Honvédelem és nemzetbiztonság

Megjelent a honvédelmi szervezetek aktuális feladatait összesítő utasítás

Honvédelmi szervezetek

Megjelent a honvédelmi szervezetek legfontosabb és legaktuálisabb terveit összesítő jogi norma, hivatalos nevén: „a honvédelmi miniszter 3/2019. (I. 31.) HM utasítása a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020–2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról.” A védelempolitikai célok tekintetében meghatározó jelentőségű utasításból most kiemelnék pár érdekes gondolatot.

Az utasítás alapvetően három részre tagolódik. Első körben kifejtésre kerülnek a honvédelmi szervezetek 2019. évi kiemelt feladatai, majd külön az egyéb feladatok. Végezetül a harmadik szekcióban kerülnek összefoglalásra a honvédelmi szervezetek 2020–2021. évi tevékenységének fő irányai, amit azonban árnyal, hogy az utasítás 2020. március 31-én már hatályát veszti.

A honvédelmi szervezetek 2019. évi kiemelt feladatai:

 • Magyarország fegyveres védelmére történő felkészülés érdekében, felülvizsgálatát követően az Ország Fegyveres Védelmi Tervrendszerének véglegesítése és a vonatkozó NATO tervek periodikus felülvizsgálata,
 • többnemzeti hadosztályparancsnokság megalakításának előkészítése,
 • a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakítás feladatainak végrehajtása,
 • a huszár díszalegység és a Budavári Palota Díszőrség megalakításának előkészítő feladatai végrehajtása,
 • annak átfogó felülvizsgálatát követően, az új Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján a Nemzeti Katonai Stratégia felülvizsgálata, valamint a Nemzeti Katonai Stratégiából közvetlenül származtatott alapdoktrínák és szabályzatok kidolgozása,
 • a növekvő források hatékony felhasználása érdekében a gazdálkodást támogató információs rendszerek fejlesztése, ezen belül az ALAP logisztikai alkalmazás projekt feladatainak végrehajtása, működtetése, az üzemeltetés közben felmerülő módosítások kezdeményezése, valamint tárca szintű gazdálkodásfelügyeleti mechanizmus kiépítése és annak támogatásaként a Kontrolling Portál tartalmának átalakítása,
 • a korrupcióval szemben történő ellenálló képesség fokozása, valamint a honvédelmi szervezetek szervezeti integritásának erősítése érdekében az állomány személyi integritásának fejlesztése, a működési folyamatokhoz kapcsolódóan a szervezeti folyamatok átláthatóvá tétele, a folyamatok hatékonyság és eredményesség, gazdaságosság szempontú fejlesztése, a szervezeti kockázati tényezők felmérése, valamint a szervezeti korszerűsítési folyamatokhoz kapcsolódó új módszertani elemek bevezetése,
 • a közpénzek és az állami vagyon felhasználása transzparenciájának növelése az államháztartási belső ellenőrzések hatékonyságának fokozásával és
 • a HM és az MH brandjének kiépítése a Zrínyi 2026 HHP-val összhangban, a program mérföldköveihez köthető eseményekről a társadalom hiteles tájékoztatása a kommunikációs csatornák legszélesebb körű alkalmazásával.

A honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatai:

 • a 2020–2022 időszakra vonatkozó Zrínyi 2026 HHP Rövid Távú Terv összeállítása,
 • a Katonai Egységes Felderítő Rendszer fejlesztésére indított programok keretében a felderítő és elektronikai hadviselés adatgyűjtő rendszerek és technikai eszközök modernizálása, a hadműveleti-harcászati képi felderítő képesség kialakításának folytatása,
 • a NATO Összhaderőnemi Információ-előállító, Megfigyelő, Felderítő rendszerhez történő csatlakozás érdekében az MH felderítő vezetési, irányítási, információfeldolgozó rendszer kialakításának folytatása, kezdeti műveleti képességének elérése,
 • a honvédelmi ágazati elektronikus eseménykezelés, sérülékenység-vizsgálat és hatósági felügyeleti funkciók területén a képességfejlesztés folytatása,
 • a honvédelmi szervezetek információvédelmi képességének továbbfejlesztése,
 • részvétel a Baltic Air Policing műveleti feladatban,
 • a légi kutatás-mentés hazai rendszerének átalakítása,
 • a PESCO-val (Állandó Strukturált Együttműködés), valamint a CARD-dal (Összehangolt Éves Védelmi Felülvizsgálat) kapcsolatos feladatok végrehajtása,
 • a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti fizikai biztonsági területek kialakítása, valamint a kialakított biztonsági területek akkreditációjának folytatása,
 • a katonai kutatás és fejlesztés (a továbbiakban: K+F) fő irányainak meghatározása, különös tekintettel a Zrínyi 2026 HHP-ben szereplő hadfelszerelés-fejlesztési feladatokra, a végrehajtási tervidőszakra előirányzott projektekre,
 • a humán támogatórendszer fejlesztése a katona „jólétének” elősegítésével,
 • az MH központi készlet tárolási rendszere átalakításának megkezdése, az ehhez kapcsolódó informatikai támogatás fejlesztése, a csapatszintű törzsadattisztítás folytatása, az integrált készlet- és eszköznyilvántartásának érdekében a tesztelést követően az „aLOGIR” logisztikai információs rendszer alkalmazásba vétele,
 • a beszerzési eljárások informatikai támogatását biztosító információs rendszer kialakítása, tesztelése és alkalmazásba vétele,
 • a honvédelem ügyének fontossá és népszerűvé tétele érdekében a honvédelem ügyéért tevékenykedő civil szervezetekkel való együttműködés erősítése,
 • a megújuló energia hasznosításának 2014–2020 időszakra tervezett beruházásai során megvalósuló szélerőmű parkoknak a meglévő híradó- és radarrendszerre gyakorolt hatása figyelembevételével, az elsőfokú honvédelmi szakhatósági tevékenység végzése.

A honvédelmi szervezetek 2020–2021. évi tevékenységének fő irányai:

 • a jóváhagyott fejlesztési programok megvalósításának folytatása, figyelemmel a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a honvédelmi szervezetek minősített összeköttetéseinek biztosítására, a honvédelmi ágazati szintű kibervédelmi képességfejlesztésre,
 • speciális nemzetbiztonsági humán erőforrás kapacitás és képzési képességek fejlesztése,
 • a PESCO feladatok keretében a képességfejlesztési projektek szakmai véleményezésének és a PESCO nemzeti végrehajtási terv stratégiai szintű koordinációja, valamint a CARD-dal kapcsolatos haderőtervezési vonatkozású feladatok ellátása,
 • a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának,
  felkészítésének folytatása,
 • az új honvéd középiskola és kollégium működési, működtetési feltételeinek megteremtése, a meglévő intézmény és a Honvéd Kadét ágazati szakképzés további fejlesztése,
 • részvétel a Többnemzeti Meteorológiai és Oceanográfiai Támogató Csoport (MNMSG), valamint a Többnemzeti Térképészeti Támogató Csoport (MNGSG) munkájában.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom