Honvédelem és nemzetbiztonság

Eltérő feltételekkel használhatnak magyar SIM kártyát az ukrán vagy Ukrajnában tartózkodó más állampolgárok

SIM

A kormány a járványügyi vészhelyzet jogalkotási keretei között úgy határozott, hogy eltéréseket fogalmaz meg az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alkalmazása kapcsán az ukrán állampolgárok vonatkozásában.

Az eltérő rendelkezések szerint, ha a 2022. február 24. naptól Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár egyéni előfizetőként előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevétele céljából az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát igényel, azt nem adhatja át harmadik személy részére. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

Az adategyeztetés kizárólag a SIM kártya átadását megelőzően, személyesen végezhető el. Az adategyeztetés során az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetőt – személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány bemutatásával – személyazonosságának igazolására hívja fel.

Az előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzése hiányában az előfizető számára a SIM kártya nem adható át, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

Ha az előfizető a személyes adategyeztetés során a személyazonosságát aokmánnyal nem tudja igazolni, azt az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély vagy a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány alapján igazolhatja.

Ebben az esetben a SIM kártyát az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadást követően – az átadás időpontjától számított – 168 órás időtartamra aktiválja, amely – legfeljebb az aktív időtartam lejártát megelőző huszonnégy órában kezdeményezett – adategyeztetés ismételt lefolytatásával további 168 óra időtartamra újraaktiválható. A SIM kártya az ismételten elvégzett adategyeztetés elvégzésével korlátlan alkalommal aktiválható újra.

Mint az pár éve nyilvánosságot kapott, korábban magyar SIM-kártyákat használhattak a párizsi terroristák, és ismereteim szerint más támadások során is. Ezt követően lépett hatályba az a szabályozás, miszerint az előfizető a SIM kártyát harmadik személy részére abban az esetben adhatja át, ha az azonosításhoz szükséges személyes adatokról (még a SIM kártya átadását megelőzően) a szolgáltatót tájékoztatta.

Ugyancsak ekkor született az a rendelkezés is, hogy a szolgáltató köteles az előre fizetett díjú mobilszolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megelőzően az előfizető személyazonosságát ellenőrizni (ez megtörténhet normál eljárásban online is), ennek hiányában viszont a szerződés nem köthető meg, valamint a mobilszolgáltató a szolgáltatás nyújtását sem kezdheti meg.

Hogy most van-e ilyen oka vagy olvasata az intézkedéseknek, nem tudom, de ettől függetlenül, lazán a témához kapcsolódónak érzem azt a gondolatot, hogy az ukrajnai események vajon milyen mértékben növelik majd meg az extrémizmust, adott esetben magyarellenes szélsőségességet (függetlenül a konfliktus kimenetelétől)?

Tekintettel arra is, hogy hazánk épp biztonsági-stratégiai okokból egyelőre korlátozottabb, lényegében csak humanitárius támogatást ad az ukrán félnek, illetve közismert, hogy hosszú ideig nyíltan blokkolta Ukrajna NATO csatlakozását (más kérdés, hogy ez ettől függetlenül mennyire volt reális, illetve az milyen következménnyel járt volna), valamint jelenleg is blokkolja az energetikai szankciók bevezetését Oroszországgal szemben.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom