Informatika

Megszületett Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája

Mesterséges intelligencia

Valószínűleg a fél ország most Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját keresi, mert egy elírás miatt véletlenül ai.hungary.com jelent meg ai-hungary.com helyett az MTI közleményében. Pedig védelmi és adatvédelmi vetületei miatt is érdekes lehet rátalálni.

Adatvédelmi aspektusból a legizgalmasabb talán az „Adatgazdaság beindítása” pillér. A koncepció szerint tudatossá és szabályozottá kell tenni az adatok gyűjtését és másodlagos felhasználását, az adatvagyonnal való gazdálkodást mind a magán, mind az állami szektorban.

A stratégia szerint a mesterséges intelligenciát használó megoldások alapvető eleme az adatfeldolgozás, adatelemzés. Az egyik fő célkitűzése ezért, hogy az ilyen alkalmazások számára rendelkezésre álljanak a működésüket elősegítő adattömegek, beleértve ebbe magán- és állami adatokat is.

Kiemelendő, hogy az itt megfogalmazott intézkedések elsősorban az adatfeldolgozás megkönnyítését, ösztönzését szolgálják, teljes mértékben tiszteletben tartva ugyanakkor az adatgazdák jogszabályban meghatározott jogait, illetve az adatok felhasználására, feldolgozására vonatkozó hazai és nemzetközi jogból eredő korlátozásokat, különös figyelemmel a személyes adatok védelmére, és ezen belül is az egészségügyi és egyéb szenzitív adatokra.

Cél a törvényileg forgalomképes adatok gazdasági értékének megteremtése és tudatosítása, valamint másodlagos felhasználásuk ösztönzése, hogy érvényesüljön az adatokban, mint a jövő nyersanyagában rejlő lehetőség.

Ennek eszköze az Adatpiac Platform beindítása három fázisban:

• Az első ütemben egy bróker funkciót ellátó piactér felállítása történik, melynek keretei között a nem személyes adatok és az ezekhez kapcsolódó technológiák közvetítése valósul meg. Ezt követően cél a bróker funkciót meghaladó piactér kiépítése, adattárolás, és a szabványokon, tanúsítványokon alapuló adatminőség biztosítása.

• A második ütemben a személyes adatokat tartalmazó adatkészletek kereskedelmi lehetőségének megteremtése, magánszemélyek adatpiacra való bevezetésének előkészítése (egybekötve egy ehhez kapcsolódó mobil alkalmazás fejlesztésével).

• A harmadik ütem egy „One Stop Shop” platform kialakítása, amely már adatgazdákat és alkalmazás kutatókat és fejlesztőket is kiszolgáló felületként működik, széleskörű funkcionalitással, EU-s adatpiacok, adatterek adatkészleteinek integrálásával, valamint a magyar adathasználat során az EU-s adatterek aktív használata mellett.

Kiemelt cél továbbá a nagy multiplikátor hatású, közszférában keletkezett, de a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024/ EU irányelv (PSI irányelv) hatálya alá nem tartozó adatok piaci alapon való kereskedelmének biztosítása az Adatpiac és a Közadatportál összekötésével.

Cél a közigazgatásban termelődő adatok másodlagos felhasználásának teljes beépítése az adatciklusba, egy hatékony közadat-gazdálkodási modell kialakítása.  Szükséges azonosítani azokat az adatköröket, amelyeknek a kereskedelme már jelenleg is zajlik, vagy a kereskedelembe bevonhatók, és a NAVÜ és az Adatpiac támogatni tudja a velük való kereskedés hatékonyságát.

A polgári és kettős felhasználású technológiák mellett az MI Nemzeti Laboratórium fókuszterülete – a Honvédelmi Minisztérium igénytámasztásának megfelelően – kinyílik a védelmi technológiákhoz kapcsolódó alap és alkalmazott kutatásokra is a kapcsolódó nemzetközi kutatói hálózatokba történő bekapcsolódással és a védelmi technológiákhoz tervezett európai – EDF program – pályázati lehetőségek elérhetőségével.

A honvédelmi alkalmazások és fejlesztések az alábbi területeket érintik:

  • Tömegadat feldolgozás, információvá szintetizálás, információs műveletek, a döntéselőkészítő és támogató rendszerek automatizálása.
  • Prediktív ellátórendszerek bevezetése, fejlesztése.
  • Autonóm rendszerek fejlesztése az összes releváns műveleti térben (légtér, földfelszín, világűr, kibertér). Embergép együttműködések fejlesztése mindkét fél oldaláról.
  • Mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek elleni védelem az összes releváns műveleti térben. Modellezés és szimuláció.
  • A Nemzeti adatvagyon honvédelmi részét képző elemeinek védelmére és elemzésére irányuló fejlesztések.

Katonai nemzetbiztonsági célú MI képességek fejlesztésének területei:

  • alap fejlesztői és futtatási infrastruktúra kialakítása,
  • MI alapú adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek fejlesztése és bevezetése a döntéselőkészítési folyamatok gyorsítása érdekében, valamint
  • a katonai felhasználású kibertér védelmének MI alapú támogatása.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom

Továbbiak:Informatika