Honvédelem és nemzetbiztonság

Honvédelmi Referatúra munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter

Referatura

A munkacsoport feladata a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezete költségvetési gazdálkodásának körébe tartozó tervezési, beszámolási, valamint honvédelmi feladatok végrehajtása során felmerülő költségvetési és finanszírozási kérdések egyeztetése lesz.

A honvédelmi költségvetést és annak finanszírozását felügyelő, döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról szóló, mai PM utasítás szerint a Referatúra áttekinti a Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya (a továbbiakban: RKFF) által előkészített szakmai dokumentumokat.

Emellett megvizsgálja és azonosítja a szükséges döntési pontokat, amelyekhez javaslatokat fogalmaz meg, a felmerülő javaslatok értékelése során pedig mérlegeli majd azok államháztartásra gyakorolt hatásait, vizsgálja a központi költségvetés tartalékainak aktuális helyzetét, figyelembe veszi az államháztartási hiánycélok teljesülésének aktuális prognózisát, illetve a kitekintő költségvetési prognózisok szerinti lehetőségeket.

A Referatúra vezetője a meghozott döntési javaslatokról tájékoztatást ad a pénzügyminiszter részére. A Referatúra vezetője az államháztartásért felelős államtitkár, állandó helyettese a költségvetésért felelős helyettes államtitkár.

A Referatúra tagja a vezetőn és annak állandó helyettesén kívül a Pénzügyminisztérium RKFF főosztályvezetője, az RKKF Védelemgazdasági Osztályának osztályvezetője, a Pénzügyminisztérium Költségvetési Összefoglaló Főosztályának főosztályvezetője és az államháztartásért felelős államtitkár által megbízott, a Honvédelmi Minisztériumhoz kinevezett költségvetési felügyelő.

A Referatúra ülésére – eseti jelleggel, tanácskozási joggal – a Referatúra vezetője meghívhatja azon szervezetek képviselőjét (a továbbiakban: meghívott szakértő), amelyeknek feladat- és hatáskörét vagy tevékenységét a Referatúra által tárgyalt kérdés érinti. A Referatúra szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik.

Borítókép: wikipedia.org

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom