Honvédelem és nemzetbiztonságZrínyi 2026

Kibővül a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatköre

tuzer2026

A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1325/2018. (VII. 18.) korm. határozat hamarosan hatályát veszti, és az új szabályozás szerint jelentősen bővülni fog a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, dr. Maróth Gáspár feladatköre.

Az új szabályok szerint a kormánybiztos ezentúl nemcsak az érintett minisztériumokkal, hanem az állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlóival is együttműködésben koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat mint kiemelt kormányzati közfeladatokat és az ezekhez kapcsolódó stratégia kialakítását, koordinál és együttműködik a védelmi ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal a stratégiában meghatározott célok hatékony megvalósítása érdekében, valamint meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait.

Új jogosultsága ezzel összefüggésben, hogy a tevékenységével érintett szervezetektől, intézményektől személyes adatnak nem minősülő adatokat, információkat kérhet, a tevékenységével érintett dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, a tevékenységével érintett állami szervek és állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére – a tulajdonosi jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatása mellett – intézkedés megtételét javasolhatja, és a gazdasági társaságok esetében ellenőrizheti azok végrehajtását, valamint személyesen vagy megbízottja útján részt vehet a gazdasági társaságok vezető testületeinek ülésein, véleményezi a feladatkörével összefüggő kormány-előterjesztéseket, és részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

A kormány a kormánybiztost emellett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett, az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként jogszabállyal kijelölhető személyként határozza meg, ahogyan erról nemrég már beszámoltam.

Egy apró érdekesség a kormánybiztos tevékenysége kapcsán, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság 2020. június 17-i ülésén, a 2021-es költségvetés bizottsági „vitájakor” az hangzott el, hogy  „a hadiipari fejlesztés, a hadiipar fejlesztése a Zrínyi-programnak egy nagyon kardinális eleme, de az ehhez kapcsolódó források nem a XIII. költségvetési fejezetben, a Honvédelmi Minisztérium keretében terveződnek, hanem van egy kormánybiztos, aki a hadiipari fejlesztésekért és egyébként a haditechnikai fejlesztési irányok meghatározásáért felel. Az ő felelősségi körébe tartozik alapvetően a hadiipar fejlesztése, a magyar védelmi ipar feltámasztása és működtetése, de ő sem a XIII. fejezet forrásai között találja meg – illetve nem is keresi – ezeknek a forrását.”

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom