Beszerzés

Illegális nem veszélyeshulladék-lerakó rekultivációja és utógondozása

Illegális szemét

A Geohidroterv Kft. nyerte – egyedüli ajánlattevőként – összesen 177.104.060 forintos ajánlatával a „Nagyvázsony, 0328 hrsz. alatti ingatlanon található illegális nem veszélyeshulladék-lerakó rekultivációja és utógondozása” elnevezésű eljárást, amit a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal írt ki.

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű. A szerző nem vállal felelősséget a közzétett hiperhivatkozások tartalmáért, azok, vagy a beszerzési eljárás esetleges megváltozásáért. A szerző nem nyújt jogi vagy pénzügyi, közbeszerzési tanácsadást, továbbá nem vállal felelősséget az jogalappal.hu oldalon megjelenő információk alapján meghozott üzleti, jogi, vagy egyéb döntésekért, illetve azok elmaradásáért.

Forrás: Link

Ajánlott tartalom

Továbbiak:Beszerzés