Honvédelem és nemzetbiztonság

Munkacsoport alakul a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésére

Repülőnap

A honvédelmi miniszter 51/2020. (X. 8.) HM utasítása értelmében A 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató (a továbbiakban: rendezvény) végrehajtásának előkészítésére munkacsoport (MUCS) kerül létrehozásra.

A rendezvény végrehajtásába bevont honvédelmi szervezet a rendezvénnyel összefüggésben részükre meghatározott feladataikat a 2021. évi kiképzési és munkaterveikbe betervezik. A MUCS vezetését a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese látja el, aki a rendezvény megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok irányításáért is felel.

A MUCS vezető vezeti és felügyeli a MUCS munkáját, valamint legalább kéthavonta, indokolt esetben gyakrabban jelentést terjeszt fel a honvédelmi miniszter részére az előkészítés helyzetéről. A MUCS vezető az MHP és az alárendelt katonai szervezet állományából, a MUCS szervezeti keretein belül az operatív szervezési feladatok ellátására rendezvényigazgatót jelöl ki és szervezőcsoportot hoz létre. A rendezvényigazgató irányítja a szervezőcsoport munkáját.

A rendezvényigazgató 2020. december 15-ig a MUCS részére jóváhagyásra felterjeszti a rendezvény végrehajtásával kapcsolatos munka- és feladattervet, a programtervet, a kommunikációs tervet, az erőforrástervet, valamint a költségvetési tervet és javaslatot tesz az esetlegesen szükségessé váló beszerzési eljárásokra, azok előkészítésére és megindításának időpontjára. A rendezvényigazgató az előirányzatok biztosítása érdekében koordinálja a jóváhagyott költségvetési terv alapján a költségvetési előirányzatok átcsoportosítását.

A rendezvényigazgató irányítja és szervezi a munka- és feladattervek kidolgozását, felel a részfeladatok tervezésének, különösen a forrás- és szükségleti számvetések összehangolásáért, elkészítteti a rendezvény kockázatbecslési tervét. A rendezvényigazgató szükség szerint közvetlen kapcsolatot tart a visszaigazolt külföldi szárazföldi és légi katonai szervezetekkel, valamint egyeztet a rendezvénnyel kapcsolatos feladatokról. A külföldi államok képviselőinek meghívására az MH parancsnoka jogosult.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom