Honvédelem és nemzetbiztonság

Miniszteri biztost kapott a Nemzetőrség koncepció

Fegyver koncepció

Először 2000-ben nyújtott be Simicskó István – önálló indítványként – egy koncepciót a Nemzetőrség létrehozása érdekében. Az akkori javaslat szerint a Nemzetőrség egy rövid, de kötelező kiképzést jelentett volna, adott esetben belépőként az önkéntes rendszerbe. Ez a koncepció végül nem valósult meg, azonban 2016 elején, részben átdolgozott tartalommal, ismét előtérbe került az ügy.

Simicskó István honvédelmi miniszter szerint most egy ideológia-mentes, a honvéd vezérkar irányítása alatt működő, egy hónapos és önkéntes felkészítésről lenne most szó, amely területi alapon szerveződne. A koncepció kritikusai szerint azonban súlyos visszásságok zajlottak a korábban megalakult „civil nemzetőr szervezetek” körül.

Kovács Gyula nyugállományú katona cikke alapján „2001. január elsejétől a civil Nemzetőrség szervezetei valamilyen titkos forrásból jelentős anyagi támogatáshoz jutottak, tevékenységük felélénkült: megbízható „nemzeti keresztény” urak minden előzmény nélkül a Nemzetőrség ezredeseivé, tábornokaivá avanzsálódtak. Megyénként és kerületenként 1-2 „ezredes” látott hozzá az elhalt vagy halódó szervezetek felélénkítéséhez. Lőegyleteket alapítottak, és rögtön legálissá vált a Parabellumokhoz és gépkarabélyokhoz jutás. 2001 végére 145 nemzetőr egység alakult.”

Most, az új Nemzetőrség koncepció kapcsán, Kövér László és Kósa Lajos együttesen siettek egyértelművé tenni, hogy a sorkötelezettség visszaállítását (is) fontolgatja a FIDESZ vezetése, talán végleg ellehetetlenítve ezzel a jóval mérsékeltebbnek tűnő javaslatot, mivel pár nappal később Orbán Viktor határozottan úgy nyilatkozott, hogy egészen biztosan nem lesz kötelező sorkatonai szolgálat.

A Nemzetőrség koncepciója ezt követően a háttérbe szorult, érdemi, új információ nem jelent meg, egészen mostanáig. Simicskó István honvédelmi miniszter ugyanis a 7/2016. (II. 25.) HM utasítással, 2016. február 15-től miniszteri biztossá nevezte ki Kun Szabó István szolgálaton kívüli vezérőrnagyot, aki korábban társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárként segítette a Honvédelmi Minisztérium munkáját, többek között az állami és kiemelt fontosságú ünnepi rendezvények megszervezése kapcsán.

Kun Szabó István MNO.hu-nak adott interjújában, már korábban is kiemelte a feladatai közül a hazafias nevelést és a honvédelem népszerűsítését.  Elmondta azt is, hogy kérésére Áder János köztársasági elnök ugyan felmentette a hivatásos szolgálati jogviszony alól – így kormánytisztviselőként dolgozik -, de miniszteri engedéllyel egyenruhában, vezérőrnagyi rendfokozattal látja el feladatát.

A vezérőrnagy önéletrajza alapján, hosszú, a szolnoki helikopter bázison töltött szolgálatot követően, 2011-ben lett a Honvéd Koronaőrségnek, majd a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Budapest Helyőrségnek a parancsnoka. Ezt követően nevezték ki a társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárrá, azonban az aktuális nyilvántartásban már nem szerepel, véhetően a mostani kinevezésével összefüggésben.

Ugyan a kinevezésről szóló utasításban a Nemzetőrség szó nem szerepel, de az ellátandó feladatok – melyek ellátására a miniszteri biztos 2016. augusztus 14-ig kapott felhatalmazást – listája szerint Kun Szabó István vezérőrnagy irányítja és koordinálja majd (többek között) a HM ifjúságstratégiájának kidolgozását, a sport- és a szabadidős tevékenységeken keresztül megvalósítható katonai képzés feltételeinek vizsgálatát, az önkéntes alapon szervezett  katonai  kiképzés  koncepciójának  részletes  kidolgozását, a területvédelmi alapon nyugvó tartalékos rendszer koncepciójának kidolgozását, illetve a haderőfeltöltés hatékonysága és a megtartóképesség fejlesztése irányelveinek kidolgozását is.

Mindezen feladatok pedig tökéletesen illeszkednek a Simicskó István honvédelmi miniszter által bejelentett Nemzetőrség koncepcióba és lényegében magukban hordozzák annak minden fontosabb elemét. A miniszteri biztos szükség esetén munkacsoportokat alakíthat és munkáját saját titkárság is segíti majd. A fentiekre tekintettel úgy tűnik tehát, hogy a Nemzetőrség koncepció továbbra is aktuális maradt és 2016 második felében várható a részletes program megjelenése.

Ha tetszett az írás, akkor ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom