Honvédelem és nemzetbiztonság

Működésben a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer

Ejder Yalçın

Az erről szóló 26/2021. (VI. 30.) HM utasítás, amely egyébként hatályon kívül helyezte a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszerre vonatkozó eddigi szabályozás egy részét is, ma jelent meg a Hivatalos Értesítőben.

Az utasítás szempontjából sarkalatos kérdés, hogy mit tekint válsághelyzetnek. Az értelmező rendelkezései szerint a válsághelyzet nem más, mint a honvédelmi veszélyhelyzet, a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő válságkezelési feladat teljesítése, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, egészségügyi válsághelyzet.

Válsághelyzetnek minősülnek továbbá egyes különleges jogrendi esetek, a veszélyhelyzet, valamint katasztrófaveszély, végezetül pedig a NATO válságkezelési folyamatával és műveleti terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtásával összefüggő NATO azonnali döntéshozatali eljárásrend és az ehhez kapcsolódó tervek bevezetését követő időszak.

A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer rendeltetése a honvédelmi ágazat rendelkezésére álló képességek feladatspecifikus és időbeni összpontosítása a válsághelyzet megelőzése és kezelése érdekében. Ennek keretei között valósul meg a honvédelmi szervezetek feladat- és hatáskörébe tartozó válságkezelési feladatok során szükséges felső szintű döntések és szabályzók előkészítése is.

Továbbá azok végrehajtásának irányítása, az ágazat, különösen a Magyar Honvédség képességei alkalmazásának vagy felhasználásának tervezése és összehangolása, valamint a szövetségesi és nemzetközi kötelezettségekből fakadó feladatok végrehajtásával összefüggő döntéshozatali eljárásrendekhez igazodó, ágazati szintű stratégiai szakmai feladatok végrehajtása is.

A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer párhuzamosan működő egységei a HM Döntéselőkészítő Szervezet és a HM Irányító és Helyzetnyilvántartó Szervezet. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer a bekövetkezett eseményekre való gyors, megfelelő szintű és szakmai mélységű reagálási képesség biztosítása érdekében különböző képességszinteken működtethető, melyek az alap válságkezelő képesség, a teljes válságkezelő képesség és a speciális válságkezelő képességgel kiegészített teljes válságkezelő képesség.

A teljes válságkezelő képesség, valamint annak a speciális válságkezelő képességgel kiegészített azonnali aktiválására válsághelyzetben a miniszter döntése esetén kerül sor. A Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer felderítő és hírszerző támogatása érdekében látja el feladatait a Katonai Egységes Felderítő Rendszer, amely a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat stratégiai, valamint az MH hadműveleti, harcászati felderítő elemeiből tevődik össze.

A Katonai Egységes Felderítő Rendszert a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója vezeti. A nemzeti és a NATO követelményeknek megfelelően, a Katonai Egységes Felderítő Rendszer végzi a stratégiai, hadműveleti és harcászati szintű katonai felderítő rendszer irányításával összefüggő feladatokat.

A honvédségi szervezet katonai vezetési és irányítási feladatait végrehajtó vezetési elemeket az MH Műveleti Vezetési Rendszer foglalja magába, amelyet az MH PK vezeti. Az MH Műveleti Vezetési Rendszer biztosítja az MH békeidőszaki készenléti rendszer működését, valamint a válsághelyzet időszakában a honvédségi szervezetek tevékenységének stratégiai irányításával, valamint a hadműveleti és harcászati szintű műveletek vezetésével összefüggő feladatok egységes rendszerben történő végrehajtását, továbbá a katonai igazgatási, hadkiegészítési szakfeladatok irányítását.

Az MH Műveleti Vezetési Rendszeren keresztül valósul meg a honvédségi szervezetek alkalmazásával és a katonai feladat-végrehajtással kapcsolatos döntések előkészítése, a feladatok, műveletek végrehajtására vonatkozó tervek, rendelkezések összeállítása, azok bevezetése, a végrehajtás vezetése és irányítása, valamint azok megvalósulásának ellenőrzése, elemzése és értékelése.

 A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom