelmi Hivatal döntése szerint – bevonható.

Az esetleges bírság összegének megállapítása során az annak kiszabására okot adó jogsértés tárgyi súlyát, Magyarország biztonságára gyakorolt hatását, továbbá a bírságfizetésre kötelezett tevékenységének mibenlétét, valamint a törvényben, illetve a rendeletben meghatározott eljárások során vagy más hivatalos forrásból megismert vagyoni helyzetét kell majd figyelembe venni.  A törvénytervezet elemzése itt olvasható.

A honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek hazai gyártású kézi lőfegyverrel való ellátásáról szóló 1690/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a kormány felhívta a honvédelmi minisztert, hogy a kormány tagjainak irányítása alatt álló honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szerv részére szükséges kézi lőfegyver igényt a tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó gazdasági társaság kapacitásain keresztül biztosítsa, amiről

Felhívta továbbá a kormány tagjait, hogy az irányításuk alatt álló honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szerv részére szükséges kézi lőfegyvereket a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság gyártási kapacitásának igénybevételével szerezzék be. Korábban írtam arról, hogy a Rendőrség és a Magyar Honvédség is a magyar gyártású CZ fegyverek rendszeresítése mellett döntött.

A 1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozatból megismerhetők a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedések. A BM (Rendőrség) megvizsgálja 2018. december 31. határidővel a Magyarország belső határain a gyanús eredetű készpénzek ellenőrzése és az ehhez kapcsolódó esetlegesen szükséges kényszerintézkedések bevezetése lehetőségét.

A PM 2019. január 1-ig megvizsgálja, hogy hol és milyen feltételekkel lenne biztosítható egy széfszolgáltatásra vonatkozó központi nyilvántartás létrehozása. 2018. december 31-ig megtörténik az adathalászati csalás és az ezzel összefüggésben megvalósuló pénzmosás elleni küzdelem keretében a nemzetközi információcsere erősítése az információk gyors beszerzése érdekében a NAV KI PEI, valamint a nyomozó hatóságok szintjén.

A terrorellenes feladatok megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozásáról szóló 1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a kormány egyetért a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ végrehajtott létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításának indokoltságával. A pénzügyminiszter köteles gondoskodni a feladat végrehajtása érdekében szükséges egyszeri jellegű forrás biztosításáról, 191 000 000 forint összegben.

A NATO Iraki Missziójában történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1721/2018. (XII. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország a szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai képességének fokozása érdekében engedélyezi, hogy a NATO Iraki Missziójában a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 30 fős (váltási időszakban 60 fős) kontingens kiképzési, tanácsadási, valamint parancsnoki, törzs-, és támogatói feladatok ellátása érdekében részt vegyen a misszió befejezéséig.

A Kormány 1766/2018. (XII. 20.) Korm. határozata szólt az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényben szereplő egyes feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról.  A jogszabály értelmében a pénzügyminiszter gondoskodik a térfigyelő kamerák integrálása és a felvételek központi tárhelyen történő tárolása kialakításának első fázisához kapcsolódó 839.000.000 forint biztosításáról.

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény alapján a terrorizmust elhárító szerv a rendészetért felelős miniszter döntése alapján – a hatályos nemzetközi normák betartásával – közreműködik a külföldön megrendezésre kerülő, kiemelt terrorfenyegetettségűnek minősíthető nemzetközi sportrendezvényeken résztvevő magyar sportolók és sportszakemberek személyvédelmében, valamint az általuk külföldön a sportrendezvényeken való részvétel ideje alatt használt létesítmények védelmében is.

A kormány eseménykezelő központként a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelölte ki. Azonban a honvédelmi célú elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események és fenyegetések kezelésére már a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot hatalmazta fel.

A polgári hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálat tekintetében pedig az elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események és fenyegetések kezelésére az Információs Hivatalt jelölte ki a kormány az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló, 271/2018. (XII. 20.) számú Korm. rendelet alapján.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom