Honvédelem és nemzetbiztonság

Kártalanítják a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományát

Egészségpénztár

Többször is foglalkoztam a blogon a Honvéd Egészségpénztár károsultjainak kártalanításával. Elsőként a Lázár János tárcavezető miniszter által vezetett Információs Hivatalban történt meg a Honvéd Egészségpénztári tagsággal rendelkező állomány felmérése, az egyes károsult személyek vonatkozásában a konkrét kárösszeg megállapítása, és a beérkezett kárigények alapján a kártalanítás kifizetése is megtörtént. Mindez a honvédelmi és rendészeti dolgozók helyzetét azonban nem rendezte.

Az év végi jogszabálycunami részeként úgy döntött a kormány, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv – meghatározott feltételekkel – kártalanítást nyújt az állománya számára.

A kártalanítás jogosultja az lehet, aki 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztár tagja volt, a Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének terhére hitelezési veszteség került követelésként elhatárolásra (majd azt 2015. december 31-én a pénztár a követelés értékvesztéseként elszámolta) és a megjelölt napon, valamint a kártalanításról szóló rendelet hatálybalépésének napján is a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel állt foglalkoztatási jogviszonyban, vagy jogviszonya a megjelölt napot követően, de a mai napon megjelent rendelet hatálybalépése előtt szűnt meg.

A jogosultat megillető kártalanítás összege megegyezik a hitelezési veszteségként elhatárolt és értékvesztésként elszámolt, más módon meg nem térült követeléssel. A kártalanítás megállapítása a jogosult írásbeli kérelmére történik. A kérelmet a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjének címezve kell benyújtani. A kérelem benyújtására – főszabály szerint – 2017. február 1. és 2017. június 30. között van lehetőség.

Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom