Informatika

Hatályba léptek a lakosság vészhelyzeti SMS tájékoztatásának szabályai

SMS

A nemrég hatályba lépett törvényszöveg alapján a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató köteles együttműködni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának céljából.

A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató köteles az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz a feladat végrehajtásához megfelelő műszaki rendszert létesíteni, és ennek elérhetőségét hálózatában az összekapcsolási pontig biztosítani a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére.

A szolgáltató köteles továbbá a műszaki rendszeren ingyenesen biztosítani a lakosság riasztását és veszélyhelyzeti tájékoztatását. A törvény szintű szabályozást az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény jelenti, azonban a részletszabályok egy, a mai napon megjelent kormányrendeletben kerültek szabályozásra.

A lakosságtájékoztató üzenetek kiadását főszabály szerint a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ vezetője vagy az önálló belügyi szervek javaslata alapján a belügyminiszter engedélyezi. Az engedélyezett lakosságtájékoztató üzenetet a javaslattevő ügyeleti szolgálata, hiteles és visszaigazolható formában megküldi a BM OKF ügyeleti szolgálata részére.

A visszaigazolást követően a BM OKF ügyeleti szolgálata haladéktalanul intézkedik a lakosságtájékoztató üzenet szolgáltatók részére történő megküldéséről. A lakosságtájékoztató üzenet halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben a belügyminiszter engedélye nélkül is kiadható.

Ebben az esetben a javaslattevő – a halaszthatatlan intézkedés tényére hivatkozva − közvetlenül küldi meg a lakosságtájékoztató üzenetet a BM OKF ügyeleti szolgálata részére, és erről a belügyminisztert haladéktalanul tájékoztatja. A javaslattevő a BM OKF-et tájékoztatja arról, hogy a lakosságtájékoztató üzeneteket mely földrajzi területen, milyen határidővel kívánja közzétenni.

A BM OKF ügyeleti szolgálata a lakosságtájékoztató üzenet közzétételéről a Belügyminisztérium Ügyelete részére haladéktalanul jelentést küld. A lakosságtájékoztató üzenet közzétételében közreműködő ügyeleti szolgálatok az üzenet kiadását a napi jelentésükben rögzítik.

A lakosságtájékoztató üzenet kiadása nem érinti az önálló belügyi szerveknek a jogszabályban, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközben előírt, a lakosság tájékoztatására vonatkozó további kötelezettségét. A Rendszer működésével kapcsolatosan a BM OKF főigazgatója évente legalább egy alkalommal felkészítést, gyakorlatot szervez. Az önálló belügyi szervek szükség szerint, de legalább évente intézkednek az együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom

Továbbiak:Informatika