Honvédelem és nemzetbiztonság

Nemzetbiztonsági és Honvédelmi mozaik 2019/8

nemzetbiztonsági mozaik

Az internet káros hatásaira is reflektál a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési terve, Magyarország csatlakozik a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz, bővült a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köre.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021 alapján az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti a munkakeresést is. Azonban az „internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket a bűnelkövetők észlelték, s az emberek jóhiszeműségét kihasználva károsítják meg áldozataikat. Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló önvédelmi mechanizmusok kialakítását segítő programok és kampányok folytatása.”

A kormány 1586/2019. (X. 16.) határozata szerint egyetért Magyarország Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központhoz történő csatlakozással. Felhatalmazza ezért a honvédelmi minisztert – a külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása mellett – a csatlakozásra vonatkozó tárgyalások lefolytatására és a csatlakozáshoz szükséges nemzeti szándéknyilatkozat, valamint a részvételről szóló értesítés Kormány nevében történő aláírására.

„A Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központ kutatóintézeti és politikai tanácsadói feladatköröket egyaránt ellát. Egyfajta fórumként szolgál, ahol a tagállamok megoszthatják egymással a hibrid fenyegetések terén szerzett tapasztalataikat és a lehetséges kezelési módokat. A központ igyekszik előremozdítani az EU és a NATO közti párbeszédet és együttműködést a hibrid hadviselés terén, emellett képzéseket tart, kutatói hálózatot működtet”olvasható a Honvédelmi Szemlében.

A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) kormány határozat módosításával bővült a norma hatálya alá tartozó intézmények köre. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények közé került a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Dunaújvárosi Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen működő kutatócsoportok, valamint kutatóintézetek.

Továbbá a központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervezetek és létesítményei közé került a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., illetve a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya, a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft., az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. is.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom