Honvédelem és nemzetbiztonság

Intézkedésbe foglalták a honvédségi szervezetek és személyi állományuk internethasználati szabályait

Facebook

Alig telt el pár hónap azóta, hogy megjelent a rendőrség közösségi média használatát szabályozó ORFK utasítás, most a honvédségi szervezetek és személyi állományuk internet és közösségi média használatának szabályozására került sor a Magyar Honvédség parancsnokának 185/2020. (HK 5.) MH PK intézkedésével.

Az intézkedés elején fogalommeghatározások találhatók, amelyek szerint internetes felület a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Sajtófőnök (a továbbiakban: HM SF) által engedélyezett online vagy offline felület, amely a honvédségi szervezet hivatalos megjelenési formája képi és írásos tartalmakkal,)

Emellett közösségi média az online média olyan formája, ahová a tartalmak elsősorban felhasználói úton kerülnek feltöltésre. Ideértjük a Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter és mindazon közösségi alkalmazásokat, felületeket, blogokat és mikro-blogokat, tartalom megosztó közösségeket, közösségi vagy szakmai hálózatépítő oldalakat, fórum- és vitaoldalakat, virtuális játék- és közösségi világokat, ahol nagy nyilvánosság számára lehet közlést adni írásos, képi, vagy mozgókép formában,

A Magyar Honvédség központi közösségi médiafelületeinek számít a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Parancsnoki Iroda Társadalmi Nyilvánossági Osztály (a továbbiakban: MHP PKI TNYO) által már jóváhagyott MH Facebook – @MagyarHonvedseg, MH Instagram – @magyar_honvedseg és létrehozandó oldalak, míg saját anyag a honvédségi szervezet által készített írásos, képi és mozgó tartalmak, contentek.

A bevezető szerint hosszú távon azok a személyek/cégek sikeresek a közösségi hálózatokban, akik valamilyen értéket nyújtanak követőiknek. Közszolgálati szereplőként, fegyveres szervezetként az MH-nak – ennélfogva teljes személyi állományának – az MH katonai alapértékeit és etikai szabályait kell mérvadónak tekintenie.

A MH Facebook (a továbbiakban: MH FB) és az MH Instagram oldalán alapvetően a katonai értékek, képességek, kiképzések, felkészülések, tanfolyamok, közösségi médiaeszközök – kihívás, mém, kampány-, valamint az MH életéből fakadó információk megjelenítése történik, kiemelt fontossággal, ha azok a civil állampolgárok mindennapjait is érintik.

Az MH és a honvédségi szervezet közösségi média megjelenésének mind a belső, mind a külső vonatkozású kommunikációjának tükröznie kell az MH célkitűzéseit, pozitív szemléletű megközelítését, célorientáltságát, amely a támogatott szervezetek elismerő kommunikációjának biztosításával építi az MH Brand külső és belső vonatkozásait. Az adott rendezvény stratégiai célkitűzések szerinti értelmezésére, besorolására az MHP Személyzeti Csoportfőnökség Menedzsment és Fejlesztési Főnökség állománya segítséget nyújt.

A honvédségi szervezet részére további új közösségi oldal indításához minden esetben – szolgálati úton felterjesztett kérelem alapján – a HM SF hozzájárulása szükséges. Új Facebook oldal indítása, vagy egyéb webes szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező változás esetén a honvédségi szervezet köteles azt három napon belül bejelenteni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Honvédelmi Ágazati Elektronikus Információbiztonsági Eseménykezelő Központ részére.

A honvédségi szervezet saját felületein megjelenő tartalmakat megjelenés előtt az MHP PKI TNYO osztályvezetője – vagy az általa kijelölt személy – hagyja jóvá. A honvédségi szervezet az MHP PKI TNYO osztályvezetője – vagy az általa kijelölt személy – által a felterjesztett tartalmakkal kapcsolatosan meghatározott módosításokat és iránymutatást köteles betartani.

Tilos többek között a hátrányos megkülönböztetés minden formája, így különösen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, a vallási nézet, a fogyatékosság, az egészségi állapot, a családi állapot, az anyaság, várandósság vagy apaság, a szexuális irányultság, a nemi identitás, a vagyoni osztályi, politikai beállítottsági alapon, valamint az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés kifejezésének, megjelentetésének minden formája, amelyet a vonatkozó jogszabály véd.

A saját anyag elkészítésekor törekedni kell arra, hogy az tartalmát tekintve közérthető legyen, kerülve a katonai szaknyelvet. A bejegyzés terjedelmének arányosnak kell lennie a téma súlyával, mondanivalójával. Képek, videók megosztásakor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az azokon megjelenő katonák öltözete az öltözködési, viselkedése és mozgása az Alaki és Szolgálati Szabályzatnak megfelelően történjen, a katonához és az egyenruhához méltó legyen.

Tilos az MH és támogatott szervezetei bizalmas információinak és a katonák szolgálattal összefüggő szervezeti ügyeinek, intézkedéseinek közzététele. Tilos az olyan bejegyzés közzététele, amely szándékosan igyekszik a szervezetet vagy a szervezetnél szolgálókat rossz fényben feltüntetni. Kerülendő a homályos, elmosódott, félreértésre okot adó fotók használata. A felvételek elkészítésének módja tükrözze az esemény jellegét – dokumentarista, művészi, promóciós.

Az MH FB és MH Instagram, valamint a honvédségi szervezet közösségi média felületeit a profil fenntartójának moderálnia kell a fokozatosság elve alapján:

 • a sértő, zavaró, trágár kommenteket törölni tilos,
 • amennyiben a hozzászóló a moderátor figyelmeztetése ellenére sem törli saját kommentjét, arról az adminisztrátor képernyőképet készít, majd elrejti,
 • a kommentekre adott válasz nem lehet támadó vagy vádló hangvételű,
 • a negatív hangvételű kommentekre gyors reagálás szükséges,
 • a honvédségi szervezet közösségi média felületeik moderálásában kérdéses esetben iránymutatást kérhetnek az MHP PKI TNYO-tól.

Az MH FB és MH Instagram oldalakon – és a későbbiek során létrehozandó közösségi platformokon – az MHP PKI TNYO mérlegelése alapján katonai-szakmai tartalmak megosztása saját hatáskörben történik. Amennyiben az adott
poszt politikailag érzékeny témát érint, azt az MHP PKI TNYO egyezteti az MH vezető állományával, majd állásfoglalásra továbbítja a HM SF részére. Ezt követően a kérdéses poszt közzététele kapcsán az MHP PKI TNYO osztályvezetője a HM SF állásfoglalása alapján köteles eljárni.

A www.honvedelem.hu felületén megjelent cikkek az MH és a honvédségi szervezet Facebook oldalán megoszthatók, a HM SF-fel történő egyeztetésre kizárólag a HM Facebook (a továbbiakban: HM FB) oldalán lévő, politikailag érzékeny tartalmak esetén van szükség.

Indokolt esetben a HM FB oldalán és a www.honvedelem.hu oldalon megjelent híreket, továbbá a HM Sajtó Osztály (a továbbiakban: HM SO) által előállított tartalmakat a HM SF kérése alapján az MH FB oldalán is meg kell osztani. Amennyiben ez a feladatszabásban meghatározott határidőn belül nem történik meg, a HM SO adminisztrátori jogkörrel rendelkező munkatársai végzik el a megosztást.

Az egyes kampányok során a HM FB oldallal együttműködve kerülnek a tartalmak megosztásra az MH FB, valamint igény esetén a honvédségi szervezet Facebook oldalainak bevonásával. A közös kampányok esetén a HM SO által kért megosztások, korrektúrák, moderálás, frissítések elvégzése a HM SO iránymutatása alapján történik meg az MH FB és a honvédségi szervezet Facebook felületein.

A honvédségi szervezet feladatairól írásos és képi – fotós, videós – anyagot készíthet a honvédségi szervezet életének bemutatása, tevékenységének dokumentálása, tapasztalatfeldolgozási és kiképzési, a toborzás támogatása vagy bármely más, az elöljáró által engedélyezett céllal. Az így elkészült anyagokat saját internetes és/vagy közösségi médiafelületein – az MHP PKI TNYO osztályvezetőjének jóváhagyását követően – megjelentethetik.

A honvédségi szervezet közösségi média megjelenéseit, kampányait csak az után lehet megkezdeni, ha azok elgondolását és részletes leírását az MHP PKI TNYO osztályvezetője jóváhagyta. Más honvédségi szervezet bevonásával tervezett megjelenések esetén, az elgondolás és a kampány kommunikációs tervének előzetes véleményeztetése és köröztetése után az érintett honvédségi szervezet parancsnokainak jóváhagyása után az MHP PKI TNYO osztályvezetőjének küldik meg.

A honvédségi szervezetnek a készülő anyagoknál törekednie kell a közösségi média formai követelményeinek minél szakszerűbb használatára, illetve a képi megjelenítés elsőbbségére a szöveges megjelenéssel szemben. A honvédségi szervezet által készített és felterjesztett anyagok tartalmáért, szakmai követelményeknek való megfeleléséért a honvédségi szervezet parancsnoka felel.

Az MH feladatainak végrehajtását negatívan befolyásoló, illetve biztonsági kockázatot jelentő tartalmak előállítása nem engedélyezett. Törekedni kell a közvetlen nyelvezetre, de határozott megfogalmazásra. A honvédségi szervezet állományába tartozó személyek által készített képi és videó anyagokra nem kerülhet vízjel, egyedi logó – kizárólag a készítő honvédségi szervezet logója.

A honvédségi szervezet állományában lévő személy szolgálati feladatai során a honvédségi szervezet feladatairól készített képi és írásos anyagok tekintetében lemond szerzői jogi követeléseiről. Ahol az internetes, illetve közösségi médiafelületek lehetőséget adnak rá, a forrást – készítő neve, honvédségi szervezet – fel kell tüntetni.

A honvédségi szervezet Facebook és Instagram oldala tekintetében, azok hatékonyságáról havi jelentést és elemzést készít, amelyet az MHP PKI TNYO osztályvezetője részére  minden hónap 3. munkanapjáig felterjeszt az alábbi tartalommal:

 • a hónapban megosztott posztok száma;
 • az adott hónap öt legnépszerűbb bejegyzésének adatai – cím, elérés, reakciók, hivatkozásra kattintás, like, megosztásszám, kommentelemzés – és grafikonos megjelenítése  – „legnépszerűbb bejegyzések” munkafüzet lap szerint;
 • az adott hónap legnagyobb vitát kiváltó, legtöbb negatív kommentet eredményező 3 bejegyzés elemzése – vitát kiváltó téma, kommentek iránya, tartalma, javaslatok a pozitív irányba történő átbillentéshez – az 1. számú melléklet – „legmegosztóbb bejegyzések” munkafüzet lap szerint.

A közösségi média az azonnali információáramlás lehetőségét szolgáltatja a felhasználók és a honvédségi szervezet számára. Az MH teljes személyi állománya részére engedélyezett a saját közösségi média felületek – így különösen Facebook, Twitter, Instagram, Youtube – használata mindaddig, amíg az ott megjelentetett információk nem sértik a műveleti biztonságot és az MH érdekeit. Az állomány tagja szolgálati e-mail címmel kizárólag honvédségi szervezeti közösségi oldalakat regisztrálhat.

A közösségi média használatánál a személyi állomány köteles a felhasználói oldalának biztonsági beállításait folyamatosan ellenőrizni. Abban az esetben, ha személyes Facebook profillal rendelkező személyi állomány nem nyilvános események, pl. kiképzések, felkészítések és katonai rendezvények során honvédségi területen készített egyenruhás képet kíván megosztani, az érintett személy állományilletékes parancsnokának engedélyével teheti meg „Ismerősök” biztonsági opció beállítása mellett.

Tekintettel arra, hogy a Facebook alapbeállítása alapján profilkép és a borítókép megosztása csak „Nyilvános” biztonsági opcióval történhet, egyenruhás profil- és/vagy borítókép feltöltése is csak az állományilletékes parancsnok engedélyével történhet. Az így megosztott tartalmak felelőssége a honvédségi szervezet parancsnokát terheli.

A honvédségi szervezet közösségi oldalára felkerült, már jóváhagyott bejegyzések saját – személyes – közösségi oldalon továbboszthatók. A közösségi média portálokon, blogokon a honvédségi szervezetekre, kontingensre, a műveletekre veszélyes információk – különösen: időpontok, helyszínek, események – közzététele nem engedélyezett.

A honvédségi szervezet személyi állománya:

 • a televíziós, rádiós műsorban, telefonos megkeresésekben, internetes élő közvetítésekben, közösségi fórumokon, blogbejegyzésekben az MH működéséhez szükséges közbizalmat veszélyeztető nyilatkozatot nem tehet, ezzel járó véleményt nem nyilváníthat, illetve erre utaló magatartást nem tanúsíthat;
 • engedélyezett nyilatkozata során nem közölhet a médiával olyan adatokat, amelyek a munkakörét, hatáskörét meghaladják;
 • nem működtethet, szerkeszthet, illetve nem működhet közre olyan online felületnek, weboldalnak, közösségi médiafelületnek és mobilapplikációk üzemeltetésében, amely az arculatánál vagy tartalmánál fogva alkalmas arra, hogy az MH által üzemeltetett honvédelmi tematikájú internetes felületnek tűnjön, ugyanakkor negatív hatással van az MH megítélésére.

Tilos a „bejelentkezés” fül alkalmazása – geotagging, valamint a GPS-funkció használata a műveleti terület helyszínén. Külön engedély nélkül tilos bármely blogírótól, újságírótól érkező, blogbejegyzésre, cikkre vonatkozó kérelemre reagálni. Ilyen kérést a megkeresettnek azonnal jelentenie kell a közvetlen elöljárónak és a kommunikációs tisztnek.

A családdal, közeli hozzátartozókkal vagy barátokkal és ismerősökkel történő elektronikus kapcsolattartás folyamán szintén be kell tartani a műveletekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Az intézkedés hatálybalépését követő 30 napon belül a személyi állomány minden tagja köteles az intézkedésben foglaltaknak megfelelően a korábban feltöltött anyagokat felülvizsgálni és haladéktalanul törölni, amennyiben az intézkedés valamely pontjába ütköző tartalmat észlel.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom