Adatvédelem és információszabadság

Idén állami alkalmazással lesznek törölhetők az egyedi állami azonosítóval felcímkézett adathordozók Magyarországon

adathordozók

Egy 2019-ben elfogadott törvénybe volt eldugva egy érdekes rendelkezés, amely alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatban térítésmentes szolgáltatást fog nyújtani a fogyasztók részére.

A törvény indokolása szerint (amiből az alábbiakban idézek) az általános adatvédelmi rendelet, valamint az ez alapján létrejött magyar szabályozás az adatkezelő kötelezettségévé teszi az adatok biztonságos kezelését.

Az adatkezelő kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok védelme, azaz amennyiben az adathordozó kikerül a birtokából, más számára is hozzáférhetővé válik, azon a GDPR rendelet hatálya alá tartozó személyes adat nem szerepelhet.

Ezen adatokat bizonyítható módon úgy kell törölni, hogy az adat visszaállítására már ne legyen fizikai lehetőség. A nem megfelelő adatkezelés miatt kiszabható bírság felső határa az általános adatvédelmi rendelet alapján 20 000 000 euró. Az adatvédelmi bírság lehetséges maximális mértékének szubjektív mivoltából adódóan bizonytalan jogi helyzet állhat elő.

Az adatkezelő a birtokából kikerült adathordozó egyszerű törlésével az adatot nem törli véglegesen, ez nem vezet az adat visszafordíthatatlan megsemmisítéséhez, így ezzel az adattörlési kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek.

A fentiekben foglaltakra tekintettel az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia, és az adattörlési kötelezettség jelentősége miatt mindenki számára elérhetővé kell tenni.

Most egy kormányrendeletben megalkották a törlést lehetővé tevő alkalmazással kapcsolatos részletszabályokat, amik 2021. február 1-től lépnek hatályba. Az NMHH az adatokat véglegesen hozzáférhetetlenné tévő adattörlő alkalmazás  használatának lehetőségét térítésmentesen biztosítja a fogyasztó részére.

Az NMHH az alkalmazást a hivatalos honlapján teszi letöltéssel elérhetővé, valamint gondoskodik a letöltési oldalon az alkalmazás használatához szükséges közérthető használati útmutató közvetlen elérhetőségéről.

Az alkalmazás a jogszerű felhasználás megkezdését követően a kereskedő által biztosított címkén szereplő beváltó kóddal aktiválható, és a felhasználó számára elektronikus levélben eljutatott adattörlő kóddal egyetlen eszköz adatainak egyszeri törlésére nyílik lehetőség.

A törlést követően a fogyasztó elektronikus levélben törlési igazolást kap. Az NMHH az alkalmazás biztosításával összefüggésben gondoskodik a címkék előállításáról, annak aktiváló kóddal való ellátásáról és sorszámozásáról.

Az NMHH a címkéket térítésmentesen juttatja el a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére. Az NMHH sorszám szerint nyilvántartja a BFKH-nak átadott és a kereskedő által az értékesítés során felhasznált és fel nem használt címkéket. Az NMHH a nyilvántartás megőrzéséről a címke átadásától számítva 10 évig gondoskodik.

A címkék kereskedőnek való átadásáról – a 9. §-sal összhangban – az illetékességi területén a járási (fővárosi kerületi) hivatal gondoskodik. A kereskedő a kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultság igazolásával jogosulttá válik – az értékesíteni kívánt tartós adathordozó mennyiségének megfelelő számú – címke átvételére. A járási hivatal az átadott címkék sorszámához rögzíti a kereskedő azonosító adatait. A kereskedő az átvett címkéket legfeljebb 3 hónapig használhatja fel.

A kereskedő a címkét minden esetben a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz vagy jótállási jegyhez, illetve az áru csomagolásához ingyenesen csatolja. A címke átadása a címke felhasználásának minősül. A kereskedő biztosítja a címke sértetlenségét és annak felhasználhatóságát.

A kereskedő vámtarifaszám alapján csoportosítva nyilvántartja az eladott termékek mellé csatolt címke sorszámát. Amennyiben a címkén szereplő beváltó kóddal az alkalmazás nem használható bármilyen okból, úgy a kereskedő – a vásárlás fogyasztó általi igazolását követően – a korábban átadott címke visszavétele mellett egy újabb címke fogyasztónak való átadásáról gondoskodik.

A jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén csak a fel nem használt címkét veheti át a kereskedő. Az átvett címke megsemmisítéséről a járási hivatal gondoskodik. A címke és a címkén rögzített beváltó kód önállóan nem forgalomképes.

A címkét a kereskedő a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át. A kereskedő a címkét sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani. A kereskedő minden hónap 15. napjáig adatot szolgáltat a BFKH részére a felhasznált címkékről. A kereskedő a 3 hónapon át fel nem használt vagy egyéb okból sérült vagy fogyasztótól visszavett címkét köteles a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatal részére 8 napon belül visszaszolgáltatni.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénnyel összhangban a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén, valamint a törvényben meghatározott szankciókat alkalmazhatja. Az alkalmazásként csak a rendeletben meghatározott tanúsító szervezet által minősített szoftver fogadható el adattörlés lefolytatására.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom