Honvédelem és nemzetbiztonság

Ezt a munkát végezték el tavaly a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok

nemzetbiztonsági szolgálatok

Pár napja írtam arról, hogy az Országgyűlés honlapjára feltöltésre került, és elérhetővé vált a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezete, amelyben szokás szerint külön fejezet foglalkozik az egyes minisztériumok tavalyi költségvetésének elszámolásával. A korábbi írásomban, a Honvédelmi Minisztérium fejezetén belül már említettem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat releváns adatait, most pedig a többi nemzetbiztonsági szolgálatot emelném ki a törvény tervezetéből.

Ennek apropója részben az a tény is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok előző évi tevékenységéről szóló beszámolók kapcsán, az illetékes országgyűlési bizottság úgy döntött, hogy azok zárt ülésen kerülnek meghallgatásra, kizárva ezzel annak a lehetőségét, hogy a nyilvánosság legalább egy részben zárt ülés erejéig tájékoztatást kaphasson a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységéről. Így jó esély van arra, hogy az alábbiakban összefoglaltak adhatják idén a legteljesebb képet erről a kérdésről.

Érdekes az a kettősség is, amely a zárszámadásban megjelent információkban jelentkezik. A Belügyminisztérium által felügyelt szervek kivétel nélkül, széles körben adnak tájékoztatást a szakmai tevékenységük nyilvánosnak ítélt elemeiről, míg a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó Információs Hivatal semmilyen információt nem hozott nyilvánosságra a szakmai tevékenységéről, vagy épp a létszámáról. A Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat pedig épphogy néhány bekezdést kapott a törvénytervezet vonatkozó fejezetében.

Terrorelhárítási Központ

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus globális jellegére tekintettel az eredményes munkavégzés érdekében 2019-ben is rendszeres volt a kapcsolattartás és kapcsolatbővítés a hazai és a külföldi partnerszolgálatokkal és egyéb szervezetekkel. Továbbra is kiemelt feladatként van jelen a migrációban rejlő terrorkockázatok kiszűrése.

Az Iszlám Állam felszámolásával összefüggésben a külföldről visszatérő harcosok és az Európába irányított terroristák továbbra is lényeges kockázatot jelentenek Magyarország és Európa biztonságára, amelynek elhárításában a felderítés szerepe meghatározó.

A tárgyévben kiemelt prioritást kapott továbbá a magányos elkövetők felkutatása, valamint a hazai, terrorkockázati tényezőt jelentő szélsőséges csoportok, személyek feltérképezése, amely speciális elhárítási módszerek alkalmazását teszi szükségessé. A fentieken túl a TEK  hangsúlyos figyelmet fordít a nemzetközi és hazai terrorizmussal, illetőleg annak finanszírozásával érintett szervezetek, személyek, csoportok felderítésére és célirányos ellenőrzésére is.

Továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett az irreguláris migráció tendenciáinak figyelemmel kísérése, valamint a schengeni külső határszakasz kapcsán a legális és az illegális migrációból adódó ellenőrzések végrehajtása. Az illegálisan Magyarország területére lépő, illetve a menekültstátuszt kérelmezőkkel kapcsolatos felderítési tevékenység során a felderítési szakterület több alkalommal azonosított konfliktuszónából érkező, kockázati tényezőkkel bíró személyeket.

2019-ben jelentős mértékben növekedett azon – a schengeni országhatárt legálisan átlépő – személyek száma, akikkel kapcsolatban a TEK vagy más külföldi partnerszolgálat terrorszempontú rejtett ellenőrzéses figyelmeztető jelzést helyezett el. Ezzel összefüggésben az érintett szolgálatok több mint 100 személy vonatkozásában végeztek felderítési tevékenységet.

A felderítési szakterület munkatársai nagy létszámban vettek részt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonságát negatívan érintő incidens kezelésében, amikor ismeretlen elkövetők illegális drónhasználattal, egymást követő napokon szándékosan zavarták meg és veszélyeztették a légiközlekedés biztonságát.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, illetve az Országos Rendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) megkeresése alapján menekültügyi és honosítási eljárásokban a TEK vizsgálta a felmerülő kockázati tényezőket. Migrációs és idegenrendészeti ügyekben (menekültügyi eljárás, letelepedési eljárás, honosítás, tartózkodási engedély, vízumkérelem) a tavalyi évben összesen 136.273 fővel (2018-ban 84.023 fővel) kapcsolatban került sor kockázatelemzésre.

A monitoring egység 24 órás rendelkezésre állás mellett végzezte a TEK feladatkörét érintő figyelő munkáját, szoros munkakapcsolatot ápolt az EUROPOL szakmai szervezetével (Internet Refferal Unit) az interneten terjedő terrorpropaganda, illetve a kiberbűnözés elleni harc tekintetében. Az együttműködés legfontosabb területei a célirányos szoftverfejlesztések, a terrorpropaganda azonosítása és eltávolítása, valamint a globális közösségi oldalak és tartalomszolgáltatókkal történő kapcsolattartás voltak.

A miniszterelnök, a legfőbb ügyész, valamint a külpolitikáért felelős miniszter védelme összesen több mint 1.800 belföldi hivatalos és magánprogram, valamint külföldi kiutazás biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak közel 10.000 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 1000 protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, fotó-videó biztosítást, valamint a megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását látták el. A CBRN (élelmiszerbiztonsági, sugár-, biológiai, kémiai biztosítási) szakterület munkatársai több mint 1000 élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, laborvizsgálatot, sugárfelderítést végeztek el.

A 2019. év évben a választásokból adódó többletfeladatok ellátása a napi feladatellátáshoz képest fokozottabb biztonsági kockázatot rejtett magában. A magas színvonalú feladatellátás eredményeként rendkívüli esemény nem történt. 2019. július és augusztus hónapban a műveleti szakterület jelentős létszámmal vett részt a 15. Maccabi Európa Játékok biztosításában. A 2019. évben szorosabbá vált az együttműködés a BVOP-val.

A nemzetközi tevékenység keretében a Budapesten található nagykövetségek fenyegetettségével kapcsolatban a 2019. év folyamán 64 (2018-ban 63) esetben vált szükségessé a külképviseletekkel, illetve a társszervekkel történő koordináció. A 2019. évben összesen 118 (2018-ban 112) belföldi és nemzetközi rendezvény, valamint 16 nemzetközi képzés lebonyolítására került sor.

2019-ben harmadik alkalommal került sor a műveleti szakterület TEK FIGHT elnevezésű speciális közelharc képzésére, melyen 9 ország 13 szakértője vett részt. 2019-ben második alkalommal került megrendezésre a TEK SNIPER kurzus 12 ország 28 mesterlövészének részvételével. Az év során a szakmai feladatok ellátásának magasabb szintű végrehajtása érdekében megkezdődött a Műveleti Harcjármű Főosztály és a Légi Műveleti Főosztály szervezése.

A 2019. évben a TEK Zách utca 4. szám alatti központi objektumában, valamint a HM-től használatra átvett Zách utca 6. szám alatti ingatlanrészen jelentős volumenű építési beruházások zajlottak, felújításra került a központi objektum úthálózata (térkövezés), felújításra kerültek az objektum Zách utca felőli, rossz állapotban lévő kerítésszakaszai, valamint megerősítésre kerültek az I. és II. bejárati kapuk fizikai és elektronikus védelmi és beléptető rendszerei. Elkezdődött az új műveleti irányítási irodaépület építése.

Egy raktárépületben a műveleti feladatok gyakorlására taktikai ház, valamint az objektumvédelmi állomány számára irodák pihenő- és öltözőhelyiségek kerültek kialakításra. A 2019. évben befejezett gépjármű beszerzési eljárások keretében 6 darab speciális páncélozottságú szállítójármű és 39 db új szolgálati jármű átvétele történt meg. A felderítési szakterület részére az elemző munkát támogató szoftverek kerültek beszerzésre. A BBA-ból biztosított források terhére elemző és adatbázis kezelő szoftverek, műveleti
beavatkozó eszközök beszerzési eljárása zajlott.

A 2019. január 1-jei nyitólétszám 1.495 fő, a 2019. december 31-i zárólétszám 1.514 fő volt. Az év közben állományba vettek száma 100 fő, míg a távozók száma 81 fő volt. A 2019. évi átlagos statisztikai létszám 1.500 fő. Az üres státuszok feltöltése folyamatos, de a korlátozott létszámú kiválasztási eljárások és alapképzések hossza, valamint a társszervektől – azok működőképességét nem veszélyeztető mértékű – megfelelő képességű hivatásos állomány vezénylése csak hosszabb időszak alatt, ütemezetten valósulhat meg.

Egyéb tárgyi eszközök összesen 5.347,7 millió forint összegben kerültek beszerzésre, mint például 35 darab szolgálati gépjármű, fegyver optikák és hőkamerák, lövedékálló mellények, biztonságtechnikai rendszerek, 6 darab speciális páncélozottságú szállítójármű, éjjellátó készülékek, mesterlövész puskák és géppisztolyok.

A külgazdasági és külügyminiszter személyvédelmére biztosított források terhére 4 darab szolgálati gépjármű, védőfelszerelések, fegyverzeti és kényszerítő eszközök, EDR rádiók kerültek beszerzésre 152,0 millió forint összegben. A külgazdasági és külügyminiszter személyvédelmére biztosított források költségvetési maradványa 40,0 millió forint volt, amely egy darab szolgálati gépjármű beszerzésére került felhasználásra.

A 2018. évben a TEK költségvetésében 8.391,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány volt. A maradványból 7.436,1 millió forint felhasználásra került az elmúlt év során, a 2019. évben fel nem használt, de további felhasználásra engedélyezett összeg 955,7 millió forint volt. A 2019. évben a TEK költségvetésében 3.270,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 3.125,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 144,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2019. évben térítésmentesen átadásra került – az Országgyűlési Őrség eszközállományának  növeléséhez – a TEK részére adott forrásokból beszerzett 107 darab fegyver különböző tartozékokkal és kiegészítőkkel (optika, lézercélzó, irányzék, éjjellátó), 15 darab lövedékálló mellény, 2 darab lövedékálló sisak, valamint informatikai eszközök összesen 235,9 millió forint könyvszerinti értéken, továbbá fegyverzeti és kényszerítő készletek 107,2 millió forint összegben.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházást a TEK nem hajtott végre. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítását a jogszabály tiltja. A TEK felügyelete alá nem tartozik más szervezet. Normatív támogatás adására nem került sor. Nemzetpolitikai/határon túli feladatokra a TEK nem teljesített kifizetéseket.

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadatinformációs egység feladatait.

A 2019. év egyik fontos célkitűzése a kormányzati tájékoztató valamint döntés előkészítő és támogató tevékenység továbbfejlesztése volt. Bővült a tevékenységgel érintett területek számának és horizontjának szélesítése, új tájékoztatási formák kidolgozása, az eseti és rendszeres jellegű tájékoztatók száma és címzetti köre tovább szélesedett.

E körben – a koordinációs feladatok kibővülése miatt – kiemelt feladatként jelentkezett a kormányzati  tájékoztató tevékenységgel összefüggésben kialakított együttműködés szorosabbra fűzése az érintett szervekkel. Bevonásra kerültek új együttműködők, mint például a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A társszervekkel kialakításra került az az együttműködési mechanizmus, amely összehangolja az átadott információk formai és tartlami jegyeit.

Ezzel összefüggésben nőtt az érkezett és elkészített iratanyagok száma, a visszajelzések alapján a készített adatok, információk elősegítik, támogatják a döntéshozatalra történő felkészülést. A TIBEK alapfeladatai közé tartozik a magyar és nemzetközi médiában megjelenő, kiemelt fontosságú híranyagok folyamatos monitorozása, gyűjtése és az illetékes döntéshozók tájékoztatása.

Ezen kiemelt fontosságú tárgykörökben, a vezetői kör által meghatározott feladatszabások szerint tájékoztatók, háttér-, illetve kockázatelemzések, annoták készültek. Rendkívüli események bekövetkezése esetén további feladat ezek nyomon követése, és a meghatározott vezetői kör részére történő gyors tájékoztató elkészítése.

A TIBEK feladatrendszerébe tartozik a kijelölt ügyekben vagy eseményekkel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység, az együttműködő szervek ilyen irányú hírigényének teljesítése, a büntetőeljárások, illetve az egyéb felderítő tevékenység támogatása. A TIBEK több kiemelt ügy elemzését végezte a 2019. évben. A tájékoztatási tevékenység folyamatos és azonos színtű, illetve továbbfejlesztett minőségű rendelkezése állásának biztosítása folyamatosan kiemelt prioritást élvez.

Projektszervezet került kialakításra az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozására vonatkozóan, illetve az ETIAS Nemzeti Egység megvalósítására vonatkozóan számos egyeztetés került lebonyolításra hazai és nemzetközi szinten is, valamint a kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport által meghatározott feladat végrehajtásra és a működési jogi szabályozási hátter előkészítésre került.

Az új egység a jelenleg eredményesen működő, de csak légiforgalmi utasadatokra korlátozódó szűrő-kutató tevékenységet kiterjesztené a hozzáférhető utazási adatok lehető legszélesebb körére. Az ETIAS nemzetközi egység megvalósítása az elkészült iratanyagok alapján a 2020. évben kezdődik meg várhatóan BBA forrás és TIBEK saját forrás bevonásával.

Az adattári támogatás bővítése körében megvalósul, üzembe állt és folyamatosan hatékonyan és egyre magasabb számú igénybevétellel működik az értékelő-elemző, felderítő, bűnügyi nyomozói és vizsgálati, valamint műveleti tevékenységet támogató alkalmazás (Telescope), amely a közadatvagyon részét képező nyilvántartások lekérdezéseinek egységes felületre történő integrálását hajtja végre.

A láncolt keresések végrehajtására is lehetőséget biztosító, helyszíni tevékenység keretében is használható Telescope alkalmazás feladata (0-24 órában) a lehető legszélesebb körben és a lehető legrövidebb időn belül biztosítani az együttműködők tevékenységi körében jelentkező feladatok hatékonyabb és eredményesebb végrehajtásához szükséges adatokat, információkat és elemzéseket.

A nyílt forrású információkutató tevékenység fejlesztése a 2019. évben tovább folytatódott. A fejlesztésének célja, hogy e tevékenység belügyi szinten centrálisan, szolgáltató jelleggel, valamennyi jogosult rendvédelmi, és rendvédelmi feladatot ellátó szerv által elérhető módon, az együttműködők igényeihez igazítva is rendelkezésre álljon. A Járműkövető Rendszer BM által meghatározott előkészítő feladatai és telematikus eszközök gépjárművekbe való szerelési feladatai megtörténtek.

A nyilt információszerző tevékenység jellegére tekintettel, a technológiai fejlesztések mellett kiemelt figyelmet kap a munkatársak képzése, ennek keretében több dolgozó vett részt nemzetközi konferenciákon, workshopokon, illetve saját szervezésű szaktanfolyamokon, valamint a társszervek részére is megszervezésre kerültek képzések.

A 2019. évben előkészítésre és nagyobb részt megvalósításra került az új székhelyre költözés, ahol a tevékenységét a szerv 2020. január 6-án kezdte meg. Az új székhelyre költözéssel kapcsolatos eszközbeszerzések számviteli feladatai megvalósításra kerültek, több mint 2.000 db új eszköz – informatikai eszköz, valamint bútor, berendezés, felszerelés – került beszerzésre, ezek beszerzési eljárásait, pénzügyi és számviteli feladatait a gazdasági szervezet végrehajtotta.

A TIBEK 2019. évi tevékenységét 2.581,2 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. A TIBEK költségvetési létszáma 2019. január 1-jén 152 fő volt, amely az év során 20, illetve 10 fővel emelkedett a Korm. határozatok alapján. A költségvetési év végére 94,5%-ban került feltöltésre.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.076,8 millió forint volt, amely az az OSINT terület 10 fővel történő létszámbővítés és a kapcsolódó informatikai fejlesztések tárgyévi többletforrással, a HU PNR rendszer inteface fejlesztés, a PIU Index & Search Application rendszerhez kapcsolódó beszerzések és a Telescope fejlesztés többletforrása, valamint a belső átcsoportosítások előirányzatosítása következtében 2.044,2 millió forintra emelkedett.

A kiadások növekedését a Fehérvári úti ingantlanba költözés költségei és az elhelyezési feltételek kialakítása, az AH részére átadott 500,0 millió forint, a megnövelt állományi létszámhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások, valamint a TIBEK megnövekedett speciális feladataival összefüggő egyéb dologi kiadások indokolják. A Telescope fejlesztés tárgyévi 12,8 millió forint többletforrása nem került felhasználásra, így az összeget befizette a szerv a Központi Maradvány Alapba. Az előirányzat 1.654,7 millió forintban teljesült.

A TIBEK 2018. évi költségvetési maradványa 2.548,3 millió forint volt. A TIBEK 2019. évi maradványa 578,9 millió forint, ebből 483,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 95,7 pedig kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A TIBEK valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2019. december 31-jén lejárt tartozásállománya nem volt.

A TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A TIBEK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint lakásalap számlával nem rendelkezett.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői és hatósági tevékenységei magas színvonalú biztosításával hozzájáruljon a megrendelő (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) és más együttműködő szervek munkájának eredményességéhez.

A digitalizáció, az elektronizálódó közigazgatás korában a kibertámadásokkal okozható kármérték az elkövetők által gondosan megválasztott célpontoknak köszönhetően folyamatosan növekszik, ezért az NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézetére (NBSZ NKI) nagy felelősség hárult, figyelemmel arra is, hogy feladatracionalizálás eredményeként kiberbiztonsági hatóköre 2019. január 1-jével ismét szélesedett.

Az állami és önkormányzati szervek mellett immár kiterjed a NIS irányelv szerinti digitális (bejelentés-köteles) szolgáltatók elektronikus információbiztonságával kapcsolatos hatósági, valamint a bejelentés-köteles szolgáltatók és a létfontosságú rendszereket üzemeltetők (azon belül az alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltatók) tekintetében az eseménykezelési feladatokra is.

Az elektronikus információbiztonsági incidensek típus szerinti megoszlása alapján az előző évek trendjei folytatódtak. A támadók – jellemzően meggondolatlan felhasználói magatartás eredményeként – korábban megszerzett azonosító adatokkal voltak képesek egyre szofisztikáltabb támadások kivitelezésére. A biztonsági események minisztériumokat, alapvető szolgáltatást nyújtó intézményeket is érintettek.

Az NBSZ továbbra is megkülönböztetett figyelemmel végezte a védett kommunikációs összeköttetést biztosító rendszerek fejlesztésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait. A már üzemszerűen működő, minősített beszédkommunikációt lehetővé tévő rendszer mellett kialakításra (és 2020 januárjában bevezetésre) került a titkosított levelezőrendszer, amellyel újabb, ellenőrzött technológiákat alkalmazó, felhasználóbarát megoldás biztosítja az érzékeny adatok továbbításának védelmét a kormány által kijelölt felhasználók számára.

Az EU-s forrásból 2013. évben indított eSzJR projektnek köszönhetően az NBSZ szolgáltatásainak igénybevételére jogosult szervektől, papíralapon ma már kizárólag magas minősítési szint, illetve technikai akadály esetén érkeznek megkeresések (15,0%). Az NBSZ eredeti projektcélkitűzései között az is szerepelt, hogy a papírfelhasználás további csökkentése mellett megvalósulhasson a rendszer egyéb műveleti előnyöket, felhasználói élményt és kétirányú kommunikációt biztosító továbbfejlesztése, amit a 2018. évben tesztüzembe állított HiKiR kiterjesztett használata garantál.

Az éles jelentés-kiszolgálás – az 500 MB-nál kisebb méretű szöveges, illetve képfájlok tekintetében – stabilan, megbízhatóan működött; a 8.316 darabos éves elektronikus jelentés-kiszolgálás figyelembevételével a projekt előrehaladási mutatója mintegy 6,0%-os.

Az NBSZ 2019. évben megerősítette kutatási-fejlesztési-innovációs területét, meghatározta a feladatellátás színvonalának fenntartásához szükséges kutatási irányokat, és kapcsolatfelvételt kezdeményezett több, kutatólaborral rendelkező egyetem irányába. Emellett bekapcsolódott az 5G, valamint a Mesterséges Intelligencia Koalíció munkájába, amelyek törekvéseinek megvalósulását NBSZ-en belül felállított munkacsoport támogatta.

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzat 24.009,7 millió forint, a bevétel 303,0 millió forint, a támogatás 23.706,7 millió forint volt. Az év végére a kiadások módosított előirányzata 39.286,0 millió forintra, a bevétel 810,0 millió forintra, a támogatás 27.501,5 millió forintra  emelkedett. A kiadások 34.736,2 millió forintban realizálódtak (88,4%). A maradványfelhasználás 10.974,5 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 4.479,5 millió forint 2.182,8 millió forinttal módosult, különösen az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a Netifon rendszer üzemeltetéséhez biztosított forrással 300,0 millió forinttal, az EWS rendszer működtetésével kapcsolatban 325,0 millió forinttal, az üzemeltetési kiadások finanszírozása érdekében más kiemelt előirányzatokról történt belső átcsoportosításokkal összefüggésben 822,5 millió forinttal, és a 2016-2017-2018. évi maradvány felhasználása alapján 474,4 millió forinttal.

A 2019. évben felhasznált 8.761,5 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg.

A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajt végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezett. Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett.

Alkotmányvédelmi Hivatal

Az Alkotmányvédelmi Hivatalállami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet.

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni
bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményre vonatkozóan.

Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Az AH eredeti kiadási előirányzata 15.932,1 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása 15.884,7 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 28.736,7 millió forint, a bevétel 380,2 millió forintra, a költségvetési támogatás 18.069,1 millió forintra változott. Az AH zárólétszáma a 2018. évi 967 főről 979 főre emelkedett az év végére.

Az informatikai projektek költségeinek jelentős részét a Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanba való költözéssel kapcsolatos informatikai hálózati eszközök, elemek beszerzései, valamint a TEMPEST munkaállomások kiadásai (715,1 millió forint) tették ki.

A felújítások eredeti előirányzata 5.000,0 millió forint. A módosított előirányzat 11.467,9 millió forint, amely alapvetően az AH, a TIBEK, valamint a Kormányzati Adatközpont egységes, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez szükséges felújítási munkálatokra az előző évben támogatási szerződéssel biztosított többletforrás maradvány összegéből adódott. A teljesítés 11.401,9 millió forint, amelyből az új, központi épületre összesen 11.366,4 millió forint, a vidéki irodák felújítására 35,5 millió forint került kifizetésre.

A költözést követően kiürített állapotban, az AH korábbi székhelyét biztosító Falk Miksa utcai ingatlan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 2019. november 29-én leadásra került. Végrehajtásra került a járműkövető rendszerhez történő csatlakozás előkészítő munkálatainak hivatali szintű végrehajtása, valamint a gépjárművek technikai felszerelésének koordinálása.

Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs, felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozik. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik, nem adott nem normatív támogatást.

A nemzetbiztonsági  ellenőrzések elektronizálása, korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében 1.500,0 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült szállítói finanszírozással. A biztosított összeg terhére feltételes közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, amely a támogatási szerződés aláírásával (2016. december 30-án) egyidejűleg lépett hatályba. 2017. évben a támogatásból 105 db TEMPEST munkaállomás beszerzésére került sor 149,0 millió forint értékben.

Megvalósult az Integrált Nemzetbiztonsági Adattár létrehozása, elemző-, belső-, külső alkalmazások (Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer) fejlesztése, mely szállítói előlegből került finanszírozásra 673,7 millió forint értékben. A szállító számlájából az előlegen felüli részt (494,5 millió forintot) a finanszírozó Miniszterelnöki Hivatal szállítói finanszírozás keretében rendezte.

Az „Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” projekt megvalósítására 2018.07.03-án aláírt támogatási szerződés alapján 9,5 millió forint került jóváhagyásra. A projekt célja a külszolgálatot ellátó magyar diplomaták információbiztonsági felkészítése biztonságtudatossági előadásokkal, (támogatva tájékoztató kiadványokkal, valamint oktatófilmmel) a külképviseletek által fenntartott hivatalos közösségi oldalak biztonságos használatához kapcsolódva. A projekttel összefüggésben 2019-ben 8,6 millió forint került kifizetésre, amelyből saját forrás bevonás 0,2 millió forint volt.

Információs Hivatal

Az Információs Hivatal a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Mivel az Információs Hivatal 2019. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása minősített adatot képez, ezért erről az Információs Hivatal IH/014091/2020. számon külön jelentést készített. 

A törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alkalmazását. A költségvetési feltételek változása, a 2019. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett intézkedések biztosították az Információs Hivatal szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvényben az Információs Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 14 217,5 millió forintban került jóváhagyásra, mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 4 681,0 millió forinttal – 18 898,5 millió forintra emelkedett.

A 2018. évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása megtörtént, amelynek összege 3 305,6 millió forint. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának bérfejlesztésének 1009,9 millió forintos többletköltsége az év során céltartalékból került biztosításra, melyhez kapcsolódóan az Információs Hivatal elkészítette a többletköltségek elszámolását.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Információs Hivatal között létrejött 5 db gépjármű beszerzésének fedezetére létrejött megállapodás alapján a beruházások előirányzata fejezeti hatáskörben 60,7 millió forinttal került megemelésre. A szakmai többletfeladatok biztosítására a dologi kiadások előirányzata fejezeti hatáskörben 30,0 millió forinttal megemelésre került. Az Információs Hivatal előirányzatai a bevételi előirányzatok túlteljesítése miatt 29,5 millió forinttal emelkedtek.

Az Információs Hivatalt létszámcsökkentési kötelezettség nem érintette. Az Információs Hivatal létszámának alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a létszámváltozások, az átlagilletmény változása az Információs Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez.

Dologi kiadások tekintetében az Információs Hivatal a 2019. évben az előző évivel megegyező összegű előirányzattal gazdálkodhatott. Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1 615,2 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat az Információs Hivatal saját hatáskörben tovább emelte a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére. Az év közbeni módosítások után 2 401,8 millió forint állt az Információs Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére.

A működési bevételeket az Információs Hivatal az előző évhez képest 36,99 %-kal alulteljesítette, melynek főbb oka a szolgálati bevétel gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A Hivatalnál a tervezett bevételtől történő elmaradás a felhalmozási bevételek vonatkozásában jelentkezett a tárgyi eszközök értékesítésének elmaradása miatt.

Az év során az építési beruházás tárgyú beszerzési eljárásoknál erősen érezhető volt az építőiparban tapasztalható tendenciák hatása, a Hivatal több eljárásnál kényszerült ajánlattevők hiányában az eljárás újra indítására, illetve az iparági árak jelentős növekedése miatt a becsült érték átgondolására, mely jelentős befolyással volt az előirányzat-maradvány keletkezésére. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek, a beszámolási időszakban állami nagyberuházás projekttel, állampapírokkal nem rendelkezett.

Összességében az Információs Hivatal a 2019. évi költségvetésének felhasználása során az államháztartás gazdálkodási alapelveivel összhangban járt el, figyelembe vette a költségvetési lehetőségeket, a rendelkezésére bocsátott forrásokkal hatékonyan, tervszerűen és racionálisan gazdálkodott. Ennek során betartotta a működését  meghatározó jogszabályokat, előírásokat, biztosította a számára törvényekben előírt kötelezettségek teljesítését.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom