Honvédelem és nemzetbiztonság

Ezentúl a „Katonai szolgálat példaképévé” lehet válni

felszabadulas

Módosították ugyanis a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló HM rendeletet. A „Katonai szolgálat példaképévé” nyilvánító elismerés posztumusz adományozható.

Általában posztumusz elismerést kaphat a Hjt. 139. § (1) és (2) bekezdése szerint minősített elhunyt személy (ez korábban is így volt), valamint különös méltánylást érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállásért, az előző feltétel alá nem tartozó, elhunyt személy is (ez az új rendelkezés).

A miniszter ez utóbbi személyt, ha a mindenkori magyar haderő állományában teljesített katonai múlttal rendelkezik, és katonai szolgálat során bekövetkezett különös méltánylást érdemlő hősies, bátor, példamutató helytállás igazolható, a „Katonai szolgálat példaképévé” nyilváníthatja.

A „Katonai szolgálat példaképévé” nyilvánított személyek esetén a hozzátartozó kérelmére a Honvédelmi Minisztérium viseli az emlékművének, emléktáblájának és sírjelének vagy síremlékének költségeit legfeljebb az illetményalap tízszereséig, valamint, ha emléktábla állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb az illetményalap háromszorosáig.

„Katonai szolgálat példaképévé” nyilvánítás esetén a miniszter a személyt posztumusz címzetes rendfokozatba helyezheti. A posztumusz címzetes rendfokozat a tényleges szolgálat alatt elért rendfokozat szerinti állománykategória váltása nélküli magasabb rendfokozat vagy posztumusz címzetes hadnagy rendfokozat lehet.

A posztumusz elismerést az elhunyt intézkedésre jogosult hozzátartozójának – lehetőség szerint – a kegyeleti szertartás alkalmával kell átadni.  A miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezésről vagy előléptetésről szóló miniszteri határozat átadásának idejéről és módjáról a miniszter dönt.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom