Honvédelem és nemzetbiztonság

Folyamatban van az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakítása

adat műveleti központ

A honvédelmi miniszter 32/2021. (VII. 23.) HM utasítása rendelkezett a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról. Az új szabályozás eredményeként a Magyar Honvédség parancsnokának alárendeltségébe tartozó kiber- és információs műveleti feladatokat ellátó honvédségi szervezetek szervezeti felépítése és feladatrendszere átalakításra kerül.

Az MH katonai kibertér műveleti képességeinek fejlesztése érdekében az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, mint költségvetési szerv, 2021. december 31-ei hatállyal megszüntetésre kerül, és annak jogutód szervezeteként, Szentendre székhellyel, az MH PK közvetlen szolgálati alárendeltségében 2022. január 1-jei hatállyal MH Kiber- és Információs Műveleti Központ (MH KIMK) megnevezéssel új költségvetési szerv kerül létrehozásra.

Az MH Altiszti Akadémia szervezetéből és feladatrendszeréből a kiber- és információs feladatokkal összefüggő döntéselőkészítést végző szervezeti elem változatlan feladatrendszerrel átadásra kerül az MH KIMK szervezetébe és feladatrendszerébe. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezetéből és feladatrendszeréből az elektronikus eseménykezelői feladatokat végző szervezeti elem átadásra kerül az MH KIMK szervezetébe és feladatrendszerébe.

Az átalakítás és az új szervezeti rend szerinti működés kezdő napja 2022. január 1 lesz. Az MH PK az utasításban szabályozott és a honvédségi szervezetek feladataira vonatkozó további feladatokat parancsban szabályozza. Az utasítás végrehajtásával összefüggésben az MH KIMK kezdeti működési feltételeinek megteremtése érdekében szükségessé váló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső rendelkezések módosításának tervezeteit az azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő és küldik meg a HM Jogi Főosztály részére.

Az MH KIMK teljes készenlétének eléréséhez szükségessé váló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök módosításának tervezeteit – a HM közigazgatási államtitkára által meghatározottak szerint, a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárának koordinációja mellett, az érintett honvédelmi szervezetek vezetői által kijelölt szakértők közreműködésével – az azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik elő.

Az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság – az intézményi és központi, valamint fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetési javaslatainak elkészítésére vonatkozó feladatokat és követelményeket tartalmazó eljárásrendben meghatározott módon és határidőre – elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az MH KIMK 2022. évre vonatkozó elemi költségvetésiterv-javaslatát.

A HM Védelemgazdasági Hivatal az MHP felkérése alapján előkészíti a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről rendelkező szakutasítás módosítását, és előkészíti  az MH KIMK hatályba léptethető kincstári számla nyitásához szükséges kezdeményezési dokumentumokat. A főigazgatója pedig a honvédségi szervezet által használt és az MH KIMK részére átadott ingatlanok esetében kezdeményezi az ingatlan utaltsági rend módosítását, egyben az MHP javaslatai alapján előterjesztett igényeknek megfelelően kezdeményezi a Szolgáltatási Szerződés szükség szerinti módosítását.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom