A jogalappal.hu blogszabályzata

Blogszabályzat

Amennyiben a jogalappal.hu blogoldal tulajdonosa tudomást szerez bármely információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést biztosításának megszüntetéséről.

Ennek érdekében a blog az alábbi elektronikus levelezőcímet működteti, amelyen az ilyen természetű információkat fogadja: info kukac @ jogalappal.hu. A jogalappal.hu tulajdonosa egyúttal kijelenti, hogy csakis a saját szerverén tárolt adatok hozzáférhetőségéről van módja intézkedni, azaz bármilyen tartalom eltávolítása a jogalappal.hu blogoldalról nem jelenti annak (egyidejű) végleges elérhetetlenné válását az interneten.

A jogalappal.hu tulajdonosa nem vállal felelősséget a közzétett hiperhivatkozások tartalmáért, azok esetleges megváltozásáért. A hozzászólásokért, az azokban közzétett adatokért, képekért, szövegekért, az esetleges hiperhivatkozások tartalmáért, sem más információhordozókért a jogalappal.hu tulajdonosa felelősséget nem vállal. A jogalappal.hu nem nyújt jogi tanácsadást, továbbá nem vállal felelősséget az jogalappal.hu oldalon megjelenő információk alapján meghozott üzleti, jogi, vagy egyéb döntésekért.

Tiltott minden olyan hozzászólás, amely sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket, illetve bűncselekményre, vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz. Tiltott továbbá minden alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás, a jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.

Tilosak az egyes hozzászólókat, vagy a jogalappal.hu tulajdonosát sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások, illetve a szándékosan akadályozó (“témaromboló”) és zavaróan témán kívüli (“offtopik”) hozzászólások.

A tilalmazott tartalmú hozzászólásokat a jogalappal.hu bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult letörölni. Tilos továbbá a jogalappal.hu informatikai rendszerét jogosulatlanul megváltoztatni, hozzáférhetetlené tenni, annak működését befolyásolni, abba jogosulatlanul belépni vagy bent maradni. A jogalappal.hu betöltésével, megtekintésével a felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a fentiekben meghatározott Blogszabályzat rendelkezéseit.