Honvédelem és nemzetbiztonság

Nemzetbiztonsági és Honvédelmi mozaik 2020/3

pszichológia

Szabályozták a Magyar Honvédség válságkezelő és béketámogató műveleteiben részt vevő állományt érintő missziós krízis megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, megerősítik a külképviseleti hálózat kiemelt biztonsági kockázati kitettségű képviseleteit, Honvédelmi Értéktár létrehozásáról döntött a kormány.

A Magyar Honvédség válságkezelő és béketámogató műveleteiben részt vevő állományt érintő missziós krízis megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása kapcsán került kiadásra egy utasítás, amelynek alapvető célja csökkenteni az MHP válságkezelő és béketámogató műveleteiben szolgálatot teljesítő személyi állományt érintő fizikai, fiziológiás és kumulatív stressz hatásait, valamint az egyéni és a csoportos krízishelyzetek kockázati tényezőit.

A válságkezelő és béketámogató műveletekben elvárás, hogy a különböző szintű parancsnoki, illetve vezetői beosztásokba mind szakmai szempontokat, mind  személyiségjegyeket figyelembe véve a legtapasztaltabb, legrátermettebb és legalkalmasabb katonák kerüljenek kiválasztásra, akik megfelelnek a különböző szintű parancsnokokkal szemben támasztott követelményeknek.

A pszichológiai felkészítést úgy kell megszervezni, hogy azon a teljes felkészülő állomány a pszichológiai felkészítés teljes időtartamában jelen legyen. A missziós tapasztalattal nem rendelkező vagy missziós pszichológiai felkészítésen korábban részt nem vett állománynak két napos felkészítésen kell részt vennie, míg a többiek számára egy napos foglalkozások keretében kerül végrehajtásra a pszichológiai felkészítés.

A műveleti területen végrehajtandó kiképzési foglalkozások keretén belül 2 alkalommal, lehetőség szerint a misszió 2. és 4. hónapjában a teljes állomány bevonásával kiscsoportos, minimum 60 perces pszichológiai foglalkozások kerüljenek végrehajtásra, melynek célja strukturált keretek között az állományt foglalkoztató problémák feltérképezése, egyben ventillációs lehetőség biztosítása.

Az afganisztáni és iraki műveleti területről hazatérő állománynak három alkalommal, azaz 3×10 órában, míg a más műveleti területekről visszaérkező állomány esetében 1 alkalommal, 1×10 órában kerül végrehajtásra a visszaillesztés. A tréning helyszínének és időpontjának megszervezése a kiküldő szervezet feladata.

A külképviseleti hálózat kiemelt biztonsági kockázati kitettségű képviseletei biztonságának megerősítésével kapcsolatos kolóniavédelmi feladatok ellátásáról szóló 1516/2020. (VIII. 14.) korm. határozat alapján, a kiemelt biztonsági kockázati kitettségű külképviseletei személyi és szervezeti biztonságának megerősítése és a külképviseleti kockázatok minimalizálása érdekében, a 2020. év II. félévtől kezdődően, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 8 fő biztonsági feladatok ellátásáért felelős beosztott diplomatát helyez ki az érintett külképviseletekre.

Ennek érdekében a külgazdasági és külügyminiszter tartja majd nyilván a kiemelt biztonsági kockázati kitettségű külképviseletek listáját, és kidolgozza a külképviseletek biztonsági kockázati besorolási rendszerének szempontjait is.

A honvédelmi miniszter  45/2020. (VIII. 14.) HM utasítással döntött a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról. Az utasítás hatálya a honvédelmi szervezetekre, valamint a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre terjed ki.

A Honvédelmi Értéktár célja a honvédelmi ágazatban azonosított értékek rendszerezése és megőrzése. Az értékek Honvédelmi Értéktárba kerüléséről a miniszter dönt, akinek a döntését a Bizottság szakmai javaslattal segíti. A Bizottság szakmai javaslattétel céljából szakértők bevonását kezdeményezheti.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom