Honvédelem és nemzetbiztonság

Működésben az új hírszerzési központ

Hírszerző központ

Egymást érték tavaly nyáron a találgatások, amik egy, a kormányzat hírigényét kiszolgáló, döntéshozatalát támogató szervezet jövőbeli felállítását vizionálták. Azóta ténylegesen is kialakításra került a Miniszterelnöki Kormányirodán belül a Nemzeti Információs Államtitkárság (NIÁT), azonban alig találni a szervezet tényleges működésére vonatkozó információt, mint ahogy a médiaérdeklődés is alábbhagyott a szervezetet illetően.

Mindezek hiányában – meglehetősen érdekes módon – a NIÁT működését meghatározó célok egyik legteljesebb kifejtését a 2019. évi költségvetés fejezeti indokolásában találhatjuk. A dokumentum szerint  „hatékony és gyors reagálású kormányzati tevékenységre van szükség, mert a világban percek alatt olyan változások mennek végbe, amelyek mindannyiunk életét érintik.”

Az innováció eredményeként a NIÁT végzi a hírszerzési tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok koordinációját és az ezzel összefüggő eseti döntések közvetítését a miniszterek és a kormányzati szervek felé.

Emellett végrehajtja a kormányzati döntésekhez kapcsolódó, külföldre vonatkozó, illetve külföldi eredetű információk összehangolt, késedelem nélküli áramlásának elemzését és értékelését, továbbá a hírszerzési tevékenységet érintő kérdésekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz, vagy a Kormány feladatkörében érintett tagjának intézkedését kezdeményezi.

Mindazonáltal a NIÁT tevékenysége a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek jogköreit nem korlátozza. A NIÁT vezetője a nemzeti információs államtitkár, akinek feladatai a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatából ismerhetők meg.

A nemzeti információs államtitkár az SZMSZ alapján ellátja a miniszterelnök által meghatározott feladatokat, így például  ajánlásokat fogalmaz meg, tájékoztatást és támogatást nyújt a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységei feladatellátásához, kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetbiztonsági szervek irányításával kapcsolatos tevékenységet végző állami vezetőivel, szervezeti egységeivel, valamint Magyarország nemzetbiztonsági szolgálataival.

A nemzeti információs államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében a hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának tagjaiból álló kabinet működik. A nemzeti információs államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét. A nemzeti információs államtitkárt akadályoztatása esetén kabinetfőnöke helyettesíti.

A Nemzeti Információs Államtitkári Kabinet tehát segíti a nemzeti információs államtitkár jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott tevékenységének az ellátását, ennek keretében pedig ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat, az államtitkár utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Nemzeti Információs Államtitkárság képviseletét meghatározott ügyekben és feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányiroda vezető munkatársaival.

Jelenleg a nemzeti információs államtitkár Kovács József, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat korábbi főigazgatója. Ebben a minőségében a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén állandó meghívottként vesz részt, és tagja a Nemzetbiztonsági Munkacsoportnak, amely a Nemzetbiztonsági Kabinet döntés-előkészítő testülete.

A NIÁT tényleges működéséről eddig tehát alig jelent meg bármilyen információ, amin most részben változtatott a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat legutóbb megjelent, 2018/4-es Szakmai Szemléje, melyben dr. Hódos László kísérelte meg a szervezetet elhelyezni Magyarország nemzetbiztonsági és kormányzati igazgatási rendszerében. Ennek nyomán tehát feltételezhető, hogy a NIÁT ténylegesen is megkezdte a működését.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom