Honvédelem és nemzetbiztonság

Hamarosan aktiválódhat a V4 EU BG magyar harccsoportja

EU V4 BG harccsoportja

A honvédelmi miniszter 31/2019. (IV. 26.) HM utasítása alapján az MH V4 EU HCS a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő területileg elkülönült szervezeti egysége. A szervezeti egység állománytáblával és felszerelési jegyzékkel létrehozott önálló ezred jogállású ideiglenes katonai szervezet.

Az MH V4 EU HCS feladata a V4 EU Battle Group (a továbbiakban: V4 EU BG) részeként megfelelő közjogi döntést követően békefenntartásban, békekikényszerítésben, humanitárius segítségnyújtásban, szemben álló felek lefegyverzésében és fegyverbegyűjtésben, kiürítési műveletekben, valamint a terrorizmus elleni harc katonai feladatai végrehajtásában történő részvétel.

Az MH V4 EU HCS aktiválása és települése esetén tevékenységét a fenti feladatok teljes spektrumában, Brüsszeltől számított 6000 km sugarú körben láthatja el. Az MH V4 EU HCS állományának létszáma legfeljebb 380 fő. Az MH V4 EU HCS készenléti feladatait a V4 EU BG kijelölt hadszíntéri parancsnoka harcászati vezetési alárendeltségében – 2019. július 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban – hajtja végre.

Az MH V4 EU HCS a magyar vezetésű Nem Kinetikus Modulból, a magyar vezetésű Műszaki Modulból, a Felderítő Modulban egy felderítő szakaszból és egy Harcászati Hírszerző csoportból, a Katonai Rendész Modulban egy magyar szakaszerőből, a hadszíntéri és műveleti parancsnokságon törzs kiegészítőkből és összekötő tisztekből, logisztikai elemekből, egészségügyi elemekből, valamint Nemzeti Támogató Elemből épül fel.

Az alkalmazási terület tényleges ismeretében az MHP, illetve a KNBSZ javaslatának figyelembevételével a HM Humánpolitikai Főosztály szükség esetén haladéktalanul kezdeményezi a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmány megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló utasítás módosítását.

A feladat végrehajtása érdekében szükséges hadfelszerelést az MH-ban rendszeresített eszközök és anyagok felhasználásával, a felkészítésre kijelölt katonai szervezet készleteiből, az MHP alárendelt katonai szervezetei közötti átcsoportosításból, központi készletből, illetve hazai és műveleti területen történő bérléssel, beszerzéssel vagy koalíciós támogatás igénybevételével kell biztosítani.

Az MH V4 EU HCS aktiválását követően a HM VGH kidolgozza az adott műveleti terület pénzügyi támogatási és biztosítási tervét a nagymennyiségű készpénztárolással és a készpénzutánpótlással kapcsolatos feladatok szabályozása érdekében.

A HM Védelempolitikai Főosztály az MH V4 EU HCS esetleges aktiválását követően a HM Jogi Főosztállyal, a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztállyal és az MHP Hadműveleti Csoportfőnökséggel együttműködve azonnal megvizsgálja az adott műveleti területre vonatkozó hatályos és megkötendő megállapodások körét. A vizsgálat eredményeként megkötni javasolt nemzetközi megállapodások előkészítését az adott tárgykörért felelős HM szerv koordinálja.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom