Honvédelem és nemzetbiztonság

Elérhetők a honvédelem ágazat képzési és kimeneti követeleményei

toborzas

Összhangban a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a honvédelem ágazat 2020-as képzési és kimeneti követeleményeit, amely teljes egészében ezen a linken keresztül érhető el.

Az ágazatban szabályozott szakmák: a honvéd kadét, a a honvéd altiszt, a fegyveroptikai szaktechnikus, a fegyverműszerész technikus és a fegyvergyártó szaktechnikus.

HONVÉD KADÉT SZAKMA

Az ágazat megnevezése: Honvédelem
A szakma megnevezése: Honvéd kadét
A szakma azonosító száma: 5 1031 11 05

Szakmairány: Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz)

A Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus közúti jármű (személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz) és katonai harc- és gépjármű javító és karbantartó szervizekben (műhelyekben) dolgozik, munkát irányít. Munkafelvételi tevékenységet végez, illetve irányít.

A járművek hibáit diagnosztizálja. Több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból legjobban alkalmazható megoldást az adott járműre. Szakszerűen és a legújabb járműtechnikai kompetenciák birtokában, a járműveken időszaki és eseti karbantartási és javítási műveleteket végez, illetve irányít. Alkatrészt rendel (a szakszolgálattal egyeztetve).

Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

A folyamatok közben és után diagnosztikát végez, naprakészen ismerve a diagnosztikai műszereket és méréstechnikákat, valamint annak kiértékelési eljárásait, módszereit. Diagnosztikai eszközöket használva, járműveket készít fel (illetve a felkészítést irányítja) hatósági műszaki vizsgára. A munkák után a járművet szakszerű magyarázattal átadja a járművet üzemeltető személynek/alegységnek. Ügyfélkezelést és készletgazdálkodást végez.

Szakmairány: Honvéd kadét, Elektronikai technikus
Szakmairány: Honvéd kadét, Honvédelmi igazgatási ügyintéző
Szakmairány: Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

A Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus feladata az infokommunikációs hálózatok, így a távközlési, informatikai- és optikai gerinchálózatok fizikai telepítése és üzemeltetése. Munka jellégétől függően csapatban vagy önállóan dolgozik, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésén és a végberendezések installálásán, az útvonalak konfigurálásán, valamint a címzések beállításán. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, távközlési méréseket végez, hibát diagnosztizál és javít.

Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Felkészül a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszereinek (vezetékes, vezeték nélküli) telepítésére, üzemeltetésére, konfigurálására, javítására.

A Honvéd Kadét igazgatási ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült akadályokat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírást szövegszerkesztést végez, adminisztratív, dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el. Ismeri a honvédelmi kötelezettség tartalmi elemeit. Gyakorlatban kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket. Képes nyílt katonai iratkezelésre. Ismeri az Államigazgatás különleges jogrendi elemeit, helyszíneit, a katonai igazgatás színtereit. Tisztában van a katonai igazgatás feladatrendszerével, ismeri a honvédelmi kötelezettségek rendszerét békeidőszakban és a különleges jogrend időszakaiban egyaránt. Kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Alkalmassá válik adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.

A Honvéd kadét, Elektronikai technikus alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű érintésvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat.

Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve a várható költség vonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat. Szakmailag támogatja a hozzá beosztott állomány (műszerészek, szerelők) munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz.

Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus
Honvéd kadét, Logisztikai technikus

A Honvéd kadét, Logisztikai technikus összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és anyagmozgatási logisztikai tevékenységeket. A katonai logisztika területén a felkészítéshez és az alaprendeltetésből adódó napi feladatokhoz szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletképzését és készletezését, az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi.

Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Katonai szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi.

Rendszeres kapcsolatot tart a beszállító partnerekkel és a felhasználó alegységekkel. Hazai és nemzetközi fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó logisztikai menedzsment tevékenység mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

HONVÉD ALTISZT SZAKMA

Az ágazat megnevezése: Honvédelem
A szakma megnevezése: Honvéd altiszt
A szakma azonosító száma: 5 1031 11 04

Szakmairány: Állami légijármű műszerész
Szakmairány: Állami légijármű szerelő
Szakmairány: Híradó

A híradó altiszt ismeri a Magyar Honvédségben rendszeresített stacioner és tábori híradó és infokommunikációs eszközöket, azok rendszertechnikai paramétereit és alkalmazhatóságukat a csapatok vezetésében.

Végzi a Magyar Honvédség hírrendszerén belül az analóg és digitális rendszerek (vezetékes, rádió/rádiórelé, mikrohullámú) összeköttetésének biztosítását, technikai kiszolgálását. Üzemelteti a híradó és infokommunikációs eszközöket, biztosítja a hírrendszer elemeihez történő csatlakozások lehetőségeit.

Alkalmazza a Magyar Honvédség hírrendszerének információvédelemmel kapcsolatos feladatait a nemzeti és a NATO terminológia előírásai szerint. Szabályosan vezeti az állomásokmányokat, üzemeltetési dokumentumokat. Biztosítja a híradó technikai eszközök, eszközkomplexumok hadrafoghatóságát, eszközjavítási, hibaelhárítási feladatokat végez a szakbeosztásához szükséges szintig. Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben.

Végrehajtja a légijármű üzembentartása során az avionikai rendszerek hibafeltárási, javítási feladatait, a karbantartási terv szerinti munkavégzések során – a mindenkor érvényes és az adott légijárműre vonatkozó dokumentációk alapján – előírt feladatokat. Szükséges berendezéscseréket, működési próbákat hajt végre. Biztosítja a légijárművek folyamatos üzemképességét, a repülési feladatok során szakterületének megfelelően végrehajtja az előkészítési feladatokat, irányítja a földi repülésbiztosítást végző személyzetet. A repülési feladatok befejezését követően elvégzi a tárolási munkálatokat.

Tevékenysége során együttműködik a légijármű szerelővel, így biztosítja a légijármű komplex üzemeltetési, javítási és karbantartási tevékenység összehangolt működését.

Végrehajtja a légijármű üzembentartása során a sárkány- és hajtómű rendszerek hibafeltárási, javítási feladatait, a karbantartási terv szerinti munkavégzések során elvégzi a mindenkor érvényes és az adott légijárműre vonatkozó dokumentációk alapján előírt feladatokat. Szükséges berendezéscseréket, működési próbákat hajt végre. Biztosítja a légijárművek folyamatos üzemképességét, a repülési feladatok során szakterületének megfelelően végrehajtja az előkészítési feladatokat, irányítja a földi repülésbiztosítást végző személyzetet. A repülési feladatok befejezését követően elvégzi a tárolási munkálatokat.

Tevékenysége során együttműködik a légijármű műszerésszel, így biztosítja a légijármű komplex üzemeltetési, javítási és karbantartási tevékenység összehangolt működését.

Szakmairány: Katonai informatikai rendszer-üzemeltető
Szakmairány: katonai pénzügyi
Szakmairány: Légi vezetés

A katonai informatikai rendszerüzemeltető elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat, közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában.

Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket Helyi hálózatokat alakít ki, konfigurálja a hálózati elemeket, végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, valamint működteti azokat.

Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait, dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével.

Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel.

Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapfokú biztonsági funkcióit és konfigurálja azok beállításait. Betartja és betartatja a Magyar Honvédség és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat.

A katonai pénzügyi ágazatra felvételt nyert honvéd altiszt-jelöltek a képzés végére civil, illetve katonai vonatkozású pénzügyi és számviteli ismereteket, munkafolyamatokat sajátítanak el.

A szakmairányt elvégzettek a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmasak belső kontroll rendszerek felhasználói szintű kezelésére, pénzügyi ellenőrzési, a gazdálkodás támogató feladatok végzésére. A pénzügyi szaktevékenység keretein belül a pénzforgalom kezelését, számlák és személyi járandóságok utalását hajtják végre integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazásával.

A szakmairányon belül széles körű lehetőségek állnak rendelkezésre közgazdasági, finanszírozási, ellenjegyző, személyi járandósági, költségvetési, nyugdíjmegállapító, nemzetközi pénzügyi, számviteli, vagy társadalombiztosítási altiszti beosztások ellátására.

A Magyar Honvédség kötelékében légi vezetési altisztként különböző szintű vezetési központban (század, ezred, haderőnemi) teljesít katonai szolgálatot. A legjellemzőbben a légi vezetési szakirányon megszerzett végzettség alapján az alábbi beosztások betöltésére kell alkalmasnak lenni: Légi Irányító Központ: Adatfeldolgozó, Asszisztens: (Azonosító tiszt asszisztens, Légihelyzet Előállító Csoport asszisztens, Légvédelmi Irányító asszisztens és Váltásparancsnok asszisztens). A légierő vezetési pontjain adatfeldolgozó vagy hadműveleti altiszti beosztás.

Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

Szakmairány: Műszerész, fegverműszerész
Szakmairány: Műszerész, páncéltörő rakétaműszerész
Szakmairány: Parancsnok, ABV védelmi
Szakmairány: Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér

A szolgálati- és szakmai elöljárói intézkedések, a katonai szervezete éves Technikai Kiszolgálási Terve, illetve a műszak leírások-, üzemeltetési-, technikai kiszolgálási- és javítási szakutasítások technológiai műveleti előírásai szerint, önállóan vagy csoportban végzi a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) rendszeresített- és alkalmazásba vett szárazföldi általános fegyverzettechnikai eszközök- és harcanyagok (a továbbiakban: FVTE-ök és HAG-ok /vagy FVT-i hadfelszerelés) időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását (a továbbiakban: TK), valamint meghatározott szintű javítását, a hadrafoghatóság biztosítása érdekében.

Képes a szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladat végzésére, valamint alárendelt szakállománya vezetés-irányítására, közvetlen szolgálati- és szakmai elöljárói helyettesítésére, feladataik részbeni ellátására. Jellemző foglalkozások: lövészfegyver-, löveg-, optikai eszköz- valamint FVT-i HAG javítóraj technikus altiszt, rajparancsnok helyettes.

Rakétajavító raj, technikus altiszt és Rakétajavító raj, rajparancsnok helyettes a technikai kiszolgálási- és javítási szakutasításokban foglalt technológiai műveleti utasítások alapján végzi a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazásba vett irányítható páncéltörő rakétatechnikai eszközök tervszerű karbantartását, időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását, valamint szükséges szintű javítását, a folyamatos, előírt szintű hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Rakéta éleslövészetek fegyverzettechnikai biztosítását végzi. A szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladatok önálló végrehajtásán felül vezeti az alárendelt szakállomány szakmai munkavégzését.

Ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során. Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására.

Rendeltetésszerűen használja, működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Tisztában van az ABV védelmi támogatás és anyagi technikai biztosítás alapelveivel. Vezeti a raj szintű kiképzési foglalkozásokat.

Tisztában van a munkavédelmi, biztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendszabályokkal. Vezeti és szervezi az irányítása alatt lévő raj szaktevékenységét. Vezeti a beosztásához kapcsolódó okmányokat. A parancsnokától kapott ABV védelmi szakfeladatot megérti és a rábízott kisalegység tagjai számára ennek alapján meghatározza a feladatot.

Szükség esetén együttműködik más fegyvernemekkel, szakalegységekkel. Használja a munkája során szükséges szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat. Alapszinten képes angolul kommunikálni és használja az irodatechnikai szoftvereket és eligazodik a NATO, EU struktúrában.

Szakmairány: Repülésbiztosító
Szakmairány: Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés

A Magyar Honvédség kötelékében Honvéd altisztként teljesít katonai szolgálatot. A műveleti terveknek és technikai leírásoknak megfelelően telepíti, álcázza és harci munkát végez a rendszeresített haditechnikai eszközével. Felderíti, kategorizálja és elvégzi a légi támadóeszközök azonosítását. Elöljárói parancsra éles légvédelmi rakétát indít.

Folyamatosan képezi magát, illetve kis-, fegyvernemi és szakalegysége katonáit elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történő részvétellel, foglalkozások levezetésével. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi rakéta harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

A repülésbiztosító szakállományú katonák üzemeltetik és üzemben tartják azokat a földi telepítésű rádió kommunikációs, rádió navigációs, rádiólokációs és fénytechnikai eszközöket, amelyek a katonai repülőtereken a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) légiirányítását, biztonságos le-, és felszállását szolgálják.

A repülőtéren telepített eszközök folyamatos üzemét egyidőben több különböző munkakör/beosztás ellátásával lehet biztosítani. A szakállományú katona ügyeleti szolgálatai ellátása során felügyeli, vezéreli a repülőtér repülésbiztosító rendszereinek működését, azok állapotjelzéseit és távvezérlését biztosító szoftverfelügyeleti berendezések segítségével, a repülésirányító szolgálat utasításai alapján. Intézkedik az egyes berendezések meghibásodása esetén azok azonnali javításáról és rendszerbe történő visszaállításáról.

A szerviz-raj technikus a repülőtéren telepített berendezések üzemzavara esetén az állomások helyszínén meghatározza a hibaeseményt, hibabehatárolást és kisebb szintű javítást végez, az elvégzett műszaki tevékenységet az előírásoknak megfelelően dokumentálja. Adott típusú rádió-, rádiónavigációs, illetve lokátor állomás technikusa időszakos műszaki kiszolgálás keretében diagnosztikai ellenőrzéseket, konfigurációs adatmentéseket, a pillanatnyi működési állapot szenzoradatainak kiértékelését végzi el a berendezés kezelőszoftverének segítségével, az adott típusú eszköz műszaki gyártói előírásai alapján. A repülésbiztosító altisztek a Magyar Honvédség repülőcsapatainál Szolnokon, Pápán és Kecskeméten teljesítenek szolgálatot.

Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában elektronikai hadviselési (elektronikai megfigyelés, elektronikai zavarás) feladatokat végez. Az elektronikai megfigyelés és a más forrásból származó információk alapján elektronikai zavarási feladatot (programozás, valós zavarás) hajt végre. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit.

A felfedett adatokat beviszi az alkalmazott adatbázisokba. A meghatározott formában és tartalommal jelentést készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített elektronikai hadviselési és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

Szakmairány: Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő
Szakmairány: Szerelő, Műszakigép-szerelő
Szakmairány: Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő

Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában rádióelektronikai felderítést végez. Ezen belül végrehajtja a kommunikációs felderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési feladatait, illetve a nem-kommunikációs felderítés felfedési, ellenőrzési és előzetes analizálási feladatait. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit.

A felfedett adatokat rögzíti az alkalmazott adatbázisokban és elemzéseket végez. Az elemzés eredménye alapján jelentéseket készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített rádiófelderítő és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

Olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot.

Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára. Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi.

Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített műszaki-technikai eszközöket. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát.

Olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot. Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára.

Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített gépjármű- és kerekes harcjármű-technikai eszközöket, valamint harckocsikat. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztika

FEGYVEROPTIKAI SZAKTECHNIKUS SZAKMA

Az ágazat megnevezése: Honvédelem
A szakma megnevezése: Fegyveroptikai szaktechnikus
A szakma azonosító száma: 5 1031 11 03

Végrehajtja a lőfegyverek javításba történő átvételét, nyilvántartását, technikai ellenőrzését, hibafelvételezését. Alapvetően cserés javításokat hajt végre, alkatrészek megrendelésével, vagy legyártásával. A lőfegyverek javítási sajátosságainak megfelelően célszerszámokat gyárt.

Végrehajtja a lőfegyverek fém és fa alkatrészeinek alapvető felületkezelési tevékenységeit, fa ágyazásba fém alkatrészeket illeszt. Lőfegyverekre céltávcsöveket felszerel, majd végrehajtja azok hideg- és meleg belövését. Elkészíti a javítások végrehajtásához kapcsolódó dokumentációkat. Veszélyes anyagokat kezel, gondoskodik a javítások során keletkezett veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, nyilvántartásáról, elszállításáról.

Optikai építőelemeket (lencséket, prizmákat) tisztít, bevonattal ellát, befoglal. Adott típusokhoz kiadott technológiai utasítások alapján optikai- és elektronoptikai eszközt alkatrészekből összeszerel, beszabályoz. Optikai- és elektronoptikai eszközöket műszerekkel ellenőriz, hibabehatárolást végez, hibakimutatást készít, alkatrészeket igényel, beszerez, gazdaságossági szempontok alapján elvégzi a szükséges javításokat.

FEGYVERMŰSZERÉSZ TECHNIKUS SZAKMA

Az ágazat megnevezése: Honvédelem
A szakma megnevezése: Fegyverműszerész technikus
A szakma azonosító száma: 5 1031 11 02

Végrehajtja a lőfegyverek javításba történő átvételét, nyilvántartását, technikai ellenőrzését, hibafelvételezését. Alapvetően cserés javításokat hajt végre, alkatrészek megrendelésével, vagy legyártásával. A lőfegyverek javítási sajátosságainak megfelelően célszerszámokat gyárt.

Végrehajtja a lőfegyverek fém és fa alkatrészeinek alapvető felületkezelési tevékenységeit, fa ágyazásba fém alkatrészeket illeszt. Lőfegyverekre céltávcsöveket felszerel, majd végrehajtja azok hideg- és meleg belövését. Elkészíti a javítások végrehajtásához kapcsolódó dokumentációkat. Veszélyes anyagokat kezel, gondoskodik a javítások során keletkezett veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, nyilvántartásáról, elszállításáról.

FEGYVERGYÁRTÓ SZAKTECHNIKUS SZAKMA

Az ágazat megnevezése: Honvédelem
A szakma megnevezése: Fegyvergyártó szaktechnikus
A szakma azonosító száma: 5 1031 11 01

Végrehajtja a lőfegyverek javításba történő átvételét-átadását, nyilvántartását, technikai ellenőrzését, hibafelvételezését. Végrehajtja a lőfegyverek fém és fa alkatrészeinek megrendelő szerinti felületkezelési tevékenységeit, fa ágyazásba fém alkatrészeket illeszt. Lőfegyverekre céltávcsöveket felszerel, majd végrehajtja azok hideg- és meleg belövését. Elkészíti a javítás, gyártás, végrehajtásához kapcsolódó dokumentációkat.

Veszélyes anyagokat kezel, gondoskodik a javítások során keletkezett veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, nyilvántartásáról, elszállításáról. Megtervezi fegyverek, főalkatrészek, távcsőszerelékek hagyományos forgácsoló gépeken történő gyártását.

Elvégzi golyós lőfegyverek csőcseréjét, gépi és kézi forgácsolással. Csőtengelycsap cserét hajt végre. Csöveket csősín-forrasztással egyesít. Szükség esetén tár-reduktort épít be. Automata, félautomata rendszerű fegyvert átalakít, hatástalanít, amelyet a vizsgáztatásra jogosult szervezettel tanúsíttat.

A fegyver gyártásáról, készletre vételezéséről, hatástalanításáról a jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat. Méretfelvételezést végez, majd elvégzi a fegyver ágyazatának legyártásához szükséges méretek felvételezését. Elvégzi a lőfegyver ágyazatának legyártását. Alternatív technológiákkal felületkezelést végez a fegyverágyazaton figyelembe véve a faanyag minőségét.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom