Informatika

Megállapodásba foglalják a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjét

Belügyminisztérium

Egy új rendelet jelent meg a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről. A szabályozás az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja.

A jogszabály alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek megállapodást kell kötni egymással.

A megállapodásnak tartalmaznia kell a rendszer műszaki követelményeit, az összekapcsolási pontok definiálását, a tesztüzem feltételeit, a rendszer kiépítésének határidejét, a BM OKF és a szolgáltató közötti biztonságos kommunikáció módját, a szolgáltató által vállalt, legalább a megfelelő szolgáltatás biztosítására vonatkozó nyilatkozatát, valamint a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának szabályait, határidejét.

A rendszert a BM OKF felügyeletével végrehajtott sikeres tesztüzem lefolytatását követően lehet működtetni. A szolgáltató a megállapodás alapján köteles a BM OKF-től hiteles és védett kommunikációs csatornán érkezett információknak a lakosság részére történő eljuttatását haladéktalanul, de legfeljebb harminc percen belül megkezdeni.

A szolgáltató és a BM OKF a megállapodást legkésőbb a szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatóként történő nyilvántartásba vételét követő húsz napon belül megköti, ennek érdekében a felek egymással egyeztetnek és együttműködnek. Az új szabályok 2020. július 1. napján lépnek hatályba.

A BM OKF és a szolgáltató a megállapodást legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja. A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos körülmények előre nem látható lényeges változása esetén a BM OKF és a szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja egymást, és szükség esetén kezdeményezik a másik félnél a megállapodás módosítását.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom

Továbbiak:Informatika