Honvédelem és nemzetbiztonság

Így működik Magyarország terrorelhárítása

TEK #tetrischallenge Magyarország terrorelhárítása

A belügyminiszter 10/2021. (VII. 15.) BM utasításában rendelkezett a terrorizmussal összefüggő válsághelyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedésekről. A norma azt a folyamtatot írja le, ahogy kritikus, magas, vagy közepes (amikor a szomszédos államok valamelyikében olyan terrorcselekményt követtek el, amelynek hatásaként Magyarország fenyegetettségének növekedése valószínűsíthető) terrorfokozat esetén a terrorelhárítás működésbe lép.

A belügyminiszter közvetlenül, illetve a TEK főigazgatója útján, a terrorfokozat elrendelését követően soron kívül intézkedik a TEK bázisán működő terrorellenes válságkezelő operatív törzs felállításáról, melynek vezetője a TEK főigazgatója. Az operatív törzs – döntésre jogosult vezető beosztású – tagjait az alábbi belügyi szervek vezetőinek javaslata alapján, az operatív törzs vezetője jelöli ki:

– Alkotmányvédelmi Hivatal,
– Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
– Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság,
– Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
– Nemzeti Védelmi Szolgálat,
– Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
– Országos Rendőr-főkapitányság,
– Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, amelynek működéséről itt írtam.

Az operatív törzs működésének feltételeit és kereteit a TEK biztosítja, a belügyi szervek közötti kommunikációs csatornákat az operatív törzs határozza meg. A szükséges nyomozási cselekmények végrehajtása, illetve foganatosítása során az operatív törzs vezetője javaslatot tesz az utasítás hatálya alá tartozó nyomozó hatóságnak az általa kijelölt személyek közreműködésére.

Az ilyen kéréssel érintett nyomozó hatóság az operatív törzs vezetőjével együttműködik. Amennyiben szükséges az operatív törzs vezetője az általa kijelölt belügyi szervek vezetői által delegált személyekből álló nemzetközi csoport megalakításáról gondoskodhat, az országhatáron átnyúló együttműködést igénylő esetleges intézkedések koordinálásának biztosítása érdekében.

A rendelkezésre álló információk alapján az esemény kezeléséhez szükséges erők és eszközök Magyarország határáig történő kirendeléséről a belügyminiszter közvetlenül, illetve az operatív törzs vezetője útján intézkedik, országhatáron átnyúló segítségnyújtás engedélyezéséről az operatív törzs vezetőjének javaslata alapján a belügyminiszter dönt.

A terrorfokozat elrendelésének alapjául szolgáló fenyegetettség vagy esemény következményeinek elhárításával járó feladatok ellátása során – az összehangolt, késedelem nélküli és hatékony végrehajtás biztosítása érdekében – a belügyminiszter közvetlenül meghatározza a belügyi szervek tevékenységét, intézkedéseinek végrehajtását.

A belügyminiszter meghatározza a végrehajtandó feladatokhoz és intézkedésekhez szükséges erőket, eszközöket és módszereket, információs igényt fogalmaz meg a belügyi szervek felé, melyet a belügyi szervek haladéktalanul teljesíteni kötelesek, megszabja a végrehajtandó feladatok, intézkedések ellátásának rendjét és határidejét, valamint a belügyi szervek közötti együttműködés rendjét.

A feladatok végrehajtását az operatív törzs vezetője koordinálja. A belügyi szerv az operatív törzs vezetőjével együttműködik. Az operatív törzs vezetője a szükséges intézkedéseket, illetve azok végrehajtását jelenti a belügyminiszter részére, és egyidejűleg azokról tájékoztatja a Korm. határozatban meghatározott Terrorellenes Koordinációs Bizottság tagjait.

A terrorfokozat elrendelésének alapjául szolgáló fenyegetettség vagy esemény elhárítása során a belügyi szervek vezetői kötelesek az operatív törzs vezetőjét folyamatosan és késedelem nélkül tájékoztatni a vezetésük alá tartozó belügyi szerv jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó intézkedésekről, azok végrehajtásáról, valamint az általuk folytatott eljárások során tervezett vagy foganatosított eljárási cselekményekről.

A foglalkoztatott a terrorfokozat elrendelésének alapjául szolgáló fenyegetettség vagy esemény elhárítása kapcsán, illetve azzal összefüggésben ellátott feladatok végrehajtása, az intézkedések, az eljárási cselekmények foganatosítása során köteles a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszert vagy a belügyi szerv által használt egyéb elektronikus iratkezelési rendszert jogosultsági szintjének megfelelően a rendelkezésére álló adatokkal folyamatosan és késedelem nélkül feltölteni, illetve megfelelően használni.

A végrehajtási rend a terrorfokozat elrendelésének alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek elfogásáig érvényesül, kivéve, ha a terrorfokozat elrendelésének alapjául szolgáló fenyegetettség vagy esemény körülményeire figyelemmel a belügyminiszter ettől eltérően rendelkezik.

A terrorfokozat elrendelésének alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek elfogását követően az utasítás hatálya alá tartozó nyomozó hatóság a büntetőeljárásban történő felderítés során a tervezett és foganatosított büntetőeljárási cselekmények tekintetében az operatív törzs vezetőjével folyamatosan és késedelem nélkül egyeztetni köteles, az információk megosztása mellett.

Borítókép: Gyömbér Béla

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom