Honvédelem és nemzetbiztonság

A folyamiutas-adatok is nemzetbiztonsági kockázatkezelés alá kerülhetnek a TIBEK által

folyamiutas

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szeptemberben véleményezte az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet. A légi fuvarozók által eredetileg kereskedelmi célokból gyűjtött utas-nyilvántartási adatállomány (Passenger Name Record: PNR-adatok) rendészeti célú felhasználását uniós szinten már az uniós bel- és igazságügyi együttműködésre vonatkozó Hágai Program is előirányozta. Magyarországon ezeket az adatokat a TIBEK kezeli.

A NAIH véleménye alapján úgy tűnik, hogy egy olyan jogszabály készülődik, melynek eredményeként – a jövőben – hasonló adatkezelés történhetne a folyamiutas-adatok tekintetében is. Az adatvédelmi hatóság elnöke a folyamiutas-adatoknak a  légiutas-adatokhoz hasonló nyilvántartásba vételének és nemzetbiztonsági kockázatelemzési célú kezelésének koncepcióját általánosságban támogathatónak tartotta.

Azzal azonban nem értett egyet, hogy a folyamiutas-adatokra a tervezett szabályozás szerint nem vonatkoznának a PNR irányelvben előírt, adatkezelési korlátozások, azaz az adatok átadását követő hat hónap elteltével nem kerülne sor a személyes adatok automatikus anonimizálására (az anonimizálás visszaállítására vonatkozó lehetőséggel együtt). Ezek hiányában a TIBEK öt évig kezelhetné a folyamiutas-adatokat.

Összességében azt javasolta, hogy a tervezet a folyamiutas-adatokra nézve is írja elő a hat hónap utáni anonimizálási kötelezettséget, a későbbi visszaállítás lehetőségével együtt. Ennek kiváltására esetleg azt a megoldást is elfogadhatónak tartotta, ha a tervezet a folyamiutas-adatokra nézve lényegesen rövidebb megőrzési időt ír elő (pl. az átadástól számított egy évet) anonimizálási kötelezettség nélkül, azonban a megőrzési idő letelte után a végleges törlés előírásával.

A tervezett jogszabályszöveg természetesen ezzel együtt nem ismert, egyedül tehát az derül ki a véleményből, hogy létezik ilyen tervezet és a folyamiutas-adatok nemzetbiztonsági kockázatkezelése is a TIBEK-hez kerülne.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom