Honvédelem és nemzetbiztonságZrínyi 2026

Az állami magyar védelmi ipar jelene

vedelmiipar

Jelentőségéhez képest rendkívül kevés szó esik arról, hogy az állami vagyonról szóló törvény módosítása után a tulajdonosi jogokat – az idei évtől – a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt., a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt., a HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM Ei Zrt.) felett az állami vagyonért felelős miniszter gyakorolja. Azóta pedig újabb és újabb cégek születtek ezen a területen, ezért arra gondoltam, hogy összefoglalnám a jelenlegi helyzet legfontosabb elemeit.

A négy, korábban a honvédelmi tárcához kötődő cég legalább 2018 óta keresi a helyét és a kapcsolódási pontokat a Zrínyi 2026-os haderőreform kapcsán és az azt követő időszak tekintetében. Ez az útkeresés jól kirajzolódik a HM ArmCom Védelmi Ipari Fejlesztési Koncepciójából (2018-2022), a HM Arzenál Vállalati Stratégiájából (2020-2024), a HM Currus Képesség Katalógusából.

Az útkeresés nem véletlen, és amikor az Mbombe kapcsán a gyártási lehetőségről írtam, akkor már erre az aspektusra szerettem volna rávilágítani. A jelenlegi képességek kapcsán ugyanis elmondható, hogy bár minden cég rendelkezik egyelőre megkerülhetetlen kompetenciákkal, de a későbbiekben a honvédségi eszközpark módosulásával ezek jelentős része okafogyottá válhat.

Különösen ilyen a szovjet gyökerű fegyverzetek karbantartása, nagyjavítása (amik egy része szinte biztos, hogy még évekig párhuzamosan üzemel majd a most beszerzett technikákkal). Ez a tevékenység-racionalizálás a véleményem szerint vélhetően egy vagy több cég megszűnésével, összevonásával járhat majd.

A legspeciálisabb helyzetben természetesen a HM EI Zrt. van, amely a hazai állami védelmi ipar ékköveként, tavaly majdnem 100 milliárd forintos nettó árbevétele mellett 3,5 milliárd forint adózott eredményt ért el. Portfóliójának ugyan részei az IT és K+F tevékenységek, de a legjelentősebb terület az ingatlan-üzemeltetés és az őrzés védelem.

Az év elején bekövetkezett változások sajátossága, hogy a fenti négy vállalkozás esetében a tulajdonosi joggyakorló a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, vagyis Mager Andrea lett, aki azt az MNV Zrt-t is vezeti, amelynek tevékenysége hasonló ingatlan-üzemeltetési feladatokat lát el, civil területen.

A négy vállalkozás mellett az MNV Zrt. a társasági portfolióján keresztül, új vállalkozásokkal kapcsolódik a nagyobb állami védelmi ipari beszerzések ellentételezési programjaihoz, illetve az állami tulajdonszerzésekhez. Mindez egy komplex vállalati struktúrát jelent, amit az alábbi ábrával próbálok szemléltetni.

abra

Az ábrán az „NV” a nemzeti vagyonkezelő, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, aki vagy közvetlenül a tárca nélküli miniszter, vagy közvetve az MNV Zrt. A VBÜ Zrt-t kivéve tehát valamennyi társaság felett az NV a tulajdonosi joggyakorló. Ezen belül a világoskék nyilakkal jelzett három társaság közvetlenül az MNV Zrt-hez tartozik.

Ennek megfelelően a „TJ” rövidítés a tulajdonosi joggyakorlást jelöli, vagy az MNV Zrt., vagy a Magyar Állam tulajdonos nevében. A piros kapcsolatok olyan személyeket jelölnek, akik több társaságban is vezető tisztségviselői, vagy felügyelőbizottsági feladatot látnak el. Őket nem egyedi monogramként tüntettem fel, mivel nem személyük a fontos, hanem a társaságok közötti komplex kapcsolatok bemutatása.

A régi vállalatok mellett tehát új cégek is megjelentek, ezért arra gondoltam, hogy röviden bemutatnám az új vállalatokat is, amelyek közül néhány már viszonylag jól ismert, de talán van köztük egyelőre nem teljesen egyértelmű feladatú vállalkozás is.

Mivel állami tulajdonosi kört nem érinti, ezért nem térek ki a vélhetően karbantartási, logisztikai feladatok ellátására létrejött, de a KMW Beteiligungs GmbH kizárólagos tulajdonában álló KMW Hungary Kft-re, a Tombor András által tulajdonolt AERO Investment Partners Zrt-re, valamint a jövőben vélhetően szerepet kapó, de kizárólag a KONGSBERG Defense & Aerospace AS által tulajdonolt KONGSBERG Hungária Kft-re sem.

Ugyancsak nem írok a kevésbé jelentős, de a területen érintett ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Kft-ről, TECHIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ről, továbbá a historikus változásokról (INDIT Ingatlanhasznosító Kft.) sem. Érdemes talán kitérni arra is, hogy cégjegyzéken kívüli személyi kapcsolat lehet a VBÜ Zrt. és az MNV Zrt. között, amely természetesen bármely egyéb relációban is fennállhat.

HDT Védelmi ipari Kft.

A HDT az MNV Zrt. tulajdonában áll, székhelye is megegyezik vele. A magyar állam ezen a cégen keresztül vásárolta meg a Hirtenberg Defense Systems GmbH-t (HDS). Az 1430/2019. (VII. 26.) kormány határozat alapján jelentős hitelt kapó HDT Védelmi ipari Kft. a védelmi ipari kapacitásbővítés érdekében történő beruházás finanszírozására szolgál. A magyar vállalkozás 2019-es mérlege szerint veszteséges, de érdemi bevétele abban az évben még nem is realizálódott.

NLP Nemzeti Légiipari Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság

Ugyancsak az MNV Zrt. székhelyére bejegyzett cég, amelynek érdekessége, hogy a HDT-től és az STU-tól eltérően nem szerepel az MNV társasági portfoliójában. A magyar állam ezen a cégen keresztül tulajdonos az Airbus ellentételezési programjaként felfogható, gyulai gyártósort építő Airbus Hungary Zrt-ben (Airbus), vezetője pedig a Gyulai Várfürdő ügyvezetői feladatait is ellátó Kun Miklós lett.

STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég az Airportal forrásai szerint az Airbus Hungary Zrt. beszállítója lesz. Ennek megfelelően (tekintettel arra, hogy a gyár még csak épül) 2019-ben érdemi árbevétele nem volt, ezért minimálisan veszteséges lett a vállalkozás. A lhsn.hu szerint olyan felületkezelési szolgáltatásokat nyújt majd, melyek kulcsfontosságúak lesznek a gyártási folyamatban.

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt.

A cseh CZ fegyverek gyártása kapcsán kapott szerepet a HM Arzenál tulajdonában álló TERRA Zrt. A Légierő Blogger eredetileg 1. számú projektként azonosította a tulajdonos HM Arzenál terveiben. A HM Arzenál Kft. még 2017 szeptemberében vette meg a Terra Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.-t a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-től. Tavaly a kétmilliárdos nettó árbevétele mellett félmilliárdos adózott eredményt ért el a cég.

Érdekesség, hogy a TERRA Zrt. export értékesítésének árbevétele – egyelőre -kizárólag szolgáltatás-exportból származott, illetve, hogy az éves beszámolója szerint a vezetés felmérte a COVID-19 járványügyi helyzet várható hatását a pénzügyi-, vagyoni helyzetre és a jövőbeni működőképességre vonatkozóan. Megállapítást nyert, hogy kockázatot jelent ebben a körben a főbb alkatrész beszállítók teljesítésének a járvány miatti esetleges késedelme, meghiúsulása, de a beszállítók a beszámoló elkészítéséig nem jeleztek várható szállítási késedelmet.

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.

A Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) 2019 decemberében alakult meg,  felállítását az új biztonságpolitikai kihívások indokolták a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos titkárságának MTI közleménye alapján.

A magyar állam 100%-os tulajdonában áll, a szaktárcáktól függetlenül működő, az érintett szervezetek beszerzési igényeit fókuszált szakértelmével kiszolgáló szervezet, amely felett az államot megillető tulajdonosi jogok összességét a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos gyakorolja.

Első körben közel 10 milliárd forint értékben jelentek meg olyan ajánlattételi felhívások az uniós közbeszerzési portálon, ahol a Védelmi Beszerzési Ügynökség volt megjelölve ajánlatkérőként, azonban az ügynökség honlapja azóta sem teljesen feltöltött.

Az biztos, hogy a működése túlmutat a Magyar Honvédség területén, hiszen legutóbb például lőszerbeszerzést indított a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére. Eljárásrendjéről itt írtam bővebben. És az is biztos, hogy a HM Védelemgazdasági Hivatal is írt ki, még júliusban is beszerzési eljárást.

A változásokkal vélhetően szoros összefüggésben jelentősen bővült a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, dr. Maróth Gáspár feladatköre is, aki a VBÜ felett a tulajdonosi jogok gyakorlója. Az új szabályok szerint a kormánybiztos ezentúl nemcsak az érintett minisztériumokkal, hanem az állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlóival is együttműködésben koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat.

Összességében elmondható, hogy a VBÜ jogilag nem áll tulajdonosi joggyakorlói kapcsolatban a korábbi négy honvédelmi vállalattal, működése pedig nem kizárólag a Magyar Honvédségre fókuszált. A korábbi, honvédelmi kötődésű vállalatok feletti joggyakorló az MNV, illetve a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Ebben a struktúrában a Honvédelmi Minisztérium már nem jelenik meg.

A négy HM vállalat közötti de jure kapcsolat a közös tulajdonosi joggyakorló személye, azonban a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok miatt lazább kapcsolat még fennállhat a cégek között. A vállalatok közötti feladatmegosztásra, átadásra egyébként korábban is volt példa (HM Currus és HM EI közötti drónfejlesztés). Vélhetően a jövőben ennél jóval nagyobb átalakítások, összevonások várhatók.

Ráadásul az új, százmilliárdos nagyságrendű fejlesztésekkel összefüggő cégalapítások eddig nem kötődtek a korábbi vállalkozásokhoz (leszámítva a HM Arzenál alá tartozó Terra Zrt-t), kizárólag, és közvetlenül az MNV-hez, és egyelőre a Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására alapítandó vegyesvállalat esetében is csak a Rheinmetall cég ismert, az viszont még nem, hogy a magyar államot milyen vállalkozás fogja képviselni.

A legfontosabb pedig, hogy mindez csak egy pillanatkép, ami bármikor, akár gyökeresen is megváltozhat. A jelenlegi koncepció viszont szerintem a fentiek alapján jól körvonalazható. Ahogy dr. Benkő Tibor többször is hangsúlyozta: „nem a politikusoknak, a politikának kell megmondania, hogy milyen eszközre van szükség.” Viszont minden, ami ez után következik az elsősorban már nem  a Honvédelmi Minisztériumnál, illetve a Magyar Honvédségnél dől el.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom