Honvédelem és nemzetbiztonság

A veszélyhelyzet alatt jelentősen módosulnak a honvédelmi állományra vonatkozó szabályok

beosztás

Tegnap éjjel jelent meg a 120/2020. (IV. 16.) korm. rendelet, amely a honvédelmi szervezetek személyi állományára, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes eltérő szabályokról szól. A szabályok részletesen a Magyar Közlöny online felületén is elérhetők, én ebből emeltem ki most néhányat.

Honvédek (Hjt)

A veszélyhelyzet ideje alatt, a veszélyhelyzetet megelőzően, valamint annak elrendelését követően más szervhez vezényelt hivatásos vagy szerződéses katona a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján egyenruha viselésére köteles.

A szolgálati viszony – bizonyos eseteket leszámítva – nem szűnik meg a törvény erejénél fogva az ott meghatározott kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén. A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasság rendszeres ellenőrzési kötelezettségétől el lehet tekinteni.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálati rendben teljesített szolgálatteljesítési idő heti hatvan óra lehet, a szolgálati rend, valamint az alkalmazott szolgálatteljesítési időkeret tartama munkaköri leírás módosítása nélkül, írásbeli munkáltatói döntésben megváltoztatható. A veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt túlszolgálat nem számít bele az éves túlszolgálat időtartamába.

A munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő – bizonyos szolgálati beosztásokat ide nem értve – tizenkét óránál hosszabb is lehet, azonban az egybefüggő szolgálatteljesítés ebben az esetben sem haladhatja meg a huszonnégy órát, de fokozottan veszélyes szolgálati beosztás esetén a tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő legfeljebb kilenc óra lehet.

A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálatteljesítési időbeosztás öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető és a napi pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama is beszámítható. A pihenőidő időtartama ebben az esetben sem lehet – a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva – kevesebb hat óra időtartamnál.

A veszélyhelyzet ideje alatt az önkéntes tartalékos katona nem szüntetheti meg szolgálati viszonyát egyoldalú nyilatkozattal és a munkáltatói jogkört gyakorló az általa meghatározott szabadság kezdő napját a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti.

Honvédelmi alkalmazottak (Haj)

A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazott esetében az általános teljes napi munkaidő tizenkét óra, a heti munkaidő hatvan óra is lehet. A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazott beosztás szerinti munkaidejébe nem kell beszámítani a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli munkavégzés időtartamát.

A honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a veszélyhelyzetet annak ideje alatt az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszélynek kell tekinteni. A veszélyhelyzet ideje alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében napi pihenőidőként legalább 8 órát kell biztosítani.

A veszélyhelyzet ideje alatt a napi pihenőidőbe a lakásról a munkavégzési helyre és az onnan való visszautazás időtartam is beszámítható, de a pihenőidő időtartama ebben az esetben sem lehet – a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartamát levonva – kevesebb hat óra időtartamnál.

A honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetében a veszélyhelyzet ideje alatt a heti pihenőnapok havonta összevontan is kiadhatók. A veszélyhelyzet ideje alatt a munkaidőbeosztás és a rendelkezésre állás tartama öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető. A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató az általa meghatározott szabadság kezdő napját a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti a honvédelmi alkalmazottal.

A honvédelmi alkalmazottak részére tartott éves kötelező honvédelmi továbbképzés a veszélyhelyzet ideje alatt felfüggesztésre kerül. A veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató a honvédelmi alkalmazottat a törvényben meghatározott mértéknél hosszabb időtartamban is a kinevezéstől eltérően foglalkoztathatja.

A veszélyhelyzet ideje alatt a tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló kormánytisztviselő felkészítésének időtartama – a kihelyező vezető döntése alapján – legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnése napjáig meghosszabbítható, amennyiben a tartós külszolgálat feltételei a kihelyező szervnél továbbra is fennállnak.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom