Honvédelem és nemzetbiztonság

Megjelent a honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő képességfejlesztésének tételes listája

PTSZ-M képességfejlesztés

A honvédelmi beszerzések és fejlesztések iránt érdeklődők számára ismert lehet, hogy a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, európai uniós projekt keretében az utóbbi időben számos eszközt szerzett be és újított fel a Magyar Honvédség. Ezek a beszerzések többek között a lezárult honvédelmi beszerzéseket összegző listán is szerepelnek.

A honvédelmi miniszter 45/2019. (VI. 20.) HM utasítása most ezen beszerzéseket össszegzi, illetve rögzíti az eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatait, továbbá rendelkezik azok használatának egyes szabályairól is. A fejlesztések elsődleges célja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) reagáló képességének, képesség spektrumának és kapacitásának növelése volt.

A beszerzett eszközök és készletek elsősorban katasztrófavédelmi tevékenység keretében használhatók, melybe beleértendő a katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészülés, gyakorlás, kiképzés, a katasztrófavédelmi elemet is tartalmazó gyakorlaton való részvétel, továbbá a védekezésben és a helyreállításban való közreműködési tevékenység.

A beszerzett eszközök és készletek HKR-en kívüli, más honvédelmi célú használata – az Európai Unió által előírt, 2024. július 31-ig tartó kötelező fenntartási időszak lejártáig – kizárólag az adott eszköz beszerzéséhez a HM által, az el nem számolható költségek fedezetére biztosított saját forrás arányában lehetséges. A saját forrásból származó hozzájárulással nem rendelkező beszerzett eszközök és készletek kizárólag katasztrófavédelmi célra használhatók.

A saját forrásból finanszírozott, támogatás terhére el nem számolható
költséget is tartalmazó eszközök és azok lehetséges HKR-től eltérő alkalmazásának éves mértéke

Katasztrofa1

A KEHOP projekt keretében eszköz/készlet használatba adással, valamint készletkezeléssel érintett
honvédelmi szervezetek és azok kapacitásbővítéssel érintett, valamint megalakítandó
HKR munkacsoportjai, továbbá a részükre átadandó eszközök/készletek megnevezése és mennyisége

MEGLÉVŐ MUNKACSOPORTOK

Katasztrófa21Katasztrofa3

LÉTREHOZANDÓ MUNKACSOPORT

Katasztrofa4

KÖZPONTI KÉSZLET

Katasztrofa5

projekt keretében a HKR irányítási-vezetési rendszerének
infokommunikációs modernizációja céljából beszerzett eszközök darabszáma
és azok elosztása a HKR elemeket működtető érintett honvédelmi szervezetek között

Katasztrofa61Katasztrofa7

Borítókép: Wikipedia

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom